گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان

گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان
نویسنده: 
معمارنت
گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان

جلسه داوری طرح های ارسالی برای مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران در محله شیرآباد زاهدان روز دوشنبه 17 دی ماه 1397 در تالار شورای شهر زاهدان برگزار شد.
روز یکشنبه گروه اعزامی معمارنت طی مصاحبه با دو گروه از افراد فنی محلی و بازدید مجدد از خانه‌ها و صحبت با صاحبان خانه‌ها، یکی از گروه‌های اجرایی فنی که شناخت بیشتری از مشکلات محلی و سوابق کار مشابه را داشتند طبق نظر شورایاران و دفتر تسهیلگری محله انتخاب نمود و مقرر شد پس از انتخاب طرح های ارتقا، کار را شروع نمایند...
ادامه مطلب...