کتاب

معرفی کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا

معرفی کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
بهار سهرابی
معرفی کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا

چادر کردیم رفتیم تماشا
سفرنامه عالیه خانم شیرازی
نشر اطراف
چاپ اول، تهران، 1397
 

می‌گویند سفر انسان را پخته می‌کند. واقعیت این است که انسان در فرآیند مواجهه با دیگری اعم از انسان و طبیعت است که رشد کرده و می‌کند. داستان این مواجهه از آدم وحوا شروع شده و تا روزگار ما ادامه دارد. این مواجهه گاه ضرورت بقا بوده، گاه جستجوی ناشناخته‌ها برای تبیین و تفسیر و تغییر جهان، بعدها مبادله و گاه ترکیبی از این موارد بوده است. برای ما همواره روایت این مواجهه جذاب و معرف لایه‌هایی از سرنوشت تاریخ بشری است. در این راه ما همیشه مدیون حافظان تاریخ هستیم. تاریخ‌نویسان و سفرنامه‌نویسانی که چه از طریق نوشته یا نقاشی بخشی از فرهنگ و طبیعت را مستند کرده‌اند تا به نسل‌های بعد برسد.

معرفی کتاب «انقلاب در میراث فرهنگی»

معرفی کتاب «انقلاب در میراث فرهنگی»
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
مهرداد بهمنی، سارا کریمی

تناقض‌های میان عمل ونظر مدیران سازمان میراث فرهنگی(1392-1357)

مشخصات کتاب:
نویسندگان: مهرداد بهمنی، سارا کریمی
نشر: نی
سال انتشار: 1400

کتاب «انقلاب در میراث فرهنگی» می‌کوشد روایت بخشی از تاریخ مدرن ایران از زاویه ارزیابی مسیر ایده پردازی، شکل‌گیری و نحوۀ عملکرد نیروها در سازمان میراث فرهنگی باشد.

هر چند میراث فرهنگی در دوران مدرن خود از مفاهیم پرسش برانگیز است و بررسی موضوع‌های فرهنگی از جمله میراث فرهنگی بدون نگاهی به اقتصاد سیاسی ممکن نیست، اما در این کتاب سعی شده تمرکز بر موضوع، حفظ شده و تحلیل‌ها برآمده از مواضع وعملکرد مدیران سازمان میراث فرهنگی بین سال‌های 1357 تا 1392 باشد. کتاب دارای یک مقدمه وهفت فصل ویک نتیجه‌‌گیری است. هر فصل به یکی از مدیران سازمان میراث فرهنگی می‌پردازد.

«راوی:شهر۳»روایت هایی از شهرک های پیرامون اصفهان

«راوی:شهر۳»روایت هایی از شهرک های پیرامون اصفهان
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
موسسه رویش مهر
«راوی:شهر۳»روایت هایی از شهرک های پیرامون اصفهان

راوی: ‌شهر (3)

معمارنت: مجموعه سوم راوی: شهر در زمستان 1398 با موضوع شهرها و شهرک‌های جدید پیرامون اصفهان منتشر شد.این مجموعه، همچون دو مجموعه دیگر، به روایت‌هایی از زندگی شهری اختصاص یافته است؛ اما این‌بار روایت‌گر زندگی در مکان‌های تازه‌آباد شهری است. مکان‌هایی که با انسان‌های جدید، و سبک و سلوکی متفاوت با شهرهای معمولی موضوع مهمی برای بررسی است. معمارنت خواندن این روایت‌ها را، به‌ویژه به حرفه‌مندان درگیر با این موضوع، توصیه می‌کند.

به جای مقدمه روایتهای همگن

دانلود فایل: 

بازگشت به شهر «اعیان سازی شهری» تا «باز زنده سازی» مراکز

بازگشت به شهر «اعیان سازی شهری» تا «باز زنده سازی» مراکز
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت
بازگشت به شهر «اعیان سازی شهری» تا «باز زنده سازی» مراکز

بازگشت به شهر از فرایندهای «اعیان‌سازی شهری» تا سیاست‌های «باززنده‌سازی» مراکز
نویسنده :کاترین بیدو ـ زاکار یاسن 
ترجمه : نعیمه رضایی دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهران 1398

 
 
 
 

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 7ـ مسکن استیجاری

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 7ـ مسکن استیجاری
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت

در باور عمومی اشتباهی وجود دارد که همه می‌خواهند صاحب‌خانه باشند. اما برای بسیاری از مردم، مسکن‌ استیجاری گزینه‌ی بهتری است.

آخرین کتاب از سری هفت جلدی مسکن فقرا در شهرهای آسیایی به راهنمای عمل سریع برای سیاست‌گذاران درباره مسکن استیجاری، گزینه‌ای نادیده‌ انگاشته‌شده برای فقرا می‌پردازد.

