بازیابي ريشه های هویت اجتماعى در قلب تاريخي شهرها

بازیابي ريشه های هویت اجتماعى در قلب تاريخي شهرها
بازیابي ريشه های هویت اجتماعى در قلب تاريخي شهرها
گفتگو از: 
شيما شاهرخي

گفت‌وگو با رضا فیضی ـ دکترای مرمت و احیاء بناها و شهرهای تاریخی
امروزه به موضوع احیاء و بازآفرینی مراکز تاریخی شهرها از چندین منظر توجه شده است. از یک سو این مراکز با پیوند زدن فرهنگ و تاریخ، هویت یک شهر را به وجود آورده و تبدیل به مکان‌هایی مملو از خاطره‌های جمعی شهروندان و جزء جدانشدنی جاذبه‌های شهری شده‌اند

و از سوی دیگر در روند تغییر و تحولات شهری، دچار دگرگونی‌های کالبدی، کارکردی و گاه افول حیات مدنی شده‌اند. از این رو سیاست‌های بازآفرینی و بازگرداندن ارزش‌ها و جاذبه شهری در این مراکز اهمیت زیادی خواهد داشت. به همین منظور گفت‌وگویی با رضا فیضی، دکترای مرمت و احیاء بناها و شهرهای تاریخی درباره این موضوع خواهیم داشت...
ادامه مطلب ...