جمعبندي نشست دهم يكصد معمار ،يكصد انتخاب

جمعبندي نشست دهم يكصد معمار ،يكصد انتخاب

گردش کار

تدارک برگزاری نشست دهم، به دلایلی، با فراز و نشیب هایی همراه شد. در تمام نشست های قبلی، یکی از موارد عام در نظرات مخاطبین، عدم تناسب مکان با تعداد مخاطبین و میهمانان بود. از نخستین نسشت «یکصد معمار، یکصد انتخاب» در باغ موزه قصر تا نشست نهم در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، مخاطبان برنامه درخواست می کردند سالن بزرگ تر و مناسب تری برای این برنامه پیدا شود. قبل از برگزاری نشست نهم، برخی از معماران علاقه مند این برنامه، موزه هنرهایمعاصر تهران را برای این برنامه پیشنهاد کردند. به نظر می آمد گفتگو هایی هم انجام شده بود.

 

برای مشاهده ادامه مطلب فایل زیر را دریافت نمائید ...