گفتگو با علي شاكري شميراني در باره ساختمان ارگو

گفتگو با علي شاكري شميراني در باره ساختمان ارگو
گفتگو از: 
نغمه مظهری

كارخانه "آبجوسازي آرگو" كه حدود يك سال پيش توسط بنياد پژمان جهت برگزاري فعاليتهاي هنري و گالري خريداري شده است با رويكردي متفاوت و منحصر به فردي توسط علي شاكري شميراني مرمت و مقاوم سازي گرديده است.به همين بهانه به سراغ او رفتيم تا كمي بيشتر با او و كارخانه آرگو آشنا شويم.

ادامه مطلب را در فایل زیرملاحظه نمایید.