یادبود دکتر شیرازی در ایکوموس

یادبود دکتر شیرازی در ایکوموس

معمارنت- ایکوموس ایران به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی مراسمی با عنوان نویافته‌های معماری دوره اسلامی ترتیب داده است.
در این مراسم که در روز دوشنبه 28 مرداد از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود ثریا بیرشک بررسیهای تاریخی، اجتماعی و باستان شناسانۀ خود را در مورد شکل‌گیری شهر کاشان از ابتدا تا پایان قاجاریه ارائه می‌کند و مهناز اشرفی نیز سخنرانی با عنوان تجربه حفاظت از منظر فرهنگی میمند را ایراد می‌نماید.
این مراسم در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار می‌شود.

 

 

معمارنت- ایکوموس ایران به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی مراسمی با عنوان نویافته‌های معماری دوره اسلامی ترتیب داده است.

 

در این مراسم که در روز دوشنبه 28 مرداد از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود ثریا بیرشک بررسیهای تاریخی، اجتماعی و باستان شناسانۀ خود را در مورد شکل‌گیری شهر کاشان از ابتدا تا پایان قاجاریه ارائه می‌کند و مهناز اشرفی نیز سخنرانی با عنوان تجربه حفاظت از منظر فرهنگی میمند را ایراد می‌نماید.
این مراسم در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار می‌شود.