معماری متفاوت مسجدالارشاد

معماری متفاوت مسجدالارشاد
نویسنده: 
مهندس جابر دانش

مسجد محل عبادت مسلمانان و مکان رکوع، سجود و عبادت خاضعانه است که غالباًازآن برای انجام انواع دیگرفعالیت‌های مذهبی نیزاستفادهمی‌شود. در این مسجد اولین موردی که ممکن است توجه فرد را جلب نماید، عدم استفاده از گنبد است که تقریباً ویژگی اصلی مساجد مختلف است. با این حال، معماران این طرح تاکید داشته‌اند که گنبد هویت فرهنگی-مذهبی نیست و بنابراین وجود آن در طراحی یک مکان اسلامی برای عبادت ضروری نیست.

 تصویر1: بنای مسجد الارشاد

 

مشخصات طرح
•    شرکت مشاور طرح:  PT. Urbane Indonesia
•    موقعیت:  Kota BaruParahyangan, Padalarang, Jawa Barat, Indonesia
•    طراح: M. RidwanKamil
•    مساحت سایت: 8000 مترمربع
•    مساحت بنا: 970 مترمربع
•    سال پروژه: 2010
 

 

تصاویر 2و3: پلان و نمای بنا

 

مسجد محل عبادت مسلمانان و مکان رکوع، سجود و عبادت خاضعانه است که غالباًازآن برای انجام انواع دیگر فعالیت‌ های مذهبی نیزاستفادهمی‌شود. در این مسجد اولین موردی که ممکن است توجه فرد را جلب نماید، عدم استفاده از گنبد است که تقریباً ویژگی اصلی مساجد مختلف است. با این حال، معماران این طرح تاکید داشته‌اند که گنبد هویت فرهنگی-مذهبی نیست و بنابراین وجود آن در طراحی یک مکان اسلامی برای عبادت ضروری نیست.

 

 تصویر4: بنای مسجد الارشاد

 

معماری این مسجدمعماری منحصربه فردی است که از سنگ در نمای اصلی آن برای ایجاداثرتکتونیکی استفاده شده است، در حالی که متن‌نوشته اسلامی با مضمون دینی، به عنوان یک عنصر گرافیکی آن را احاطه کرده است.

 

 

تصاویر 5و6: نمای اصلی بنا

 

طرح اصلی این مسجدبه صورتی ک مربع است که به نظرمیرسدازمؤثرترین طرح‌ها است و از زمانی که مسلمانان درصفوفی مستقیم،روبه یک جهت خاص(قبله) عبادت می‌کنند، مورد توجه بوده‌است. ستون‌های سازه‌ای به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد نما بر هیچ چارچوبی تکیه نکرده است. این شکل همچنین به کعبه؛ مهم‌ترین بنا در جهان اسلام و مرکز توجه تمام نمازگزاران مسلمان اشاره دارد.

 

 

تصاویر 7و8: فضای داخلی بنا

 

بنای تیرک‌مانند کنار ساختمان مربع شکل، مناره و عنصری مهم برای مسجد است. در گذشته از بالای مناره برای دعوت مسلمانان جهت خواندن نماز در زمان خاص توسط مؤذن استفاده می‌شد. امروزه مناره همان نقش را، به جز در موارد استفاده از بلندگو، ایفاء می‌کند. مناره تا اندازه‌ای به  نماد مساجد تبدیل شده و هر کسی که به دنبال مسجدی است، می‌تواند از دور آن را بیابد.

 

 

تصاویر 9و10: مناره مسجد

 

این مسجد با ظرفیت حدود 1000 بوده و به گونه‌ای طراحی شده که با طبیعت آمیخته است. سنگ‌های چیده شده امکان تهویه طبیعی را بدون نیاز سیستم تهویه مطبوع ایجاد می‌کند. به دلیل احاطه شدن بنا با آب نیز دمای محیط در اطراف این مسجد در طول فصل گرم پایین‌تر خواهد بود. افراد داخل بنا می‌توانند بیرون را ببینند و چشم‌انداز خارجی را درک کنند.

 

 

تصاویر 11و12: فضای داخلی مسجد

 

 

تصاویر 13و14: فضای داخلی مسجد

 

منابع: