فهرست مقالات موسيقي

نویسنده: 
کاوه خورابه

مجموعه‌اي كه پيش روست فهرست مقالات موسيقي است كه حاوي نام و نشان مقالات ، گفتگوها و گفتارهايي‌است كه در نشريات ومجلات در فاصله سالهاي 1357-1383 به چاپ رسيده است.

 آنچه بر موسيقي در دو دهه پيشين گذشته چون روز بر همگان روشن و مبرهن است و اطناب كلام در اين مورد جزملال خوانندگان سودي نخواهد داشت، ولي كوتاه سخن آنكه به دليل شرايط تحميل شده بر جامعه موسيقي چه از بعد نظري و عملي شاهد پراكندگي و آشفتگي در زمينه تحقيق و تفحص در اين زمينه هستيم، گاه شاهديم كه مقاله‌اي پر مغز و نغز در نشريه اي به چاپ رسيده كه از حيث ماهيت هيچ خوانايي و ارتباطي به دانش موسيفي ندارد. اين امر في‌نفسه اشكالي ندارد و چه بسا كوششي باشد جهت فتح باب آشنايي ديگران با اين دانش، اما سخن بر سر دستيابي متخصصان و پژوهش‌گراني است كه در اين وانفسا از دسترسي به اين گونه مقالات محروم مي‌گردند.

 

پس تلاش بر اين گرديد تا آنجا كه در توان نگارنده بود مجلات و نشريات مختلف را تورق كرده و هر آنچه در باب موسيفي نگاشته گرديده بود جمع آوري شود.

 

در ابتدا تمامي گزارشات، نقدها، خطابه ها، گفتارها، اطلاعيه ها و هر آنچه به موسيقي مربوط مي‌شد گردآوري‌گرديد، اما پس از بازنگري و تدقيق بيشتر تصميم بر آن شد كه آن دسته از فهرست‌هايي كه بيشتر جنبه گزارشي يا اعلان و اطلاع دارد حذف گردد و تاكيد بر آن مقالاتي باشد كه جنبه پژوهشي و علمي داشته باشد ،درنتيجه در حدود چند صد فهرست حذف گرديد وآنچه ماند كمينه ايست به پيشگاه شما بزرگواران و پژوهش گران.

 

لازم به ذكر است كه دراين راه هيچگونه تبعيض و تمييزي در مورد مقالات روا نداشته‌ام، و اگر هستند كساني كه مقالات آنها در مجموعه قيد نشده، گناهي است بزرگ به گردن اينجانب كه از دلايل آن ميتوان به وسعت كار، زمان محدود و خستگي نگارنده اشاره كرد. اميد است كه در ادامه اين كار و در آينده نزديك هر آنچه در اين باب كوتاهي گشته جبران گردد.

 

در اين مجموعه سعي بر آن بوده تا آنجا كه توان علمي رخصت دهد مقالات مشابه در زمينه‌هاي مشخص در يك زيرگروه گردآوري گردند تا خواننده عزيز جهت دسترسي موضوعي نيز دچار مشكل و سرگرداني نگردد.

 

اساس كار فهرست نويسي مقالات مندرج در اين مجموعه به شرح زير مي‌باشد:

 

نام مؤلف- عنوان مقاله- نام نشريه- شماره نشريه- سال و ماه انتشار- شماره صفحات

 

مثال:

 

دهلوي،حسين . «جايگاه نت در موسيقي سنتي ايران» . ادبستان . ش6 . (خرداد 1369) : 28-29

 

الگوي كار براي بخش ترجمه به صورت زير مي‌باشد:

 

نام مؤلف- عنوان مقاله- نام مترجم- نام نشريه- شماره نشريه- سال و ماه انتشار- شماره صفحات

 

مثال:

 

جورج فارمر، هنري.« موسيقي در ايران و سرزمين‌هاي اسلامي» ترجمه دكتر علي محمد حق‌شناس.ماهور. ش1.(پاييز 1377):9-34

 

و براي بخش گفتگو:

 

نام گفتگو شونده- عنوان گفتگو- نام گفتگوگر- نام نشريه- شماره نشريه- سال و ماه انتشار- شماره صفحات

 

مثال:

 

كياني، مجيد.«مسئولان صداو سيما اين نام را عوض نكنند!» «گفتگو با استاد مجيد كياني» مريم خوش قدمي. ماهور. ش7.(بهار 1379): 178-183

 

در اين مجموعه تنها آن دسته از مقالاتي كه در نشريات و مجلات ادواري به طبع رسيده‌اند گردآوري گرديده است، اميد است در آينده، ادامه كار را كه شامل گردآوي مقالات مندرج در روزنامه ها، نشريات اينترنتي و هم‌چنين كتب نشر يافته در زمينه موسيقي مي‌باشد ، در اختيار پژوهندگان و خواهندگان علاقه‌مند قرار دهيم.

 

در انتها

 

عدم دستيابي به مجموعه كامل نشريات، نقض دوره كامل بعضي نشريات و هم‌چنين  عدم هم‌پايي بعضي كسان، سنگي بود بر اين پاي‌لنگ رونده.

 

هزاران سپاس و قدرداني از دلارام عظيم‌زاده كه اگر نبود، مهربي‌دريغ و بي‌پايانش چه بسا  كار برايم نا شدني مي‌گرديد.

 

نيك ميدانم كه از لغزش و اشتباه به دور نبوده‌ام، پس با ديده منت متوقعم كه خوانندگان محترم در رفع تقصيرات، بنده را مورد لطف و عنايت خود قرار دهند.

 

                                                                                                    با تشكر    

 

زمستان 1382

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                        صفحه

 

موسيقي ايراني    1

 

گفتگو    23

 

اتنوموزيكولوژي    49

 

موسيقي آسياي ميانه، خاورميانه، افغانستان    51

 

موسيقي بوشهر    51

 

موسيقي بختياري    51

 

موسيقي سيستان و بلوچستان    52

 

موسيقي آذربايجان    52

 

موسيقي لرستان    52

 

موسيقي تركمني    52

 

موسيقي خراسان    53

 

موسيقي كردستان    53

 

موسيقي كرمان    54

 

موسيقي گيلان    54

 

موسيقي لرستان    54

 

موسيقي كردستان    54

 

يادنامه بزرگان موسيقي نواحي    55

 

موسيقي مازندران    56

 

موسيقي هند    56

 

سازشناسي    57

 

ساز سازي    59

 

موسيقي مدرن (پاپ، جاز، راك، بلوز)    61

 

موسيقي كلاسيك    63

 

ترجمه    69

 

يادنامه‌ها    82

 

رقص    95

 

موسيقي و كامپيوتر    96

 

معماري و موسيقي    96

 

موسيقي درماني    96

 

آموزش و موسيقي    97

 

موسيقي فيلم    97

 

موسيقي و مذهب    98

 

موسيقي كودك    99

 

طنز و موسيقي    100

 

فيزيك و موسيقي    100

 

موسيقي و فلسفه    101

 

موسيقي و ادبيات    101

 

موسيقي و رياضيات    103

 

موسيقي و تلويزيون    103

 

نقد    104

 

متفرقه    111

 

 

 

موسيقي ايراني

 

ابراهيمي، محمدرضا. «انگاره‌هاي ريتميك رديف.» ماهور. ش 2 (زمستان 1377): 137 – 143.

 

ابرايي،‌ محمدرضا. «انگاره‌هاي ريتميك.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 129 – 143.

 

احتشامي، فريدون. «گامي ديگر به سوي موسيقي ايراني.» دنياي سخن. ش 9. (فروردين 1366): 45.

 

اديب تهراني، ع. «پس قله آواز ايران بر قله آواز.» مقام. ش 21. (خرداد 1382): 24 – 26.

 

آذر مينا، پژمان. «مكتب سنتور استاد فرامرز پايور.» ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 170 – 176.

 

آذري، شهلا.«اسناد مدرسه موسيقي.» گنجينه اسناد، ش 3 و 4. (1370): 4-15

 

آريان. م. ح. «آواهاي ايران در غربت.» مهاجرت آواهاي ايران همراه آوا نويسي چند اثر فارابي و عبدالقادر مراغي.» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 35 – 41.

 

آريان. م. ح. «تاريخ قديم موسيقي ايران.» ابراهيم بن ماهان معروف به «موصلي». كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 147 – 152.

 

اسعدي، هومان. «از مقام تا دستگاه.» نگاه موسيقي شناختي به جنبه‌هايي از سير تحول نظام موسيقي كلاسيك ايران. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 60 – 75.

 

اسعدي، هومان. «حيات موسيقيايي در دوران تيموريان: از سمرقند تا هرات.» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 25 – 52.

 

اسعدي،‌ هومان. «ساختار گام بالقوه در موسيقي دوران تيموري.» ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 97 – 113.

 

اسعدي، هومان. «شش مقام به عنوان يك سيستم موسيقايي.» ماهور. ش6. (زمستان 1378): 9 – 39.

 

اسعدي، هومان. «مفهوم و انواع ايقاع در دوران تيموري.» ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 123 – 136.

 

اسعدي،‌ هومان. «نگاهي اجمالي به پيشينه تاريخي موسيقي در ماوراءالنهر.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 60 – 88.

 

اسعدي،‌ هومان. «نگاهي اجمالي به سير مفهوم لحن در موسيقي جهان اسلام.» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 57 – 68.

 

اسعدي، هومان. پورجعفر،‌ محمدرضا. «هم نمادي فرهنگهاي موسيقيايي ايران و هنر در موسيقي كلاسيك كشمير.» «بررسي تطبيقي اسامي و توالي اصوات در ادوار، مقامات و لاگاها.» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 31 – 47.

 

افتاده،‌ محسن. «موسيقي نظامي (رزمي) ايران قبل و بعد از اسلام (1).» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 23 – 24.

 

افتاده، محسن. «موسيقي نظامي (رزمي) ايران قبل و بعد از اسلام (2).» هنر موسيقي. ش 9. (خرداد و تير 1378): 28 – 29.

 

افتاده،‌ محسن. «موسيقي نظامي (قسمت آخر).» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 26 – 27.

 

افتخاري، محمد. «عطاي اندك و جفاي بسيار.» ماهور. ش 3. (بهار 1378): 5 – 8.

 

افراسيابي، داريوش. «در باب موسيقي.» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 46 – 48.

 

افسري، هماسادات. «زيبا شناختي در موسيقي.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 50.

 

افشار، ايرج. «گوشه‌اي از تاريخ موسيقي ايران.» سالار معزز بين باشيان و علينقي وزيري. هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 54 – 57.

