کتاب

راهنمای نقشه‎های تاریخی تهران

راهنمای نقشه‎های تاریخی تهران
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت

عنوان: راهنمای نقشه‎های تاریخی تهران
پژوهش و تنظیم: رضا شیرازیان
انتشارات:  دستان
سال انتشار: 1391

 

 

عنوان: راهنمای نقشه‎های تاریخی تهران
پژوهش و تنظیم: رضا شیرازیان
انتشارات:  دستان
سال انتشار: 1391

 

معمارنت-کتاب راهنمای نقشه‌های تاریخی تهران با حمایت «قطب علمی طراحی شهری در بافت‌های تاریخی دانشگاه شهید بهشتی» و «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» و در انتشارات دستان منتشر شده است.

 

نقشه‌های ایران

نقشه‌های ایران
منابع پژوهش: 
نویسنده: 
معمارنت

 یکی از وقایع مهم علمی در رشتة ایران‎شناسی در سال‌های اخیر، انتشار دو جلد کتاب، یکی حاوی «نقشه‌های عمومی ایران از 1477 تا 5192» و دیگری جلد دوم آن، با عنوان «نقشه‎های اختصاصی ایران از1477 تا 5192» که در 2010 میلادی انتشار یافته است.

 یکی از وقایع مهم علمی در رشتة ایران‎شناسی در سال‌های اخیر، انتشار دو جلد کتاب، یکی حاوی «نقشه‌های عمومی ایران از 1477 تا 5192» و دیگری جلد دوم آن، با عنوان «نقشه‎های اختصاصی ایران از1477 تا 5192» که در 2010 میلادی انتشار یافته است.

 

دانلود فایل: 
منابع: 

> ایران‌نامه، سال 26، شماره 3-4، صص:225-231