یکصد معمار یکصد انتخاب

یکصد معمار یکصد انتخاب

یکصد معمار، یکصد انتخاب
سلسله نشست‌های معماری معاصر ایران
نشست اول: چهارشنبه 22 مهرماه 1394، باغ‌موزه قصر، تهران
انجمن مفاخر معماری ایران، باغ‌موزه قصر، معمارنت

گزارش اول
در ایران، در روستاها و شهرها، ده‌ها میلیون بنا و اثر معماری وجود دارد. بسیاری از این‌ها، احتمالا، بر اساسِ طرح و نقشه‌ای معمارانه ساخته نشده‌اند. شاید بتوان پذیرفت بسیاری از این بناها فاقد ارزش‌های زیبایی‌شناسی و معماری هستند. در تمام دنیا چنین است. اما آیا نمی‌توان از میان انبوه بناهای موجود در این سرزمین، صد اثر را که واجد ارزش‌های معماری و زیبایی‌شناختی باشند، انتخاب و معرفی کرد؟ صد اثری که ویژگی‌های زیر را داشته‌باشند:
1-    متعلق به دوره معاصر و متاخر باشند. بناهایی که در 60 سال گذشته ساخته‌شده‌اند؛
2-    حتی‌الامکان، غیر یادمانی بوده و در حوزه بناهای کاربردیِ خصوصی و عمومی باشند؛
3-    هنوز پابرجا و قابل استفاده باشند.
در روندی برنامه‌ریزی‌شده، از یکصد معمار کشور خواسته می‌شود یک بنا و اثر معماری را که با مبانی نظری آنها، نمونه معماری معاصر ایران، یا نمونه معماری معاصر ایرانی- اسلامی است، به مخاطبین معرفی نمایند. در این انتخاب و معرفی، اصول زیر مورد تاکید برگزارکننده است:
1-    سخنران و معمار فقط به توصیف علل انتخاب آن اثر می‌پردازد و از نقد آثار دیگر پرهیز می‌کند؛
2-    معمار مصداق مورد نظر خود را با استناد به مبانی نظری خود معرفی می‌نماید؛
3-    معمار اگر موافق معرفی نمونه‌ای از معماری ایرانی ـ اسلامی است، مصداق را از میان آثاری که کارکرد مذهبی دارند، مثل مسجد و امام زاده، انتخاب نمی‌کند و اصول معماری ایرانی ـ اسلامی را در نمونه ای معرفی می کند که کارکرد عادی و عمومی دارد، مثل خانه، کارخانه، اداره و غیره.
4-    ویژگی‌های ایجابی اثر را در تایید مبانی موردنظر خود بیان می‌کند نه ویژگی‌های سلبی را؛
5-    حتی الامکان، نمونه‌ها از بین «بناهای معروف» انتخاب نشود؛
قرار است، در صورت توفیق، در ده نشست، در طول یک سال، یکصد نمونه‌ قابل‌قبولِ معماری معاصر ایران توسط یکصد معمار، در نشست‌های انجمن مفاخر معماری ایران، معرفی شود. انجمن علاقمند است این نشست‌ها را مستندسازی و نمونه‌های برگزیده و استدلال‌های معماران را در سایت انجمن و معمارنت منتشر نماید و با تدبیریِ منطقی و ویرایشی شایسته، بصورت کتاب منتشر نماید.
اهداف این برنامه عبارت است از:
1-    بررسی اصول معماری معاصر ایران از طریق ارائه مصادیق معماری معاصر ایران؛
2-    کمک به جریان نقد معماری بدون ورود به حاشیه‌ها و مسائل جانبی؛
3-    تولید زمینه های نظری برای دانشکده‌های معماری کشور؛
4-    گسترش فضای مودت و هم‌اندیشی در میان اهالی حرفه.
در نخستین نشست، که در روز چهارشنبه 22 مهرماه برگزار می‌شود، ده تن از معماران و شهرسازان ایرانی به شرح زیر، نمونه‌هایی را معرفی خواهند کرد. هر یک از سخن‌رانان بین 10 تا 15 دقیقه فرصت خواهندداشت. نشست بعدی در آبان‌ماه برگزار خواهدشد. خوشبختانه، استقبال از برنامه خوب و کاملا امیدوارکننده است. تا کنون معماران ارجمندی برای شرکت در برنامه اعلام آمادگی نموده‌اند:
سیروس باور، کاوه بذرافکن، فرامرز پارسی، ایمان رئیسی، علی‌رضا قلی‌نژاد، ابوالفضل قمشه، اسکندر مختاری، ابوالحسن میرعمادی، حمیدرضا ناصرنصیر، محمدرضا نیکبخت، شهریار یقینی
در جریان این نشست‌ها، از حاضران در نشست دعوت خواهدشد در بحث شرکت فعال داشته‌باشند و نظر خود را در مورد بناهای معرفی‌شده توسط معماران مکتوب بیان کنند. از آنان خواسته خواهدشد نظرات مکتوب خود را از طریق ایمیل به نشست ارسال نمایند. در پایانِ نشست‌ها، گزارشی از نظراتِ شرکت کنندگان در برنامه‌ها ارائه و حاصل انتخاب جمعی آنان نیز اعلام خواهد شد. انجمن مفاخر معماری ایران به نوشته های برتر شرکت کنندگان در نشست ها لوح تقدیر و گواهی تقدیم خواهد کرد.

مدیر پروژه: بهروز مرباغی
مشاوران: علی‌رضا قهاری،‌ مهرداد بهمنی
دبیر اجرایی: نگار جوکار

 

منابع: 

منبع عكس - منير شاهرودي.فرمان فرمائيان