 

اكبرزاده، پژمان. «قدمت موسيقي ايراني.» هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 40 – 41.

 

آن شب، همه موجوديت موسيقي ايراني.» آدينه. ش 33. (نوروز 1368): 36 – 37.

 

براهني، رضا. «در عصر تحول موسيقي بايد معاصرتحول باشد.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 30 – 31.

 

بركشلي، مهدي. «نفوذ علوم و هنرهاي اسلامي بر فرهنگ غرب.» كيهان فرهنگي. ش 12. (اسفند 1366): 47 – 48.

 

بصام، وحيد. «جايگاه حقيقي تار در موسيقي سنتي ايران.» كيهان فرهنگي. ش 7 (دي 1370): 48 – 50.

 

بصام، وحيد. «سه تار و بلاهاي از سرگذشته‌اش.» كيهان فرهنگي. ش 1 (فروردين 1371): 46 – 47.

 

بطحايي، جواد. «خبرهاي بي‌كلام و با كلام در موسيقي ايراني.» هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 22.

 

بنايي، سيامك. «اشاره‌اي به اشاره.» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 93 – 99.

 

بنايي، سيامك. «كوك تمبك – تمبك كوكي.» ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 51 – 55.

 

بهبهاني (شاهد)،‌ سيمين. «موسيقي ايران بايد جهاني شود.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 26 – 27.

 

بوستان، بهمن. «خدمت و خيانت غزل خوانان به فرهنگ و ادب ايران زمين.» دنياي سخن. ش 40. (فروردين و ارديبهشت 1370): 48 – 53.

 

بوستان، بهمن. «كوتاه درباره بزرگان موسيقي اصيل ايراني.» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1380): 46 – 48.

 

بيضايي، سياوش. «خاستگاه ربع پرده در موسيقي ايران.» ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 43 – 77.

 

بيضايي، سياوش. «سرچشمه ربع پرده در موسيقي ايران.» فصلنامه هنر. ش 51. (بهار 1381): 114–134.

 

بيگي، عليرضا. «هارموني، صورت نامرئي طبيعت و زيبايي.» هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 11 – 14.

 

بينش، نقي. «ابن زيله اصفهاني، يكي از نخستين موسيقي شناسان بزرگ دوران اسلامي ايران.» هنرهاي زيبا. ش 1. (بهار 1374): 64 – 66.

 

پاسوار، حميدرضا. «معرفي پنج رساله موسيقي از كندي.» ماهور. ش 16. (تابستان 1381): 121 – 139.

 

پرهيزگار، رضا. «صد نكته غير حسن.» به بهانه اجراي كنسرت شجريان. آدينه. ش 130. (شهريور 1377): 44 – 45.

 

پروانه، خاطره. «بانوان در عرصه موسيقي.» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 11 – 13.

 

پور نصيري نژاد، فخرالدين. «سكان دار اصلي نوازنده است: خواننده.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 43.

 

پورتراب، مصطفي كمال. «فواصل گوناگون در دستگاهها و مقام‌هاي موسيقي (1).» مقام. ش 14. (اسفند 1380): 20 – 21.

 

پورتراب، مصطفي كمال. «فواصل گوناگون در دستگاهها و مقام‌هاي موسيقي (2).» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 26 – 27.

 

پورجوادي، اميرحسين. «در بيان علم موسيقي و دانستن شعبات آن.» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 49 – 70.

 

پورجوادي، اميرحسين. «رساله در بيان چهار دستگاه اعظم.» ماهور. ش 12. (تابستان 1380): 82 – 92.

 

پورجوادي، اميرحسين. «رساله در علم موسيقي.» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 101 – 114.

 

پورجوادي، اميرحسين. «رساله‌هاي گمشده فارابي در موسيقي.» ماهور. ش1. (پاييز 1377): 213 – 220.

 

پورجوادي،‌ اميرحسين. «كار عمل و سير تحول آن از دوره تيموري تا امروز.» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 11 – 31.

 

تجريشي، حميد. «منظور از موسيقي «جوان پسند» چيست ؟‌ هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 35 – 36.

 

تجويدي، علي. «خاستگاه موسيقي و قضاوت اذهان.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 42 – 43.

 

تجويدي، علي. «راست پنجگاه، در برگيرنده تمام دستگاههاي موسيقي سنتي.» ادبستان. ش 11. (آبان 1369): 16 – 19.

 

تحويلي، امير. «درباره موسيقي ايران و هنرمندانش.» ادبستان.ش 26.(بهمن 1370): 84-86

 

تعريف، صديق. «دركجاي جهان ايستاده‌ايم؟» ماهور. ش 11. (بهار 1380): 148 – 153.

 

تلفيق سنت و علم در موسيقي ايراني.» ادبستان. ش16.(فروردين 1370): 34-36

 

توكلي، فرشاد. «صبا به روايت سه تارش.» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 69 – 85.

 

توكلي، فرشاد. «نقد و نگارش ژان دورنيگ از رديف ميرزا عبدالله.» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 90 – 107.

 

ثقفي، داريوش. «ملاحظاتي درباب سنتور و روش‌هاي نوازندگي آن.» ادبستان. ش 35. (آبان 1371):‌ 5.

 

جزائري، رامين. «گره گشايي آوازهاي طاهرزاده.» ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 43 – 57.

 

جعفرزاده، خسرو. «آواز، دستگاه، رديف.» بررسي و شناخت مفاهيم موسيقي ايران. ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 9 – 20.

 

جعفري، محمدرضا. «بحثي كوتاه درباره موسيقي اصيل ايراني.» فرهنگ نيرو. ش 6 و 7. (بهار و تابستان 1379): 94 – 100.

 

جمالي، سيروس. «چرا ديگر كنار هم نمي‌نشينيم؟» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 161 – 162.

 

جنيدي، فريدون. «موسيقي جهان،‌ وامدار موسيقي نياكان ما.» هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 43 – 44.

 

جهانگيري، سيامك. «ساختار ملودي درسي.» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 24-35.

 

جوانفر، مهدي. «موسيقي برتر ساز برتر مي‌طلبد.» آدينه. ش 73-74. (شهريور 1371): 90 – 91.

 

جوانفر، مهدي. «موسيقي سنتي، گام زدن مداوم در بن بست.» آدينه. ش 7. (بهمن 1371): 24-35.

 

حامد، پرنيان، فرينوش و پرستو. «بدرود اي گنج ايران زمين.» مقام. ش 22. (شهريور، مهر و آبان 1382): 42 – 47.

 

حجازي، اسدالله.«موسيقي سنتي ما احتياج به تحول دارد يا نه؟» ادبستان. ش25. (دي 1370): 62-63

 

حكيم الهي، ليلا. «بسته نگار.» ماهور. ش 7. (بهار 1379): 67 – 77.

 

حنانه، مرتضي. «بازتاب حيات ما ايرانيان در تكرار شور، دشتي و سه گاه خلاصه نمي‌شود.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 37 – 39.

 

خاچي خاچي، «غم در موسيقي ايراني.» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 259 – 263.

 

خالقي، روح الله. «موسيقي در تلويزيون ايران.» مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 70 – 73.

 

خراشادي، رضا. «پيرامون ريز در هنر تمبك نوازي.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 127 – 130.

 

خردمند، فريد. «بداهه و شيرين نوازي از منظري ديگر.» ماهور. ش 7. (بهار 1379): 105 – 109.

 

خرم، اميرهمايون. «عشقت رسد به فرياد.» مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 8 – 11.

 

خسروي، رضا. «كلام مزاحم موسيقي است.» نگاهي به توانمندي بيان در موسيقي سازي. ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 177 – 180.

 

خسروي، عباس. «اركستر موسيقي ملي ايران و پيشينيانش.» هنر موسيقي. ش 30. (مهر 1370): 14.

 

خسروي، عباس. «راست پنجگاه يا راست پنجگاه.» هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 14.

 

خضرايي، بابك. «اصناف تصانيف در رسالات مراغي و بنايي.» ماهور. ش 17. (دي1381): 111 – 121.

 

خوش ضمير، مجتبي.«گروه موسيقي اصيل ايراني.» جنگ. ش12.(آبان 1369): 52-55

 

درويشي، محمدرضا «نخستين قدم در سازندگي و تحول موسيقي كشور.» هنر موسيقي. ش 1. (ارديبهشت 1377): 26.

 

درويشي، محمدرضا. «چگونه روح و ارزش‌هاي موسيقي سنتي را حفظ كنيم ؟» ماهور. ش 11. (بهار 1380): 138 – 145.

 

درويشي، محمدرضا. «موسيقي محلي ايران، سنت يا نوآوري.» آدينه. ش21. (نوروز1367): 64 – 69.

 

درويشي، محمدرضا. «واي از اين نقدهاي موسيقي.» آدينه. ش 22. (ارديبهشت 1367): 54 – 56.

 

دستگاههاي موسيقي ايران.» ادبستان. ش21. (شهريور 1370): 30-35

 

دهقان منشادي، طيبه. «وزن در كتاب شرح ادوار عبدالقادر مراغي (1)» هنر موسيقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 24 – 28.

 

دهقان منشادي، طيبه. «وزن در كتاب شرح ادوار عبدالقادر مراغي (2)» هنر موسيقي. ش 3. (مرداد 1377): 26 – 29.

 

دهقان منشادي، طيبه. «وزن در كتاب شرح ادوار عبدالقادر مراغي (3)» هنر موسيقي. ش 4. (شهريور 1377): 22 – 23.

 

دهقان منشادي، طيبه. «وزن در كتاب شرح ادوار عبدالقادر مراغي (4)» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 31 - 33.

 

دهقان منشادي، طيبه. «وزن در كتاب شرح ادوار عبدالقادر مراغي (5)» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 34 – 35.

 

دهلوي، حسين. «جايگاه نت در موسيقي سنتي ايران.» ادبستان. ش 6. (خرداد 1369): 28 – 29.

 

دهلوي، حسين. «شرايط عليه آفرينش.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 38 – 40.

 

دهلوي، حسين. «موسيقي ملي در مسير تاريخ.» دنياي سخن. ش 22. (آبان 1367): 40.

 

دهلوي، حسين.«جايگاه نت در موسيقي سنتي ايراني.» ادبستان. ش6. (خرداد 1369): 28-29

 

ديلمي، كاوه.«با موسيقي ملي نمي‌توان جهاني شد.» آرش. ش6.(تير 1370): 22-23

 

ذوالفنون، جلال. «تحول بزرگ در موسيقي ايران.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 58 – 59.

