مقاله

نقاشی های معمارانه از ابتدای تاریخ

نقاشی های معمارانه از ابتدای تاریخ
نویسنده: 
فریال جواهریان
معماری: 

از ابتدای تاریخ ، از صد هزار سال پیش که بشر در غارها و یا کپرهای دست ساز ابتدایی سکنی گزید ، تا به امروز که در پیچیده ترین بناها زندگی میکند ، انسان درگیر معماری بوده و تا ابد نیز با معماری خواهد بود.

اما سئوال این است : نقاشی کشیدن برای برنامه ریزی و طراحی بناها از چه زمانی آغاز شد؟

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید.

دانلود فایل: 

معماری براي کودکان (A4C)

معماری براي کودکان (A4C)
نویسنده: 
مينا معيني
معماری: 

آموزش معماری به کودکان، بخشی از پروژه وسیعی است که از زیست با کودکان در طبیعت سرچشمه گرفته و در حیطه طراحی محیط رشد کرده‌است.

 

درنگي بر چگونگي شكل‌گيري يك كارگاه مشاركتي معماري براي كودكان

تصاویر: 

تاریخ فرهنگی و مطالعات معماری ایران

تاریخ فرهنگی و مطالعات معماری ایران
نویسنده: 
مهرداد قیومی ، نازنين شهيدي
معماری: 

معمارنت -معماری بیش از آن که محصول تصمیم یک یا چند فرد باشد، محصول فرهنگ جامعه است. بسنده کردن به شناخت کالبد و جسم معماری و غفلت از پیوندهای آن با فرهنگ به سطحی نگری در تاریخ معماری می‌انجامد. تاریخ فرهنگی، رویکردی در تاریخ معماری است که اگر به مطالعات تاریخ معماری ایران وارد شود، می‌تواند آن را ژرف‌تر و برخی از زوایای تاریک آن را روشن کند.

دانلود فایل: 
منابع: 

مطالعات تاريخ فرهنگي پژوهش نامه انجمن ايراني تاريخ  ،سال پنجم، شماره١٧،پاييز ١٣٩٢

 

جايگاه معماري در ساختار زيباشناسي هگلي

جايگاه معماري در ساختار زيباشناسي هگلي
نویسنده: 
محمد سالاری
معماری: 

 

جایگاه هنر معماری در ساختار مفهومی زیباشناسی هگلی

دانلود فایل: 

معماري ،علوم مهندسي يا علوم فرهنگى؟

معماري ،علوم مهندسي يا علوم فرهنگى؟
نویسنده: 
محمدعلی مرادی
معماری: 

پرسش «معماری چیست؟» اگر چه موضوعی است که به معماری و هنر ساختن بر می‌گردد، اما در بنیاد خود، پرسشی فلسفی است که از چیستی معماری می‌پرسد. این‌که «معماری چیست» نخست به این مسأله بر می‌گردد که در ساختار علوم، معماری از چه سنخ دانشی است؟ آیا به علوم مهندسی تعلق دارد یا اینکه از سنخ علوم فرهنگی است و از آن‌جا که هنر محور علوم فرهنگی است، پس بایسته است روشن کنیم که معماری هنر است یا مهندسی.

 

پرسش «معماری چیست؟» اگر چه موضوعی است که به معماری و هنر ساختن بر می‌گردد، اما در بنیاد خود، پرسشی فلسفی است که از چیستی معماری می‌پرسد. این‌که «معماری چیست» نخست به این مسأله بر می‌گردد که در ساختار علوم، معماری از چه سنخ دانشی است؟ آیا به علوم مهندسی تعلق دارد یا اینکه از سنخ علوم فرهنگی است و از آن‌جا که هنر محور علوم فرهنگی است، پس بایسته است روشن کنیم که معماری هنر است یا مهندسی. برای پرداختن به این مسأله پیش از هر چیز باید به ریشه‌های تاریخی علوم توجه کنیم.

