گروه واتساپی محله ما

گروه واتساپی محله ما
نویسنده: 
آرش اخوت
گروه واتساپی محله ما

چند روزی‌ست یک گروهِ واتس‌اپی به‌نامِ «محله علی قلی آقا» درست شده است و اهالیِ محله، ازجمله این‌جانب (لابد مردِ خانه!) را به این گروه addکرده‌اند.

البته درواقع یک‌جور «کانال» است چون فقط ادمین می‌تواند چیزی در گروه بگذارد و فقط هم ادمین می‌تواند کسی را add کند. هنوز، که دو سه روزی از تاسیسِ این گروه می‌گذرد، البته هیچ مطلب یا پیامی در گروه درج نشده است؛ فقط تعدادِ دویست‌وچند نفری که یکی پس از دیگری addمی‌شوند و همین حدود یا کمی کم‌تر افرادی که گروه را ترک می‌کنند. با این‌وصف اما چند نکته‌ی قابل‌ملاحظه را
می‌توان در سفیدی‌های این «متن» خواند:
ادامه مطلب در فایل زیر...

منابع: 

منبع عکس : cheydam