 

راستي، هنگامه. «كتاب شناسي موسيقي.» هنر موسيقي. ش 3. (مرداد 1377): 30 – 32.

 

رديف كامل موسيقي ايراني.» ادبستان. ش2. (بهمن 1368): 48-49

 

رستمي، آريو. «رساله علم موسيقي اثر ميرصدرالدين محمد قزويني.» ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 81 – 96.

 

رعنا حسيني، كرامت.«درياي كبير و رساله موسيقي]فرصت شيرازي[.» هفتاد مقاله. ش2.(1371): 573-576

 

روشن روان، كامبيز. «بررسي وضعيت فعلي موسيقي در ايران.» كتاب ماهور. ش1. (1370): 47-73

 

روشن روان، كامبيز. «تلفيق سنت و علم در موسيقي ايراني.» »پيرامون چند قطعه موسيقي ساخته استاد حسين دهلوي.» ادبستان. ش 16. (فروردين 1370): 34 – 36.

 

روشن روان، كامبيز. عليزاده،‌ حسين. «نظر خواهي درباره اركستر موسيقي ملي.» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 42 – 45.

 

زاهدي، تورج. «احياء موسيقي سنتي، دستاورد انقلاب.» كيهان فرهنگي. ش. ويژه انديشه ادبيات و هنر انقلاب. (بهمن 1371): 134 – 140.

 

زاهدي، تورج. «آيا موسيقي اصيل مردم را در غرقاب غم و افسردگي فرو مي‌برد؟» آرمان.  ش 5. (آبان 1369): 64-66

 

زاهدي، تورج. «چگونه به موسيقي سنتي گوش فرا دهيم.» دنياي سخن. ش 49. (ارديبهشت. خرداد 1371): 68 – 72.

 

زاهدي، تورج. «سنت و موسيقي.» كيهان فرهنگي. ش 2. (ارديبهشت 1371): 48 – 50.

 

زاهدي، تورج. «مسند مخملين شورا و اهل موسيقي.» دنياي سخن. ش 51. (مهر و آبان 1371): 86 – 90.

 

زاهدي، تورج. «نقش شنونده در موسيقي سنتي.» دنياي سخن. ش 60. (ارديبهشت 1373):‌ 74 – 79.

 

زاهدي، تورج. «نوازنده ماهر.» «نوازنده استاد.» كيهان فرهنگي. ش 2. (ارديبهشت 1372): 40 – 43.

 

زرگري،‌ داريوش. «اشاره‌اي ديگر به اشاره.» ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 65 – 67.

 

سازنده‌اي از مكتب سه تار استاد قنبري مهر.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 28 – 29.

 

سپنتا، ساسان. «آزادي خواهي و ظلم ستيزي در موسيقي ايران.» ادبستان. ش 1. (خرداد 1369): 46 – 48.

 

سپنتا، ساسان. «باربد و مختصات موسيقي او.» ادبستان. ش 9. (شهريور 1369): 41 – 43.

 

سپنتا، ساسان. «بررسي تاريخي نوآوري در موسيقي ايران.» ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 103 – 109.

 

سپنتا، ساسان. «بررسي‌هاي تحليلي و تطبيقي رسابه موسيقي خيام.» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 11 – 23.

 

سپنتا، ساسان. «بهار و بهاريه‌ها.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 5 – 7.

 

سپنتا، ساسان. «دستگاههاي موسيقي ايران.» ادبستان. ش 21. (شهريور 1370):‌ 30 – 35.

 

سپنتا، ساسان. «لغزش از اينجا شروع شد (1).» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 8 – 9.

 

سپنتا، ساسان. «لغزش از اينجا شروع شد (2).» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1379): 7 – 8.

 

سپنتا، ساسان. «مكتب آواز ايراني.» ادبستان. ش 15. (اسفند 1369): 30 – 31.

 

سپنتا، ساسان.« آزادي خواهي و ظلم ستيزي در موسيقي ايران.» ادبستان. ش 6. (خرداد 1369): 46-48

 

سپهري، هادي. «اعتدال، برابر.» مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 52 – 53.

 

ستايشگر، مهدي. «از ديار نغمه خواني.» (نگاهي به اركستر موسيقي ملي) هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 35 – 37.

 

ستايشگر، مهدي. «تشكيل شوراي عالي موسيقي پيشنهادي دلسوزانه جانب استادان با تجربه كشورمان.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 2 – 4.

 

ستايشگر، مهدي. «چگونه سنتو بنوازيم (2)» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 16 – 17.

 

ستايشگر، مهدي. «ستم تاريخي موسيقي (1).» بررسي نگرش به موسيقي در متون تاريخي و مذهبي.» هنر موسيقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 2 – 5.

 

ستايشگر، مهدي. «ستم تاريخي موسيقي.» هنر موسيقي. ش 3. (مرداد 1377): 2 – 5.

 

ستايشگر، مهدي. «ماوراءالنهر (خراسان) مهد هنر و موسيقي.» هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 4 – 6.

 

ستايشگر، مهدي. «موسيقي سنتي ؟ بگوييم موسيقي محلي.» هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 2.

 

سراج،‌ حسام‌الدين. «زيرو بم موسيقي.» مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 47 – 51.

 

سرير، محمد. «اركستر ملي ايران، گامي در راستاي توسعه فرهنگ موسيقي كشور.» هنر موسيقي. ش 9. (خرداد و تير 1378): 48 – 49.

 

سعيدي، مليحه. «موسيقي و موسيقيدانان زن قبل و بعد از اسلام و زنان آهنگساز معاصر.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 74 – 76.

 

سلطاني، خسرو «تأييد غربي‌ها ملاك اصالت و علمي بودن موسيقي ما نيست.» ادبستان. ش 18. (خرداد 1370): 4 – 5.

 

سلوك و آداب حضور در مجلس موسيقي.» كيهان فرهنگي. ش8(1370): 51-53.

 

سنجري محمود. «زبان محاوره بر بال موسيقي.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 30 – 31.

 

سير موسيقي در ايران پس از انقلاب.» كيهان فرهنگي. ويژه انديشه و ادبيات و هنر انقلاب (بهمن 1371): 144 – 147.

 

شجريان، محمدرضا. «آشنايان ره عشق.» نامه استاد محمدرضا شجريان به دكتر لاريجاني رياست محترم سازمان صدا و سيما.» دنياي سخن. ش 72. (بهمن 1375): 26 – 27.

 

شجريان، محمدرضا. «صدايش بايد آواي برخاسته از نهاد مردم، خاك و سرزمينش باشد.» ادبستان. ش 22. (مهر 1370): 20 – 24.

 

شريف پور شهريار. «تصنيف در ايران.» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 18 – 19.

 

شريف پور شهريار. «همراه با موسيقي شصت سال قبل.» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 38 – 40.

 

شريف پور شهريار. «همراه با موسيقي شصت سال قبل.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 22 – 25.

 

شريف پور، شهريار. «همراه با مطبوعات موسيقي شصت سال قبل.» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 18 – 19.

 

شكرايي، ناصر «از موسيقي ملي تا موسيقي جهاني.» دنياي سخن. ش 54. (فروردين و ارديبهشت 1372): 80 – 81.

 

شكرايي، ناصر «موسيقي سنتي، موسيقي ملي و برداشت ما از اين واژه‌ها.» دنياي سخن. ش 45. (آبان و آذر 1370): 70 – 73.

 

شكرايي، ناصر.«موسيقي سنتي، موسيقي ملي و برداشت ما از اين واژه‌ها.» دنياي سخن. ش45. (آبان 1370): 70-72

 

شهرنازدار، محسن. «جايگاه برخي مفاهيم و واژه‌ها در موسيقي ايراني.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 149 – 159.

 

شهرنازدار، محسن. «جايگاه برخي مفاهيم و واژه‌ها در موسيقي ايراني.» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 147 – 153.

 

شهميري، امين. «موسيقي ايران كوك استاندارد ندارد.» مقام. ش 12. (آبان 1380): 34 – 35.

 

صاحب نسق، كياوش. «نقطه، خط، نوا.» پيشنهادي دقيق‌تر موسيقي ايراني. هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 25 – 28.

 

صالح، شهريار. «بيات اصفهان دستگاه مجزاي موسيقي ايراني نيست.» ره آورد، ش25. (زمستان 1369): 281-282

 

صالحي، محسن. «موسيقي ايراني، رديف دستگاهها». بيدار2. ش3(1361): 29-42

 

صبا، ابوالحسن. «عقيده صبا درباره موسيقي ايران، بامقدمه محمد رسول دريا گشت» آينده. 15.(1368): 78-81،193.

 

صبا، ابوالحسن. «هنر يا زندگي.» ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 142 – 143.

 

صفاري املشي، نادر. «چه كسي مي‌تواند از اين گمشده ما خبري دهد؟» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 201 – 203.

 

صفاري دوست، حسين. «من تو را به خوبي نشانه كردم.» دنياي سخن. ش 75. (مرداد و شهريور 1376): 88 – 89.

 

صفرزاده، فرهود. «جريان‌هاي بنياد گرايي و نوگرايي در موسيقي ايران مقايسه‌اي بين شاخص‌ها و ويژگي‌ها.» كيان. ش 37. (خرداد و تير 1376): 79. صاحب نسق،‌كياوش. «نقطه، خط، نوا. (2).» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 28 – 31.

 

صفوت، داريوش. «پيرامون موسيقي سنتي ايران و تطور آن.» ادبستان. ش 19. (تير 1370): 28-29.

 

صفوت، داريوش. «پيرامون موسيقي سنتي ايران و تطور آن.» ادبستان. ش 19. (تير 1370): 28 – 29.

 

صفوت، داريوش. «تك و ريز در سنتور.» هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 43 – 46.

 

صفوت، داريوش. «معنويت و معنا در موسيقي.» فصلنامه هنر. ش 54. (زمستان 1381): 211 – 217.

 

طلايي، داريوش. «سه تار و رديف.» كتاب ماه هنر، ش 15 - 16. (آذر و دي 1378):

 

3 – 8.

 

طلايي، داريوش. «سه تار و رديف.» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 15 – 29.

 

عبادي، احمد.«موسيقي سنتي ايران.» ادبستان. ش7.(تير 1369): 40-44

 

عزيزي، فريبرز. «نرمش و انعطاف رديف در گذر زمان.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 113 – 127.

 

علوي، افشين. «بررسي الگوهاي تحرير در آواز ايراني.» ماهور. ش 16. (تابستان 1382): 141 – 146.

 

عليزاده، حسين. «فرضي كه محال نيست.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 39 – 40.

