مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته

مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته
نویسنده: 
معمارنت
معمارنت

مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونت‌گاه‌های غیررسمی دومین مسابقه معماری معمارنت از مجموعه مسابقات طراحی برای لایه های کم‌درآمد جامعه ایران است.

هدف اصلی این مسابقات توجه به آن بخش از معماری است که در عرصه حرفه ای و دانشگاهی به فراموشی سپرده شده و به عبارتی در زمره نامعماری قرار گرفته است. همچنین تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی معماران و ایجاد دغدغه در ذهن دانشجویان و معماران جوان است تا چتر معماری، همه گروه‌های اجتماعی و دهک‌های اقتصادی پایین جامعه را هم پوشش دهد.
در این مسابقه فعلاً چهار محله از سکونت‌گاه‌های غیررسمی در چهار سوی ایران انتخاب‌شده‌اند، در طول تابستان و قبل از اعلام فراخوان با مسئولین شهرهای فوق برای برگزاری نشست در این شهرها، گفتگو با شورای محل، بازدید از محل و همکاری در انتخاب واحدهای نمونه برای ارتقاء معماری، هماهنگی‌های لازم به‌عمل خواهد ‌آمد.
قبل از نشست های تخصصی بین رشته ای چهارگانه در چهار محله فوق، شورای محله ها نسبت به انتخاب تعداد مناسبی واحد سرپناه برای ارتقاء اقدام می کنند و در جلسات نشست و همچنین در سایت معمارنت این واحد ها معرفی خواهند شد...
ادامه مطلب ...