يادي از محمد رضا مقتدر درشب هاي بخارا

يادي از محمد رضا مقتدر درشب هاي بخارا

شب محمدرضا مقتدر با حضور: داریوش شایگان منوچهر انور ایرج کلانتری علی اکبر صارمی فریار جواهریان علی دهباشی و نمایش فیلم مستند

معمارنت- پنج عصر بود. شبى از شب‌هاى بخارا در محفل ايرج افشاركه جمعى از اهل فرهنگ و هنر و معمارى ياد محمد‌رضا مقتدر را گرامى داشتند. على دهباشى سردبير بخارا از حكمت انتخاب يك معماربراى شب‌هاى بخارا گفت كه همانا در قرائت عارفانه باغ ايرانى وپژوهش‌هاى مقتدر ريشه داشت. برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید.

دانلود فایل: