پرتره خانه‌های شیرآباد زاهدان جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی

پرتره خانه‌های شیرآباد زاهدان جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
نویسنده: 
معمارنت
پرتره خانه‌های شیرآباد زاهدان جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی

5عدد پرتره خانه‌های هدف در محله شیرآباد زاهدان جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

1-    پرتره و فیلم خانه شماره 1 محله شیرآباد
2-    پرتره و فیلم خانه شماره 2 محله شیرآباد
3-    پرتره و فیلم خانه شماره 3 محله شیرآباد
4-    پرتره و فیلم خانه شماره 4 محله شیرآباد
5-    پرتره و فیلم خانه شماره 5 محله شیرآباد

قابل‌ذکر است مهلت ارسال طرح‌های مربوط به زاهدان 12 آذر 97 می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت معمارنت مراجعه نمایید.
www.memarnet.com