گزارش داوری مسابقۀ طرح‌های ارتقاء تدریجی سرپناه نیشابور

گزارش داوری مسابقۀ طرح‌های ارتقاء تدریجی سرپناه نیشابور
نویسنده: 
سوسن مومنی

پیرو فراخوان و نشست‌های توضیحی در دانشگاه نیشابور، خانه گفتمان شهر و معماری در تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه همکاران معمارنت برای تدارک داوری و مقدمات اجرای ارتقاء در روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه 1397 به نیشابور سفر کردند.
در این سفر ابتدا در جلسه‌ای با حضور شورا، معتمدین و افراد دست‌اندرکار ساخت در محله 14 معصوم، ویژگی مسابقه و اهداف دوگانه مسابقه یعنی تقویت مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای دانشجویان و معماران برای توجه به مسکن اقشار کم‌درآمد و یافتن سازوکار برای اجرای ارتقاء سرپناه‌های خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی تشریح شد.
این جلسه که در محل دفتر توسعه محله 14 معصوم و با همکاری مهندسان مشاور بهاوند مهراز تشکیل شده بود، افراد دست اندرکار ساخت و ساز در این محله تجارب خود را به بحث گذاشته و در مورد نحوه اجرای طرح‌های منتخب داوران تبادل‌نظر شد...
ادامه مطلب...