سال نو،بهار نو، روز نو‌ مبارک باد

سال نو،بهار نو، روز نو‌ مبارک باد

بیدها با بوسه‌ خورشید
قرمز شده اند
بادها در نی و نقاره، چاوشی خوان تغییرند.
لادن و بنفشه و شب بو
گل کرده در کوچه های باغ امید.
عمو نوروز با ردای سبز و موی سپید
غم و دلتنگی را، زیر چارسوق محل
با چند سیری دل خوش، تاق زده باز.
 ما درآیینه  
هفت سینی از نور و آب و سبزه را، تکثیر می کنیم
به نیت آنکه سال پیش رو
سال باور به ایده صلح
سال شیرینی بادام حیات
سال کشف ، رازهای  خیرمشترک
سال عشق های بی انتظار
سال حال خوب ما و  زمین باشد.
سال نو، بهارنو، روز نو مبارک باد.

نوروز 1401