ستایش زایش در کنشی جمعی

ستایش زایش در کنشی جمعی
نویسنده: 
مهرداد بهمنی
نوشین نفیسی

نگاهی به نمایشگاه"مروری بر آثار نوشین نفیسی"

همچون رشته تحصیلی اولیه اش (برق فشار قوی)روزگار، روح ارمانگرای پر شور او را با تکانه های جانکاه می آزماید.

در ۱۳۳۸ در اصفهان بدنیا آمده است، اما در زمین بازی روزگار بجای انفعال به هنر وخلاقیت پناه می برد .نهادهای «باران»برای آموزش زیباشناسی به کودکان درسال۱۳۷۰، گروه«گدار»برای چیدمان های محیطی وآثار هنری مشارکتی در سال ۱۳۸۲موسسه «رنگین کمان»برای باز توانی سالمندان در سال ۱۳۸۳ اندکی از فعالیت او برای پاسخ به دوگانه مرگ وزندگی است .
بیش از 19 نمایشگاه انفردی نقاشی،چیدمان،ویدئو آرت) در ایران وخارج از کشور وبیش از 90نمایشگاه گروهی برکزار کرده است. پرفورمنس، تصویر گری کتاب ومجله ومقاله، ویدئو آرت، چیدمان  از جمله آتش، اساطیر، مجسمه های نرم، عشق، سوگواره ای برای پرندگان گاوخونی، مادران زمین، نشانه ها، عاشقانه ها، حضور وفراموشی، روح مکان، کبوتر خانه ها، عروسک ‌پشت پرده، سی وسه قطعه برای مامان و ..... ره آورد چهار دهه خلوت وجلوت اوست.
من منتقد هنری نیستم اما بنظر می رسد ذهن نا آرام او  پس از چند دهه تجربه به غنایی دست یافته که می تواند تاثرات او از زندگی را با طمئنینه ای پرشور در نحله های مختلف هنر های تجسمی قالب زند .
با سپاس از موزه هنر های معاصر اصفهان وبه امید تداوم بی قراری دست ونگاه او در تجسم بخشیدن به ایده های پر بار در نمایشگاه های آتی .

روح مکان -۱۳۹۹


پرده کبوترخانه-۱۳۹۶

در ستایش زایش ورویش-۱۳۹۵

مجموعه جان پناه -1396

 


من ودیگری -۱۳۹۲

سوگواره پرندگان زنده رود-۱۳۹۰

ازمجموعه تهی-1383

منابع: 

موزه هنر های معاصر اصفهان