نقطه گرهی طرح

نقطه گرهی طرح
نویسنده: 
سید هادی میرمیران
معماری: 

Design’s Turning Point
Seyyed Hadi Mirmiran

شیوه طراحی من در دوران های مختلف کار حرفه ای ام متفاوت بوده است. در چند سال اخیر بیشتر به صورتی که ذکر خواهم کرد کار طراحی را آغاز می کنم و ادامه می دهم.
پس از اینکه پروژه ای واگذار شد، دستیار یا دستیارانی را برای آن در نظر می گیرم. با توجه به اینکه از ابتدای کار حرفه ای همواره با پروژه های بزرگ و به صورت گروهی کار کرده ام، به این امر عادت دارم و به ندرت بدون دستیار و گروه کار می کنم.

منابع: 

مجله معماري وشهرسازي شماره  ٤٥ و ٥٥

 

معماران ،ماه مهر و معماري مدرسه

معماران ،ماه مهر و معماري مدرسه
نویسنده: 
بهروز مرباغي
معماری: 

مهر و معماری

گفتار چهارم (٢) شاخصه هاي معماري پايدار

گفتار چهارم (٢) شاخصه هاي معماري پايدار
نویسنده: 
آزيتا رضوان
معماری: 

ادامه گسترش و توسعه بی رویه شهرها، زندگی در باقی‌مانده مکان‌های طبیعی و وحشی و امکان تهیه غذای کافی برای نوع بشر را تهدید می‌کند. همچنین توسعه پراکنده و غیر متمرکز جوامع ما، اثرات حمل و نقل و آلودگی را افزایش می‌دهد. زمانی که زمین در اطراف شهرهای موجود برای ساخت و ساز کاهش می‌یابد، گرایش به دست‌اندازی هر چه بیشتر به سوی منطقه‌های جدید افزایش می‌یابد؛ منطقه‌هایی که از نظر محیط طبیعی  بسیار حساس‌اند و تخریب در آن‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. یک پروژه پایدار با یک سایت پایدار شروع می‌شود. انتخاب سایت و جایگزینی یک پروژه در سایت دو تا از مهم‌ترین اقدامات اولیه به سوی یک بنای سبز هستند.

 

 

در بخش اول از این سلسله گفتارها، به کلیات شاخصه‌های معماری پایدار پرداختیم. در ادامه و در گفتار چهارم، شاخصه‌های معماری و بناهای پایدار بررسی می‌شوند:

 

فلسفه ومعماري

فلسفه ومعماري
نویسنده: 
محمد علي مرادي
معماری: 

رابطۀ معماری و فلسفه رابطه‌ای پیچیده است و فهم این رابطه به درک درست از فلسفه بستگی می‌یابد. فلسفه در منشأ خود را با معنای متافیزیک تعیّن می‌دهد، اما متافیزیک چیست؟

 

متافیزیک که به آن فلسفه اولی می‌گویند در جست و جوی آن است که بداند هستنده به مثابۀ هستنده چیست و ناگزیر به دنبال اصل می‌گردد. فلاسفه یونان چیزی را جستجو می‌کردند که بنیان همه چیز باشد و در پی‌گیری آن‌چه بنیان همه چیز باشد، تعریفی از جهان به عنوان کل منظم را می‌جستند. بر همین اساس در اجرای این نظم می‌بینیم که تناسب حاکم بر ابعاد معابد یونانی فواصل میان ستون‌ها یا ارتباط بین قسمت‌های مختلف نما با نسبت‌های حاکم بر گزاره‌های منطقی مطابقت دارد و دیگر تولیدات فرهنگی در تمدن یونان چون موسیقی نیز ارتباط منطقی با معماری و متافیزیک پیدا می‌کند و تأمل بر این ارتباط نشان می‌دهد که چه سان تفکر متافیزیکی یا یونانی تفکری معمارانه و منطقی است و چقدر متأثر از فضای معماران است.

 

رابطۀ معماری و فلسفه رابطه‌ای پیچیده است و فهم این رابطه به درک درست از فلسفه بستگی می‌یابد. فلسفه در منشأ خود را با معنای متافیزیک تعیّن می‌دهد، اما متافیزیک چیست؟