 

عليزاده، حسين. «نبش قبر موسيقي تا كي ؟» هنر موسيقي. ش 47. (نوروز 1382): 11 – 16.

 

عمومي،‌ حسين. «طلاي هنر در ميناي اصفهان.» مقام. ش 20. (تير 1382): 17 – 27.

 

عناصري، جابر. «خينا گري و موسيقي ايران.» (از مدي بويس و هنري جورج فارمر- ترجمه بهزاد باشي.) چيستا. 9. (1370): 334-337.

 

غفاري، عيسي. «ناهمواري در موسيقي ايران.» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 56 – 57.

 

فاضل، سهراب. «تصنيف سرايي از آغاز تا امروز (1).» هنر موسيقي. ش 30. (مهر 1380): 27 – 30.

 

فاضل، سهراب. «تصنيف سرايي از آغاز تا امروز (2).» هنر موسيقي. ش 32. (آذر 1380): 18 – 19.

 

فاطمي، ساسان. «باز هم دموكراسي موسقيايي.» ماهور.ش 15. (بهار 1381): 73 – 76.

 

فاطمي، ساسان. «شكل گيري روحوضي و تحول سنت مطربي.» ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 115 – 134.

 

فاطمي، ساسان. «مطرب‌ها از صفويه تا مشروطيت (1).» ماهور. ش 12. (تابستان 1380):‌ 28 – 39.

 

فاطمي، ساسان. «مطرب‌ها از صفويه تا مشروطيت (2).» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 39 – 54.

 

فاطمي، ساسان. «موسيقي پير، موسيقي جوان.» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 153 – 165.

 

فاني، رجبعلي. «درباره متهمي به نام (موسيقي ايران) !» ادبستان. ش 26. (بهمن 1370): 40 – 43.

 

فخرالديني، فرهاد. «تلقي شما از معاصر بودن چيست ؟» دنياي سخن. ش 26. (ارديبهشت 1368): 29.

 

فخرالديني، فرهاد. «ظرفيت‌هاي موسيقي سنتي را كشف كنيم.» دنياي سخن. ش 21. (مهر 1367): 16.

 

فخرالديني، فرهاد. «ما به انواع موسيقي احتياج داريم.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 25 – 26.

 

فخرالديني، فرهاد. «نمي‌دانم از كجا شروع كنم.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 40 – 41.

 

فرج پوري، سعيد. «اصالت مانده در غربت.» آدينه. ش 72. (مرداد 1371): 66 – 67.

 

فردوسي، علي. «موسيقي ديگر چيرگي شعر را برنمي‌تابد.» آدينه. ش 34. (ارديبهشت 1368): 20 – 22.

 

فردوسي،‌ علي. «موسيقي ديگر چيرگي شعر را برنمي‌تابد.» آدينه. ش 34. (ارديبهشت 1368): 20 – 23.

 

فردي، اصغر. «موسيقي ايراني مكتب تبريز.» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 87 – 95.

 

فردي، اصغر. «و حيدرباباي شهريار عاشق.» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 109 – 125.

 

فرهت، شاهين. «جايگاه موسيقي ايراني در جهان.» هنرهاي زيبا. ش 1. (بهار 1374): 75 – 76.

 

فلاح صفا، مهدي. «رديف، اقيانوسي بيكران.» مقام. ش 20. (تير 1382): 69 – 70.

 

فياض، محمدرضا «پايه‌هاي نااستوار همپايگي.» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 136 – 143.

 

فياض، محمدرضا. «باز خواني اصالت.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 93 – 112.

 

فياض، محمدرضا. «دود اين آتش.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 50 – 56.

 

فياض، محمدرضا. «موسيقي عليزاده: تحقق يك تكاپو.» مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 43 – 45.

 

قادر، سرمد. «بداهه و شيرين نوازي.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 133 – 136.

 

قادر، سرمد. «مفهوم مقام در موسيقي سنتي ايران.» ماهور. ش 7. (بهار 1379): 95 – 103.

 

قادر، سرمد. «نوگرايي در موسيقي ايراني.» ماهور. ش 11. (بهار 1380): 77 – 86.

 

كاربرد آلات و ادوات موسيقي در نسخ و مجالس شبيه خواني.» آهنگ2. ش4.(1368): 49- 70.

 

كامكار، هوشنگ. «تلقي شما از معاصر بودن چيست؟» دنياي سخن. ش 26. (ارديبهشت 1368)

 

كامكار، هوشنگ. «خطري جدي براي موسيقي سنتي.» دنياي سخن. ش 20، (شهريور 1367): 24

 

كامكار، هوشنگ. «گروهي متفنن يا ميليون ها شنونده.» دنياي سخن. ش 19. (تير 1367): 16

 

كتاب شناسي موسيقي(2)» «معرفي كتاب «كتاب الموسيقي و معنا» كتاب ادب الغناء». هنر موسقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 30-33

 

كرامتي، محسن. «نكاتي پيرامون آواز ايراني.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 57 – 71.

 

كشكولي، مهدخت. «موسيقي در اعصار كهن فرهنگ ايران.» چيستا. 3.(1364): 85-90.

 

كنعاني، ناصر.«نگاهي ديگر به موسيقي سنتي ايران.» آوا. 1.ش2. (1370): 10-14

 

كوير، محمود.«تاريخچه تنصيف در ايران.» آرش. ش8و9(مهر1370): 16-19.

 

كياني، مجيد. «بي مرشدي و گمراهي.» «متن سخنراني در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره تك نوزادان» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 145-148

 

كياني، مجيد. «جايگاه تقليد و تكرار در موسيقي ايراني.» ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 63 – 71.

 

كياني، مجيد. «چگونگي پژوهش در زمينه موسيقي ايران.» ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 69 – 76.

 

كياني، مجيد. «رديف و رديف نوازي.» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 51 – 64.

 

كياني، مجيد. «گفتاري درباره ارتباط بين موسيقي سنتي ايران و نقاشي سنتي ايران.» آهنگ(ويژه‌نامه). ش1.(بهمن 1369): 4-13.

 

كياني، مجيد. «موسيقي ايران در حال و آينده.» هنرهاي زيبا. ش 1. (بهار 1374): 77 – 83.

 

كياني، مجيد. «موسيقي ملي و اركستر ملي و موسيقي جهاني.» ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 27 – 37.

 

كياني، مجيد. «نغمه‌ها با طبيعت و فصول رابطه حسي دارند.» مقام. ش 12. (آبان 1380): 39.

 

كيايي، ميلاد، «تصوير گل گياه به جاي ساز» هنر موسيقي. ش 33. (دي و بهمن 1380): 26 – 27.

 

گنابادي، قاسم. «كتاب شناسي موسيقي» «معرفي كتاب تذكره ميخانه اثر ملاعبدالنبي فخرالزماني» هنر موسيقي. ش 1. (ارديبهشت 1377): 32-41

 

لطفي، محمدرضا. «از نظريه صفي الدين ارموي تا فواصل موسيقي رديف» كتاب سال شيدا. ش 2. (مهر 1376): 9-36

 

لطفي، محمدرضا. «آيا موسيقي ايراني علمي است؟» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 219-225

 

لطفي، محمدرضا. «بنيادهاي نوازندگي تار» كتاب سال شيدا. ش 3. (ارديبهشت 1378): 211-299

 

لطفي، محمدرضا. «تعاريف علمي موسيقي ايران» شناخت فرم هاي موسيقي ايراني.  كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 198

 

لطفي، محمدرضا. «لغزش از كجا شروع شد(1)» هنر موسيقي. ش 23. (آذر 1379): 22-24

 

لطفي، محمدرضا. «لغزش از كجا شروع شد(2)» هنر موسيقي. ش 24. (آذر 1379): 22-24

 

لطفي، محمدرضا. «مطرب و مطربي در ايران» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 123-135

 

لطفي، محمدرضا. «موسيقي كنوني در ايران.» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 9-34.

 

لهراسبي آذر، پيمان. «ويلن، محكوم به فراموشي» داستان. ش 10 (مهر 1369): 51

 

مبصري، بهروز. «سيري در آواز ايران» هنر موسيقي. ش 33. (دي و بهمن 1380): 43-46

 

مبصري، بهروز. «علي خان نايب السلطنه» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 16-17

 

مبصري، بهروز. «ميرزا سيد احمدخان ساده اي سارنگي» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 28-30

 

مبكي، مرتضي. «گامهاي كنوني موسيقي ايران» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 24-35

 

متبسم، حميد. «ياد كلاس شيرين استاد» «به ياد استاد هوشنگ ظريف» هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 42-44

 

محمدزاده صديق، حسين. «آشنايي با رسالات موسيقي (1)» مقام. ش19. (بهار 1382): 55-58

 

محمدزاده صديق، حسين. «آشنايي با رسالات موسيقي (2)» مقام. ش 20. (تير 1382): 47-48

 

محمدزاده صديق، حسين. «آشنايي با رسالات موسيقي (3)» مقام. ش 21. (مرداد 1381): 58-59

 

محمدزاده صديق، حسين. «رسالات موسيقي» هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 48-51

 

محمدي، علي زاده. «از وقتي خود را احساس كرديم، ساز توي دستمان بود.» دنياي سخن، ش 36. (آذر 1369): 36-38

 

مرتضويان، امير. «مفهوم سرعت اجرا در موسيقي.» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 36-39

 

مرزبان، پرويز. «آثار كلاسيك مستتر و جاوداني هستند.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 34-35

 

مسعوديه، محمدتقي. «چند صدايي در موسيقي ايران.» ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 228-232

 

مسعوديه، محمدتقي. «چند صدايي در موسيقي ايران.» هنرهاي زيبا. ش 3. (بهار 1377). 95-104

 

مسيب زاده، عين الله. «نگاهي به تاريخچه مركز حفظ و اشاعه موسيقي» ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 77-95

 

مشايخ فريدوني، حسين. «(الاغاني) دايرة المعارف شعر و موسيقي» كيهان فرهنگي. ش 11. (بهمن 1366): 36-38

 

مشفق، مهيار. «درآمدي بر مبعث مكتب وسبك در موسقي آذري.» هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 39-40

 

مشكاتيان و مصالح موسيقي» دنياي سخن. ش 39. (اسفند 1369):

 

مشكاتيان، پرويز. «با نمد بي‌نمد… مثل با نمك بي نمك.» دنياي سخن. ش 59. (اسفند

 

مشكاتيان، پرويز. «تاريخ اين سرزمين را از ياد نبريم.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 35-36

 

مشكاتيان، پرويز. «جناب عشق بلند است همتي بايد.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 46-47

 

