تكرارسرقت هاي سريالي اثار تاريخي در تهران

پس از انتشار اخبار سرقتهای سریالی، کاشی ها، کتیبه ها و تزئینات آثار تاریخی کشور، خبرهای ناگوار جدیدی به گوش می رسد، در تازه ترین سرقتها، کاشی سردر عمارت روزنامه ملی طوفان شرق وابسته به جمعیت نگهبانان اسلام و ایران، انجمن سخن سنج فردوسی و همچنین کاشی کاری های مسجد آیت الله لواسانی در بافت تاریخی شهر تهران به سرقت رفته است.
سرقتهایی که بیم آن می رود، در ایام تعطیلات نوروز و عدم رسیدگی و واکنش مدیران به خبرهای فوق، شدت گرفته و پس از ایام تعطیلات نو با شهری آری از آثار تاریخی روبرو شویم.
طبق اخبار موثق، چندین عمارت قاجاری تاریخی توسط برخی از بساز بفروشهای دارای سابقه تخریب آثار شهر تهران، خریداری و آماده تخریب و نوسازی در ایام نوروز می باشد، که امیدواریم با رسیدگی مدیران ذیربط از ساخت و سازهای اینچنین و تخریب آثار جلوگیری گردد.
از آثار مهمی که برخی از آنها مجوز تخریب نیز صادر شده است می توان به انجمن اخوت، خانه های تاریخی در خیابانهای لاله زار و باغ سپه سالار اشاره کرد.
لازم به ذکر است درب چوبی و کلونهای روزنامه ملی طوفان شرق نیز در سالهای گذشته به سرقت رفته بود.

 

منابع: 

سفرنويس