بهشتی و بازخوانی مفهوم ایران‌شهر در خانه وارطان
تاریخ درج در سایت: 24/12/2015 تعداد بازدید: 6,253 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
بهشتی
سخنی با دوستداران تهران
تاریخ درج در سایت: 17/04/2012 تعداد بازدید: 7,001 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

تهران قلب تپنده ایران، مانند هر موجود زنده ای، هستی خود را دارد، تا  در بستر آن، هویت خود بجوید و با یافتن این هویت، به بازسازی و  نوسازی آن همت گمارده و دیالکتیک هست شدن  را در تداوم تدریجی تاریخ رقم  زند. یافتن و بازسازی این هسته منسجم هویتی در ضمیر پنهان ما ایرانیان بطور...