گزارش ٤٨ نشست هشتم يكصد معمار ،يكصد انتخاب

گزارش ٤٨ نشست هشتم يكصد معمار ،يكصد انتخاب

«جمع بندی نشست هشتم»

روز دوم ماه رمضان، مصادف با 19 خرداد 95، نشست هشتم «یکصد معمار، یکصد انتخاب» در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد. استقبال گرم و وسیع مخاطبان سبب شد تا لحظاتی نظم جلسه تحت تاثیر قرار بگیرد. تعداد زیادی از مخاطبین، ایستاده، در کنار دیوارهای سالن، فشرده و سنگین، برنامه را تعقیب می کردندو عده ای نیز مجبور شدند از طریق ویدئوپراجکشین و در سالن انتظار، برنامه را تعقیب کنند. با تمام این فشردگی، برنامه بخوبی پیش رفت و سخن رانان توانستند آثار مورد نظر خود را ارائه نمایند. 
از چند روز پیش، خبر شده بودیم که سرکار خانم فاطمه کاتب، به سبب مسافرت اضطراری که برایشان پیش آمده بود، در نشست نخواهند بود. بقیه مدعوین حضور داشتند ولی عمید مسعودی، در میانه مجلس، به سبب بد شدن حالشان جلسه را به سمت اورژانس ترک کردند، که خوشبختانه به خیر گذشت. بدین ترتیب، هفته ارائه به همراه یک سخنرانی ضبط شده را در کنار صحبت میهمان ویژه، در این نشست شاهد بودیم.

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمائید.

دیدگاه‌ها

با احترام، مجموعۀ مسکونی خدمۀ کاخ سعدآباد که در نشست هشتم توسط اینجانب با دوستان و استادان در میان گذاشته شد، چنانچه در جلسه اشاره شد، در آغاز دهۀ چهل احداث شده و خطای تاریخ در گزارش، مستلزم تصحیح است.

ماندانا یزدان شناس