مشكاتيان، پرويز. «موسيقي زبان بين المللي دارد.» آدينه. ش 138. (خرداد 1378): 22

 

مشكاتيان، پرويز. «نخستين قدم در سازندگي و تحول موسيقي كشور.» هنر موسيقي. ش 1. (ارديبهشت 1377): 24-25

 

مشير فلسفي، اميررضا. «اساسنامه شوراي عالي موسيقي» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 32-33

 

مشيري، چنگيز. «موسيقي چيست؟» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 55-56

 

مشيري، فريدون. «باور نمي كنم» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 31

 

معروفي، عباس. «كاري كه در آن خلاقيت، تفكر و نوآوري نباشد، هنر نيست.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 33-34

 

معيني كرمانشاهي، رحيم. «مرگ محجوبي … و يك دعوت» مقام. ش 19. (بهار 1382): 52-54

 

مفتاح، مهدي.«پيشرفت موسيقي ما در گروه همت جوانهاست.» ادبستان. ش 10. (مهر 1369): 34-36

 

مكتب آواز ايراني.» ادبستان. ش15.(اسفند 1369): 30- 31

 

ملاح، حسينعلي. «غم موسيقي يا غم موسيقيدان» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 24-25

 

ملودي ماه و ترانه و شبنم» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 38

 

منظمي، درويش رضا. «گذري بر موسيقي دوران باستان.» هنرهاي زيبا. ش 9. (تابستان 1380): 76-78

 

مهاجراني، عطاالله (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي). «كار بزرگ و موسيقي ايراني» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 8

 

مهدوي، رضا. «كار، به عشق برآيد و از رنج، صافي شود.» مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 69-70

 

موحد، آذين. «بانوان در عرصه موسيقي (قسمت آخر)» هنر موسيقي. ش 10 – (تير و مرداد 1378): 19-22

 

موسيقي ايراني و اسناد تاريخي معاصر(1). گنجينه اسناد. 1. ش 3 و 4. (1370): 126-147.

 

موسيقي آييني به روايت آثار پيش از اسلام» كتاب ماه هنر. ش 43-44. (فروردين و ارديبهشت 1381): 142-147

 

موسيقي سنتي ايران بايد با زمان وفق يابد.» ادبستان. ش1.(دي 1368): 43-45

 

موسيقي سنتي ايران هنري كه بايد از نوشناخت.»  جنگ. ش.1. (مهر 1369): 51-53 و ش11: 60-61

 

موسيقي ملي در آستانه شكفتن» دنياي سخن. ش 19. (تير 1367): 16

 

ميثمي، حسين. «تشكيلات موسيقي دربار صفوي» ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 31-54

 

ميثمي، حسين. «خاستگاه و تحول مفهوم اصطلاح دستگاه» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 55-68

 

ميثمي، حسين. «مهاجرت موسيقيدانان دوران صفوي به هند» ماهور. ش 16. (تابستان 1380): 69-81

 

ميرزاده، محمود. «تانگردي آشنا … » ادبستان. ش 28. (فروردين 1371): 42-44

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «تكرار سخني تازه در باره مسائلي ديرينه» كيهان فرهنگي، ش 3 (خرداد 1371): 42-43

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «نور و غبار» درباره اثري ناياب و بازيافته از استاد بزرگ آواز ايران سيد حسين طاهرزاده.  مقام. ش 22. (شهريور و مهر و آبان 1382): 42-47

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «نوروز و غبار» درباره اثري ناياب و بازيافته از استاد بزرگ آواز ايران سيد حسين طاهرزاده. مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 61-65

 

ناصح پور، پيمان. «ريتم ها و شيوه هاي خاص زندگي استاد ناصر فرهنگ فر» ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 62-64

 

ناصح پور، نصرالله. «تاثير متقابل موسيقي ايران و فرهنگ هاي ديگر» هنر و موسيقي. ش 37. (مرداد 1381): 4-6.

 

ناظري، شهرام. «بدون موسيقي جهان گوري تاريك است.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 44-45

 

ناظري، شهرام. «لحن متفاوت آواز من انديشه من است.» مقام. ش 10، (شهريور 1380): 8-9

 

نامجو، محسن. «موسيقي آوايي، شعر زبان شناسيك.» ماهور. ش 7. (بهار 1379): 81-92

 

نكاتي پيرامون اجراي موسيقي در ايران.» ادبستان. ش5. (ارديبهشت 1369): 26-27

 

نواب صفا، اسمعيل. «سرود اي ايران.» دنياي سخن ش37. (دي 1369): 40-43.

 

نير سينا، مرتضي.«مكتب هرات در هنر موسيقي.» ره آورد. ش 23.(تابستان 1368). 66-69.

 

نيكنام، فرامرز. «بگوييد راه چاره كدام است؟» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 32-33

 

هدهدي، سعيد. «قدرت تمبك تا كجاست؟» ماهور. ش 12. (تابستان1380): 159-161

 

همايون پور، منوچهر. «پس غذاي عاشقان آمد سماع» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 28-29

 

همايون پور، منوچهر. «مناسب خواني.» هنر موسيقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 15

 

همايون پور، منوچهر: «مناسب خواني.» هنر موسيقي. ش 3. (مرداد 1377): 15-18

 

همت يار، فرزانه. «موسيقي سنتي و نيازهاي زمان ما.» خاوران.1. (1370): 90- 98.

 

وجداني، بهروز. «روايتي ديگر از موسيقي آوازي ايران.» كتاب ماه هنر. ش 15 و 16. (آذر و دي 1378): 24-32

 

وجداني، بهروز. «موسيقي و نوروز در حوزه فرهنگ ايراني.» كتاب ماه هنر. ش 5. (بهمن 1377): 8-12

 

ورزي، مرتضي.«غم در موسيقي سنتي ايران.» جنگ. ش14. (دي 1369): 51

 

يوسف زماني، حسن. «چهره هاي بي نقاب» «نظري به موسيقي از جهات مختلف.» هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1381): 35-36

 

يوسف عرفاني، حسن. «نظري به موسيقي از جهات مختلف(1)» هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 4-8

 

 

 

گفتگو

 

ابراهيمي، احمد. «گفتگو با احمد ابراهيم، خواننده آواز». هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1380): 13 – 14.

 

احمدي، احمدرضا. «كانون پرورش فكري…. و موسيقي كودك» «گفتگو با احمدرضا احمدي.» مقام. ش 9. (بهار 1380): 142 – 144

 

احمدي، محمدحسين. «آموزشگاهها: مهد پرورش استعدادها» «گفتگو با محمدحسين احمدي مدير كل مركز گسترش آموزش‌هاي هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.» سميه بابايي. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 28 – 30

 

اخشايي، حميد. «نمي‌دانم چرا اين كلمه مبتذل براي موسيقي رايج شد.» «گفتگو با حميد اخشابي آهنگساز و خواننده موسيقي متن سريال گمگشته.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 24 – 25.

 

اخوان، هنگامه. «ابهام و سردرگمي در موسيقي ريشه تاريخي دارد» «گفتگو با هنگامه اخوان.»  توتيا تاجور. هنر موسيقي. ش 31. (آبان 1380): 13 – 18.

 

اخوان، هنگامه. «باربد و نكيسا چه شدند ؟» «گفتگو با هنگامه اخوان». شبنم رضيئي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 30 – 31

 

اديب خوانساري، شيرين. «اديب خوانساري – لهجه‌اي در آواز ايراني.» «گفتگو با دكتر شيرين اديب خوانساري.» هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1318): 39 – 42.

 

ارجمند، پيروز. «موسيقي از پرده شيشه‌اي تا پرده نقره‌اي». «گفتگو با پيروز ارجمند آهنگساز تلويزيون». عزيز رسولي. مقام. ش 11. (مهر 1380): 22 – 23.

 

آرخي، ارازمراد. «صدها ترانه و آهنگ تحويل راديو داده‌ام» «گفتگو با خليفه ارازمراد آرخي» رحمان قلي توماج ياپراق. ش 20 – (زمستان 1381): 104 – 105

 

اردستاني، مهدي. «نسل صدابرداران حرفه موسيقي مثل دايناسورها در حال انقراض است» «گفتگو با مهدي اردستاني». مقام. ش 10. (شهريور 1380): 28 – 31.

 

آريايي نژاد. «مصاحبه با آريايي نژاد.» «گروه همسرايان»  هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 45.

 

اسماعيلي، محمد. «موسيقي و تهذيب نفس.» «گفتگو با استاد اسماعيلي نوازنده تمبك» ادبستان. ش 18. (خرداد 1370): 48 – 51.

 

اصلاني، سوسن. «بانوان در عرصه موسيقي» گفتگو با سوسن اصلاني نوازنده سنتور. هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 36 – 37.

 

اصلاني، سوسن. «هنرمندي از سايه‌هاي آفتابي.» «گفتگو با خانم سوسن اصلاني نوازنده سنتور.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 67 – 69.

 

اصلانيان، آني. « گفتگو با آني اصلانيان مسئوليت گروه زهي اركستر موسيقي ارمنستان.» مژگان زرين نقش. هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 28 – 29.

 

اطرايي، ارفع. «گفتگو با ارفع اطرايي، نوازنده سنتور.» شبنم رضيئي مقام. ش 15. (اسفند 1380): 28 – 29

 

اطرايي، ارفع. «گفتگويي با ارفع اطرايي.» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 15 – 17.

 

اطرايي، ارفع. «گفتگويي با خانم ارفع اطرايي (1).» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 37 – 38.

 

اطرايي، ارفع. «موسيقي بانوان بخش مظلوم اين هنر». «گفتگو با ارفع اطرايي نوازنده و مدرس سنتور.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 12 – 14.

 

اعتمادي، خشايار. «آيا ارزش‌ها با خواندن يك خواننده پاپ زيرسؤال مي‌رود.» «گفتگو با خشايار اعتمادي». آزاده حكمي. مقام. ش 12. (آبان 1380): 36 – 38.

 

افتخاري، محمد. «همين نشريات كم موسيقي هم كافي است» «گفتگو با محمد افتخاري سر دبير فصلنامه ماهور.» رضا عطوفت. ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 175 – 179.

 

افشارماني (اسماعيلي)، فاطمه. «حيات موزون» «گفتگو با خانم فاطمه افشارماني (اسماعيلي) همسر استاد اسماعيلي.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 31 – 32.

 

اكبرپور، علي. «مصاحبه با علي اكبرپور» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 11 – 13.

 

اكبري، «اكبري شاگردي از مكتب استاد قنبري» «گفتگو با آقاي اكبري سازنده ساز.» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 31 – 32.

