مروري بر زندگي و برخی از آثارزنده ياد مهندس نظام عامري

نویسنده: 
ماندانا يزدان شناس
زنده ياد مهندس نظام عامري

نظام الدین کعبی العامری معروف به نظام عامری فرزند کوچک شیخ خزعل ـ حاکم محمّره یا خرمشهر ـ در اواخر دورۀ قاجار است. او در ۱۳۰۵ شمسی یک سال پس از آنکه رضاشاه شیخ خزعل را از حاکمیت برکنار می کند، در تهران چشم می گشاید.

 

برای مشاهده ادامه مطلب فایل زیر را دریافت نمائید ...