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 6ـ سازمان های اجتماع محور

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 6ـ سازمان های اجتماع محور
منابع پژوهش: 

«ضروری است که اجتماعات محلیِ فقرا، در بلندمدت به عنوان گروه اصلی خواستار عدالت اجتماعی به تملک و مدیریت فرآیندهای توسعه‌ی خود روی آورند و نقش محوری را در اصلاح و گسترش آن ایفا نمایند.»
شیلا پِتَل،SPAC، هندجاکین آرپوتام، SDI

 

ظهور سازمان‌های اجتماعات محلی فقرا در آسیا طی دو دهه‌ی گذشته توسعه‌ی بسیار مهمی به‌شمار می‌آید. این سازمان‌ها به‌ عنوان ساختارهایی که به خانوارها و اجتماعات فقیر اجازه‌ی حرکت از انزوا و کم‌توانی به سمت نیروی جمعی را می‌دهند، به سازوکارهای قدرتمند توسعه در کشورهای خود تبدیل شده‌اند که به طور کامل به مردم تعلق دارند.

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 5ـ بخش مالیه مسکن

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 5ـ بخش مالیه مسکن
منابع پژوهش: 
مسکن فقرا در شهرهای آسیایی، 5ـ بخش مالیه مسکن

یک دلار پس‌انداز جمعی ارزشی برابر هزار دلار سرمایه توسعه دارد. چرا؟ زیرا آن یک دلار جمعی نشان‌دهنده تعهد هزاران نفر از مردم فقیر به توسعه اجتماعشان است. وقتی توسعه از پس انداز خود مردم تأمین بودجه شود، از آنِ خود آن‌ها است؛ آن‌ها مالکش هستند.
جاکین آرپوتام، SDI

هدف این راهنمای سریع معرفی برخی مفاهیم کلیدی امور مالی مسکن و ارائه دیدی کلی از چگونگی عملکرد بخش مالی مسکن، به‌ویژه نحوه ارتباط ـ یا شکست در ارتباط ـ با فقرای شهری است. این راهنما، اطلاعاتی را دربارة هر دو نظام رسمی و غیررسمی تأمین مالی مسکن ارائه می‌کند و به بررسی مزیت‌ها و اشکالات کلیدی هر دو نظام در ارتباط با هدایت اعتبارات مسکن به سمت فقرای شهر می‌پردازد.

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 4ـ تخلیه اجباری

معرفی کتاب‌های «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، 4ـ تخلیه اجباری
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت

چهارمین کتاب از سری هفت‌گانه مسکن فقرا در شهرهای آسیایی به تخلیه (گزینه‌های ممکن به جای تخریب بزرگ مقیاس اجتماعات فقرای شهری) می‌پردازد.

. با آهنگ کنونی دست کم 34 تا 70 میلیون نفر تا سال 2020 از سکونتگاه‌های خود تخلیه خواهند شد؛ رقمی چشمگیر در مقایسه با هدف ارتقای شرایط زندگی 100 میلیون نفر از ساکنان سکونتگاه‌های فرودست تا سال 2020 در اهداف توسعه هزاره.
در این کتاب ضمن تعریفِ موضوعِ تخلیه اجباری سکونتگاه‌های فرودستان شهری به دلایل تخلیه اجباری، نقش نیروهای بازار و چگونگی استفاده از زمین‌های شهری، تأثیر تخلیه اجباری بر زندگی و معاش فقرای شهری و به‌ویژه تأثیر آن بر توسعه می‌پردازد. تمایز انواع تخلیه‌ها، بسترهای قانونی، گزینه‌های جایگزین تخلیه اجباری و راه‌های پرهیز از آن از دیگر موارد طرح شده در کتاب است.

معرفی کتاب های مسکن فقرا در شهرهای آسیایی، 2- مسکن اقشار کم درآمد

معرفی کتاب های مسکن فقرا در شهرهای آسیایی، 2- مسکن اقشار کم درآمد
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت

جلد دوم مجموعه هفت جلدی مسکن فقرا در شهرهای آسیایی به مسکن اقشار کم درآمد می‌پردازد.

در این جلد، رویکردهایی برای کمک به فقرای شهری برای یافتن سرپناه مناسب به‌عنوان راهنمای عمل سریع برای سیاستگذاران ارائه می‌شود.
در ابتدا یکی از اهداف کلان توسعۀ هزاره قطع‌نامه اجلاس سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل به شرح زیر آمده است:
«دستیابی به بهبود قابل توجه در زندگی حداقل صد میلیون نفر از ساکنان «سکونتگاه‌های فرو‌دست شهری تا سال 2020، تشخیص نیازهای فوری جهت تهیه منابع فزاینده برای مسکن قابل استطاعت و زیر ساخت‌های مرتبط با مسکن، اولویت دهی به پیشگیری از زاغه‌نشینی و بهبود وضعیت مناطق فرودست شهری ...»

معرفی کتاب های «مسکن فقرا درشهرهای آسیایی»،1- شهرنشینی

معرفی کتاب های «مسکن فقرا درشهرهای آسیایی»،1- شهرنشینی
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت

مجموعه هفت جلدی «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی» حاصل بحث‌های گروهی از متخصصان درگردهمایی جولای 2005 تایلند است.

این گردهمایی توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با موضوع ظرفیت سازی برای فقرای شهری آسیا و اقیانوسیه و با هدف تهیه راهنمای عمل سریع برای سیاست‌گذاران برگزار شد.