 

امير جاهد، مهين پرنيان. «يادگاري از استاد محمد علي اميرجاهد» «گفتگو با خانم مهين پرنيان امير جاهد مؤسس و نخستين رئيس هنرستان موسيقي و آهنگساز.» كارمين صداف. هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 5 – 8.

 

اميني، بابك «نشستي با بابك اميني، نوازنده گيتار (2)». هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 18 – 19.

 

اميني، بابك «نشستي با بابك اميني نوازنده گيتار (1)». هنر موسيقي. ش 18. (خرداد و تير 1379): 6 – 8

 

انتظامي، مجيد. «ارتقاي آهنگسازي فيلم با شناخت موسيقي وبين‌المللي.» «گفتگو با مجيد انتظامي.» دامون ستايشگر. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 27 – 29.

 

انتظامي، مجيد. «گفتگو با مجيد انتظامي درباره موسيقي فيلم مريم مقدس». عزيز رسولي. ماهنامه موسيقي. ش 10. (شهريور 1380): 36 – 38.

 

انتظامي، مجيد. «موسيقي فيلم ما همانند سينماي ما در حال تجربه است (1).» «گفتگو با مجيد انتظامي.» دامون ستايشگر. هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 3 – 6.

 

انوري، قليچ. «دوتار نوازي ممكن نيست اگر عشق به هنر نباشد» «گفتگو با باغشي قليچ انوري» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 121 – 122.

 

آهنگري، قربان بدري. « از زمانه‌مان قدر و منزلت نديديم» «گفتگو با قربان بدري آهنگري». شريف محمدي. ياپراق. ش 20، (زمستان 1381): 126.

 

آهنگري، منات. «استاد نظرمي عمر خود را وقف احياي موسيقي تركمن كرد» «گفتگو با منات آهنگري خواننده تركمن.» منصور مرادي – محمود پايدار. ياپراق. ش 14 و 15. (پاييز 1380): 15 – 16.

 

آيتي، محمود. «ساز و ساز تراشي» «گفتگو با محمود آيتي سازنده تار» هنر موسيقي. ش 24. (دي 1379): 33 – 34

 

ايدار ژاله، محمدرضا. «ساختن ساز مثل تربيت فرزند است». «گفتگو با استاد محمدرضا ايدارژاله، سازنده ساز». مهدي سيد رفي مقام. ش 12. (آبان 1380): 20 – 21.

 

آيوازيان،‌سيمون. «در ايران موسيقي كلاسيك وجود ندارد.» «گفتگو با سيمون آيوازيان نوازنده گيتار.» مهرناز محبتي. هنر موسيقي. ش 30. (مهر 1380): 3 – 7

 

باغشي، طاغن. «يادگاري از چالحان باغشي» «گفتگو با طاغن باغشي تنها بازمانده سبك خيوه در موسيقي تركمن.» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 107 – 108.

 

باهوشي، ارازمحمد. «سوز موسيقي ما مربوط به تاريخ ملت ماست.» «گفتگو با خليفه اراز محمد باهوشي»  اميد باميزري مقدم. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 116 – 118.

 

بختياري، علي. «پژوهش راهكار شكوفايي دوباره موسيقي ايراني» «گفتگو با علي بختياري رئيس مركز موسيقي حوزه هنر.» مقام. ش 11. ( مهر 1380): 6 – 7.

 

بركشلي. «گفتگو با آريانا بركشلي» طوبي ساطعي. بخارا. ش 19. (مرداد و شهريور 1380): 275 – 284.

 

برومند. «گفتاري از استاد برومند.» مهدي كماليان. ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 189 – 192.

 

بسطامي، ايرج. «هر كه را در دست او برده است بو» «گفتگوي شاهرخ تويسركاني با ايرج بسطامي.» دنياي سخن. ش 35. (آبان 1369): 42 – 43.

 

بشيرزاده، صديقه. «در بداهه زيستن» «گفتگو با خانم صديقه بشيرزاده همسر استاد جليل شهناز.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381). 38.

 

بطحايي، جواد «حلقه‌هاي پوسيده و زنگ زده.» «گفتگو با جواد بطحايي، آهنگساز و سرپرست گروه نواي دل.» هنر موسيقي. ش 44. (مرداد 1382): 18 – 22.

 

بنان، پري. «الهه ناز» «گفتگو با پري بنان همسر استاد بنان.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 33 – 34.

 

بهاري، اصغر.«گفتگو با علي اصغر بهاري.» آهنگ. ش 2و3. (1368): 45-52

 

بهروزي نيا، حسين. «نقش بربط در گروههاي موسيقي.»  گفتگو با حسين بهروزي نيا. آرزو مظفري. هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 32 – 35.

 

بيژني،‌ بيژن. «سياه مشق و موسيقي (2)» «گفتگو با بيژن بيژني.» هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 35.

 

بيژني، بيژن. «سياه مشق و موسيقي.» «گفتگو با بيژن بيژني (1)» هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 31 – 32.

 

پايور، فرامرز. «تعالي موسيقي ملي و سنتي ايران در گرو حمايت دولت است» «گفتگو با استاد فرامرز پايور.» ادبستان. ش 21. (شهريور 1370): 26 – 28.

 

پايور، فرامرز. «مردم، دولت و موسيقي» «گفتگو با استاد فرامرز پايور.» شاهرخ تويسركاني – سعيد فقيهي. دنياي سخن. ش 53. (بهمن و اسفند 1371): 114 – 119.

 

پايور، فرامرز. «موسيقي را مردم بايد بپسندند و اهل فن بپذيرند» «گفتگو با استاد فرامرز پايور.» ادبستان. ش 9. (شهريور 1369): 44 – 49.

 

پايور، فرامرز. «موسيقي ما آنقدر كه به شنونده خوب نياز دارد به نوازنده نياز ندارد» «گفتگو با فرامرز پايور.» سيامك بنايي. ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 183 – 190.

 

پايور، فرامرز.«گفتگو با فرامرز پايور» ادبستان ش21. (شهريور 1370): 26-28

 

پرتو، افليا. «برنامه‌هايي را كه اجرا مي‌كنم اغلب در خواب مي‌بينم» «گفتگو با خانم افليا پرتو. نوازنده و سرپرست گروه ياران.» ايوا صدميان. مقام. ش 10. (شهريور 1380): 16 – 17.

 

پروانه، خاطره. «همراه با گروه ياران» «گفتگو با خاطره پروانه، افليا پرتو و نوشين عقيقي.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 15 – 19.

 

پندرتسكي،‌ كريستف «به سوي ساختن بياني جهاني.» «گفتگو با كريستف پندرتسكي، آهنگساز لهستاني.» مهدي حيدري. دنياي سخن. ش 41. (خرداد 1370). 70 – 73.

 

پورتراب، مصطفي كمال. «….تنها عشق كافي نيست.» «گفتگو با مصطفي كمال پورتراب، استاد و مدرس موسيقي.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 8 – 11.

 

پورتراب، مصطفي كمال. «گفتگو با استاد مصطفي كمال پورتراب در نشستي با هنر موسيقي» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1380): 4 – 6.

 

پوررضا، فريدون، «مصاحبه.» كلك. ش11و 12.(1369): 361- 366

 

پيرنياكان، داريوش. «شهنازي گفت: پيرنياكان از همه بهتر است» «گفتگو با داريوش پيرنياكان نوازنده تار.» حميد رضا عاطفي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 10 – 12.

 

تاجبخش، محمود. «حالات موسيقي، چون احوال انسان، عميق و سيال است» «مصاحبه با استاد محمود تاجبخش، رديف دان و نوازنده ويلن و سه‌تار» مرضيه پروهان ادبستان. ش 17. (ارديبهشت 1370): 36 – 37.

 

تار و رديف و نوا.» «گفتگو با همسر و شاگرد مرحوم رضا دهراني.» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 27 – 28.

 

تجويدي، علي. «بيست سال موسيقي و آهنگسازي.» «گفتگو با علي تجويدي.» دنياي سخن. ش 84. (اسفند 1377): 59.

 

تجويدي، علي. «كفتگو با علي تجويدي.» هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378):‌ 42 – 43.  

 

تجويدي،‌‌ علي. «گفتگو با علي تجويدي (2).» مهرناز محبتي هنر موسيقي. ش 23. (آذر 1379): 16 – 19.

 

تجويدي، علي. «گفتگو با علي تجويدي (3).» مهرناز محبتي هنر موسيقي. ش 24. (دي 1379): 18 – 21.

 

تجويدي، علي. «ما زيبايي مطلق هستيم و به زيبايي مطلق باز مي‌گرديم.» «گفتگو با استاد علي تجويدي.» مهدي ستايشگر هنر موسيقي. ش 1. (ارديبهشت 1377): 10 – 15.

 

تجويدي، علي. «موسيقي تفهيم عشق و محبت است» «گفتگو با استاد علي تجويدي.» رابعه افتخاري. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 160 – 167.

 

تجويدي، علي «گفتگو با استاد علي تجويدي (1).» مهرناز محبتي  هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 8 – 10.

 

ترقي، بيژن. «در هر ترانه، آهنگي، در هر آهنگ، ترانه‌اي.» «گفتگو با بيژن ترقي.» دنياي سخن. ش 48. (اسفند 1370): 48 – 49.

 

ترقي،‌ بيژن. «گفتگو با بيژن ترقي» مقام. ش 12. (آبان 1380): 40 – 41.

 

تسخيري، آيت الله محمدعلي. «راهي آهنگين به آسمان فطرت» «گفتگو با آيت الله محمدعلي تسخيري.» مقام. ش 21. (مرداد 1382): 50 – 53.

 

تعريف، صديق. «حيف از اين همه تلاش» «گفتگو با صديق تعريف.» مقام. ش 15. (اسفند 1380): 8.

 

تكه،‌ بايلي. «مشكل ما مشكل زبان است» «گفتگو با بايلي تكه (باغشي). ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 127.

 

تكه، حميد. «گفتگو با دكتر حميد تكه نوازنده و سرشناس دو تار تركمني.» موسي جرجاني مقام. ش 21. (مرداد 1382): 34 – 35.

 

تكه، مجيد. «جوانان ما بايد با شاخصه‌هاي فرهنگي خود آشنا شوند.» «گفتگو با دكتر مجيد تكه، نوازنده دوتار.» آتاقلي كشواد. ياپراق. ش 20.(زمستان 1381): 137 – 138.

 

تهراني، اسماعيل. «نشخوار كليشه‌ها با روحيه جوانان در تضاد است.» «گفتگو با اسماعيل تهراني.» حسن ملكي. مقام. ش 15. (اسفند 1380): 22 – 23.

 

تهراني، عباس. «با انرژي جواني در قله تلاش.» «گفتگو با عباس تهراني «تاش» نوازنده قره‌ني (كلارنيت).»كامران سيّدي مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381):31 – 33.

 

تهماسبي، ارشد. «راه دراز تا رديف جامع.» «گفتگو با ارشد تهماسبي درباره فرهنگ گوشه‌ها.» سيد عليرضا ميرعلي‌نقي مقام. ش 19. (بهار 1382): 30 – 37.

 

توسركاني، شاهرخ «زمستان تلخ و يخ زده يك موسيقي خاكستري.» دنياي سخن. ش 34. (مهر 1369): 42.

 

توفيق، مهربانو «جاي رشته تدريس مدرس موسيقي در دانشگاه ما خالي است.» «گفتگو با مهربانو توفيق نوازنده سه تار.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 20 – 23.

 

توكل،‌ فضل الله «با نوازندگان قديمي گروه ملك و فضل الله توكل.» «گفتگو با فضل الله توكل نوازنده سنتور.»

 

ثقفي، داريوش. «سنتور را از استاد صبا داريم» «گفتگو با دكتر داريوش ثقفي، نوازنده سنتور.» سيد علي رضا ميرعلي نقي مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 25 – 31.

 

جمشيدي، فاضل. «اجراي برنامه در خارج به مديريت خاصي نياز دارد.» «گفتگو با فاضل جمشيدي خواننده اركستر ملي.»  هنر موسيقي. ش 30. (مهر 1380): 22 – 24.

 

جهاندار، علي. «نهان بودن تحرير درون شعر.» «گفتگو با علي جهاندار، خواننده آواز. »هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 15 – 16.

 

چكناواريان، لوريس. «ارتباط هر چه صميمي‌تر صحنه با شنونده.» «گفتگو با لوريس چكناواريان.» مهرناز محبتي. هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 22 – 24.

 

حافظي، فريدون. «گفتگو با فريدون حافظي نوازنده تار و آهنگساز.» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 52 – 53.

 

حامد، پرنيان. «زنده‌ياد امانوئل مليك اصلانيان آهنگساز و پيانيست جهاني.» «گفتگو با پرنيان حامد.» هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 11 – 13.

 

حجازي،‌ اسدالله. « موسيقي سنتي ما احتياج به تحول دارد يا نه ؟» « گفتگو با دكتر اسدالله حجازي.» مير محمود ميرزاده. ادبستان. ش 25. (دي 1370): 62 – 63.

 

حجازي، فواد. «اي كاروان، اي كاروان، زيباترين ملودي زندگي من.» «گفتگو با فواد حجازي، آهنگساز و نوازنده ساكسيفون.» شبنم رضيئي. مقام. ش 14. (بهمن 1380): 22 – 23.

 

حجازي،‌ فواد. «حالا ديگر من و عصار متصل هستيم.» «گفتگو با فواد حجازي.» آزاده شهيد نوري. مقام. ش 19. (بهار 1382): 70 – 72.

 

حداديان،‌ محمد علي. « دانشگاه نبايد نوازنده تربيت كند.» «گفتگو با محمد علي حداديان استاد دانشگاه و نوازنده ني.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 12 – 14.

 

حسيني، اصغر. « تاريخ موسيقي نيرو.» «گفتگو با استاد اصغر حسيني – آهنگساز.» فرهنگ نيرو. ش 10 و 11. (بهار و تابستان 1380):

 

حكيم آوا، دلبر. «سر دلبران در حديث ديگران.» «گفتگو با دلبر حكيم آوا پيانيست تاجيكي.» مجيد ميرفقهايي، مجيد. ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 227 – 231.

 

حميدي،‌ حسين. « تنوع در بافت،‌ اشتراك در فرهنگ.» «گفتگو با حسين حميدي نوازنده سازهاي بادي.» كيوان فرزين. مقام. ش 16. (آذر 1381): 62 – 63.

 

حنانه، اميرعلي. «گفتگو با اميرعلي حنانه، پيانيست.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 49 – 50.

 

حيدريان راستي، نصير. «از ستم‌خانه تا رهبري اركستر.» «گفتگو با نصير حيدريان راستي رهبر اركستر سمفونيك مقيم شهر گراتس.» دنياي سخن. ش 70. (مهر و آبان 1375):‌ 63.

 

خاشع، كامران. «مسافري از ايتاليا.» «گفتگو با كامران خاشع.» هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 25 – 27.

 

خالقي، گلنوش. «بدون موسيقي نمي‌توان زندگي كرد.» «گفتگوي مهين ميلاني با گلنوش خالقي رهبر اركستر روح الله خالقي.» دنياي سخن. ش 36. (آذر 1369): 31 – 36.

 

خرم، همايون. «بلبل مگر به ساز همايون نوا كند.» «گفتگو با همايون خرم (1).» آرش نصيري. مقام. ش 22. (شهريور و مهر و آبان 1382): 39.

 

خرم، همايون. «بلبل مگر به ساز همايون نوا كند.» «گفتگو با همايون خرم (2).» آرش نصيري. مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 32 – 35.

 

خرم، همايون. «بلبل مگر به ساز همايون نوا كند.» «گفتگو با همايون خرم.» زهره توكلي. فرهنگ و پژوهش. ش 99. (آذر 1381)

 

خرم، همايون. «ذات نايافته از هستي بخش  كي تواند شور هستي بخش.» «گفتگو با همايون خرم.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 19 – 21.

 

خرم، همايون. «گفتگو با همايون خرم (1).» هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 4– 5.

 

خرم، همايون. «گفتگو با همايون خرم (2).» هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 4 – 6.

 

خرم، همايون. «گفتگو با همايون خرم (3).» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 4 – 5.

 

خلعتبري،‌ فردين. «آهنگساز بايد ساز فيلم ساز را بنوازد.» «گفتگو با فردين خلعتبري، آهنگساز فيلم دختري به نام تندر.» عزيز رسولي. مقام. ش 12. (آبان 1380): 26 – 27.

 

خواجه نوري،‌ داريوش و محمد. «از اينكه من بزنم،‌ داريوش بخواند لذت مي‌برم.» «گفتگو با داريوش و محمد خواجه نوري.» ايوا صارميان. مقام. ش 15. (اسفند 1380): 44 – 45.

 

خواجه نوري، داريوش و محمد. «از اينكه من بزنم، داريوش بخواند لذت مي‌برم.» «گفتگو با داريوش و محمد خواجه نوري.» ايوا صارميان. مقام. ش 15. (اسفند 1380): 44-45.

 

خوانساري، سعيد. «از بين مردم آمده‌ام و براي مردم مي‌خوانم.» «گفتگو با سعيد خوانساري خواننده نوار زير سقف عشق.» فروغ پيكاني. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 54 – 59.

 

خوشدل، عباس. «آشفتگي موسيقي.» «گفتگو با عباس خوشدل نوازنده فلوت كلاسيك.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 22 – 24.

 

خيوه‌لي، رحيم. «پيشكسوتان موسيقي را بيمه كنيد.» «گفتگو با باغشي رحيم خيوه‌لي.» رحمان قلي توماج. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 144 – 145.

 

دايي جواد، ناهيد. «غروب كوهستان و ….» «گفتگو با خانم ناهيد دايي جواد خواننده آواز.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 79 – 80.

 

دبانو، وندي. «اصيل و پراحساس.» «گفتگو با خانم وندي دبانو پژوهشگر آمريكايي.» فرهنگ و پژوهش. ش 92. (شهريور 1381): 22.

 

درويشي، محمدرضا. «از كنجخانه عزلت تا گنجخانه آميز و آواز.» «گفتگو با محمد رضا درويشي»

 

درويشي، محمدرضا. «گپ و گفتني با محمدرضا درويشي.» هنر موسيقي. ش 3. (مرداد 1377): 6 – 9.

 

درويشي، محمدرضا. «گپ و گفتي با محمدرضا درويشي (2).» هنر موسيقي. ش 4. (شهريور 1377): 4 – 6.

 

درويشي،‌ محمدرضا. «گپ و گفتي با محمدرضا درويشي (3).» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 11 – 13.

 

دهلوي، حسين. «گفتگو با استاد حسين دهلوي.» محمد موسوي. ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 177 – 184.

 

دهلوي، حسين. «گفتگو با استاد حسين دهلوي.» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد

 

1379): 4 – 5.

 

دهلوي، حسين. «گفتگو با استاد حسين دهلوي.» هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 7 – 10.

 

دوي، جليل. (تويلي باغشي). «گفتگو با محمد جليل دوي (تويلي باغشي).» حاجي محمد حزري. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 149 – 150.

 

ديبايي،يوسف. «سبك‌هاي كلاسيك را با موسيقي مدرن اجرا مي‌كنم.» «گفتگو با يوسف ديبايي نوازنده كمانچه.» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 141 – 142.

 

ذاكري، بهناز. «حمايت از سازهاي ناكوك به چه بهانه‌اي ؟» «گفتگو با بهناز ذاكري سرپرست گروه گلبانگ.» مقام. ش 15. (اسفند 1380): 9.

 

ذاكري، بهناز. «سرمايه گذاري روي نوار، به شرط استفاده از خوانندگان معروف.» «گفتگو با بهناز ذاكري نوازنده سنتور.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 72-73.

 

ذبيحي سرشت، فريده. «در تداوم برنامه گلها.» «گفتگو با خانم فريده ذبيحي سرشت همسر استاد جهانگير ملك.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 43.

 

ذوالفقارخاني. «سنتور به سازي كرماتيك.» «گفتگو با كورش ذوالفقارخاني.» هنر موسيقي. ش 31. (آبان 1380): 34 – 36.

 

ذوالفنون، جلال. «توجه ده پانزده روزه كافي نيست.» «گفتگو با جلال ذوالفنون.» مقام. ش 15. (اسفند 1380): 10.

 

ذوالفنون، محمود. «هنرمند ذوفنوني ديگر.» «گفتگو با محمود ذوالفنون نوازنده ويلن.» رامين ذوالفنون. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 42 – 45.

 

ذوالفنون، محمود. «گفتگو با كيخسرو بهروزي.» سيمرغ(امريكا). ش24. (تير 1370). 36-41

 

رثايي، افسانه. «نه، من نمي‌توانم نااميد باشم.» «گفتگو با هنرمند آواز خوان، افسانه رثايي.» محمد افتخاري – علي محمدپور. ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 153 – 170.

 

رجب پور، نادر. «رقص را همه انسانها بلدند.» «گفتگو با نادر رجب پور فارغ التحصيل رقص فولكلور.» مقام. ش 8. (پاييز 1379): 120 – 122.

 

رحيمي، شاپور. «امروز هيچ كس در عرصه آواز ايران از روايت كريمي بي‌نياز نيست.» «گفتگو با شاپور رحيمي، شاگرد برجسته استاد كريمي.» مير محمود ميرزاده. ادبستان. ش 23. (آبان 1370): 56 – 57.

 

رشيدي، علي‌محمد. «گفتگو با علي محمد رشيدي رئيس هنرستان پسران.» سلمك خالدي. هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 4 – 5.

 

رضاعي، كريستف. «موسيقي تلفيقي راهي براي انتقال فرهنگ.» «گفتگو با كريستف رضاعي. «وحيد بهراميان،‌ حسين ساجدي. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 68 – 69.

 

رضايي، حميدرضا. «در راه قانون.» «گفتگو با حميد رضا رضايي.» هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 40.

 

رضايي، محمود. «گفتگو با محمود رضايي متخصص علايم بريل در موسيقي نابينايان و مدرس پيانو و ارگ.» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 44.

 

روحاني، شهرداد. «گفتگو با شهرداد روحاني (1).» هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 7 – 9.

 

روحاني،‌ شهرداد. «گفتگو با شهرداد روحاني (2).» هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 7 – 9.

 

روحاني، شهرزاد. «رهبران بزرگ اطلاعي از آهنگسازي ندارند.» «گفتگو با شهرزاد روحاني، آهنگساز و رهبر اركستر.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 8 – 9.

 

روحاني، شهرزاد. «عدم وجود سالن‌هاي موسيقي در ايران.» «گفتگو با شهرزاد روحاني.» مهرناز محبتي. هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 28 – 30.

 

روزاند، آرن. «گفتگو با آرن روزاند ويلن نواز برجسته آمريكايي.» هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 31 – 33.

 

روشن روان، كامبيز. «ان‌شاءالله خير است.» «گفتگو با كامبيز روشن روان.» ايوا صارميان. مقام. ش 15. (خرداد 1381): 15 – 16.

 

روشن روان،‌ كامبيز. «گفت و شنودي با كامبيز روشن روان.» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 5 – 8.

 

روشن روان، كامبيز. «گفتگو با كامبيز روشن روان (2).» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 10 – 11.

 

روشن روان، كامبيز. «ملاقات شرق و غرب.» «گفتگو با كامبيز روشن روان.» هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 12 – 15.

 

روشن روان، كامبيز. «موسيقي تعريف نشده است.» «گفتگو با دكتر كامبيز روشن روان، آهنگساز.» محمد مسعود پور. فرهنگ پژوهش. ش 87. (خرداد 1381): 4.

 

روشن روان، كامبيز. «هنرها در اولويت اول برنامه چهارم توسعه.» «گفتگو با كامبيز روشن روان.» بهزاد صديقي. فرهنگ و پژوهش. ش 120. (شهريور 1382): 43.

 

روشن روان، كامبيز و ترقي، بيژن. «موسيقي ايراني امكانات بسيار گسترده‌اي دارد كه تاكنون ناشناخته مانده است.» «گفتگو با كامبيز روشن روان و بيژن ترقي.» دنياي سخن. ش 51. (مهر و آبان 1371): 86 – 90.

 

رياحي، حسين. «نگاهمان را جهاني كنيم.» «گفتگو با دكتر حسين رياحي، آهنگساز و استاد دانشگاه.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 17.

 

زاده محمدي، علي. «روان شناسي و موسيقي.» «گفتگو با علي زاده محمدي.» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 177 – 189.

 

زاده محمدي، علي. «شيدايي تم غالب بر موسيقي اصيل.»  «گفتگو پيرامون تاثيرات موسيقي اصيل با دكتر علي زاده محمدي.» هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 8 – 10

 

زاده محمدي، علي. «گفتگو پيرامون تأثيرات درماني موسيقي اصيل ايران.» «گفتگو با دكتر علي‌زاده محمدي.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382):  46 –47

 

زاده محمدي، علي. «موسيقي ايراني محصور در تم‌هاي هستريكال و شيدايي.» «گفتگو با دكتر علي‌زاده محمدي، روان شناس و متخصص موسيقي.» هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 41 – 44.

 

زاده محمدي، علي. «موسيقي ايراني محصور در تم‌هاي هستريكال و شيدايي.» «گفتگو با دكتر علي‌زاده محمدي.» هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382): 51 – 53.

 

زاده محمدي، علي‌. «آشنايي با علم موسيقي درماني.» «گفتگو با دكتر علي‌زاده محمدي روانشناس باليني و موسيقي درمانگر.» هنر موسيقي. ش 37. (مرداد 1381): 33 – 27.

 

زبرجد، داداجان. «هنرمند متعلق به همه جامعه است.» «مصاحبه با داداجان زبرجد، نوازنده كمانچه.» عطا خاني. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 109.

 

زر آبادي، ناصر. «اركسترها خوب مي نوازند ولي اكثر خواننده‌ها خام هستند.» «گفتگو با ناصر زر آبادي.» هنر موسيقي. ش 43. ( ارديبهشت 1382): 37 – 38.

 

ساكت، كيوان. «نشستي با كيوان ساكت (1).» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 6- 7

 

ساكت، كيوان. «نشستي با كيوان ساكت (2).»  هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 5 –7

 

ساكت، كيوان. «وزيري، خالقي، صبا، پيشگامان پژوهش موسيقي» «گفتگو با كيوان ساكت آهنگساز و نوازنده تار.» محمد زندي. فرهنگ و پژوهش. ش104. (بهمن1381): 18

 

سالك، شوكت. «روزگار كودكي» «گفتگو با خانم شوكت سالك همسر استاد تجويدي.»  هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 36 – 37

 

سالم، سودابه «كودك، موسيقي را به كلمه نزديك مي كند.» «گفتگو با سودابه سالم، كارشناس موسيقي كودك.» شبنم رضيئي  مقام. ش15. (خرداد 1381): 38 – 39

 

ساماكيان، وارطان. «نشستي با وارطان ساماكيان آهنگساز فيلم سگ كشي.» مهر ناز محبتي. هنر موسيقي. ش 34. (نوروز1381): 37 –38

 

ستايشگر، مهدي. «گفتگو با استاد مهدي ستايشگر» بخارا. ش 2. (مهر و آبان 1377): 294 –300

 

ستوده، پريوش. «آوايي خاموش.» «گفتگو با خانم پريوش ستوده خواننده آواز.» هنر موسقي. ش 38. (شهريور 1381): 24 – 25

 

سراج، حسام الدين. «از آواز تا …» «گفتگو با حسام الدين سراج». م. اديب. وب. ناصر پور. مقام. ش23. (آذر و دي 1382): 18 – 24

 

سراج، حسام الدين. «شناخت اصالت‌ها، زمينه نو گرايي» «گفتگو با سيد حسام الدين سراج» تورج زاهدي. كيهان فرهنگي. ويژه انديشه ادبيات و هنر انقلاب. (بهمن 1371): 131 – 133

 

سراج، حسام الدين «موسيقي سنتي ارتباط با عالم صفاصت.» «گفتگو با حسام الدين سراج.» الهه جلاليان. هنر موسيقي. ش29. (مرداد 1380): 23 – 25.

 

سعادتي، حالت. «دل مشغولي‌هاي با غشي جوان تركمن، حالت سعادتي» «گفتگو با حالت سعادتي». حاجي محمد حذري. يا پراق. ش 20. (زمستان 1381): 143.

 

سعيدي، مليحه. «گفتگو با مليحه سعيدي رئيس هنرستان دختران» هنر موسيقي. ش7. (بهمن 1377): 4 – 9

 

شجريان،‌ محمدرضا. «گفتگو با محمدرضا شجريان.» هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 43 – 44.

 

شجريان، محمدرضا. «گفتگو با محمدرضا شجريان، استاد آواز ايران.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 112 – 116.

 

شجريان، محمدرضا و عليزاده، حسين. «ديدگاههاي سياسي نبايد مسائل فرهنگي را تحت شعاع قرار دهند.» شاهرخ تويسركاني. دنياي سخن. ش 93. (فروردين 1380): 82 – 87.

 

شريف، فرهنگ. «راديو و تلويزيون برنامه مشخصي براي پخش موسيقي ندارند.» «گفتگو با فرهنگ شريف نوازنده تار.» هنر موسيقي. ش  32. (آذر 1380): 4 – 6.

 

شريفيان، سعيد «گفتگو با سعيد شريفيان (2).» هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 15 – 16.

 

شريفيان، سعيد و «گفتگو با دكتر سعيد شريفيان (1).» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 11 – 13.

 

شريفيان، محسن. «ني‌انبان، تهاجم فرهنگي است.» «گفتگو با محسن شريفيان نوازنده ني‌انبان – كرم زبر دست خواننده و گفتگو با مدير كل ارشاد بوشهر.» زهرا مشتاق. ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 170 – 181

 

شعاري، مسعود. «شيوه‌ها و مكاتب نوازندگي سه تار.» «گفتگو با مسعود شعاري نوازنده تار و سه تار.» محسن قاسمي سنجري. هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381):10 – 13.

 

شعاري، مسعود. «موسيقي ايراني را مي‌توان به تصوير كشيد.» «گفتگو با مسعود شعاري، نوازنده سه تار و تار.» حسن ملكي. مقام. ش 15. (اسفند 1380):‌ 32 – 33.

 

شهبازيان، فريدون. «اگر موسيقي خوب مي‌خواهيم اول گوشمان را تربيت كنيم.» «گفتگو با فريدون شهبازيان.» ايوا صارميان. مقام. ش 12. (آبان 1380): 10 – 13.

 

شهرياري، رحيم. «موسيقي ما متكي به لالايي مادر بزرگ است.» «گفتگو با رحيم شهرياري خواننده گروه آراز.» شكرالله رحيم خاني. مقام. ش 12. (آبان 1380): 28 – 29.

 

شهناز، جليل. «جانمايه موسيقي ما عشق و اخلاص است.» «گفتگو با استاد جليل شهناز» ادبستان. ش 22. (مهر 1370): 26 – 30.

 

شيخ، قدير. «در اين شيوه، اصالت‌هاي موسيقي تركمني حفظ شده است.» «گفتگو با قدير شيخ.» حاجي محمد حذري. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 152 – 153.

 

شيرمحمدلي، ارازمحمد. «موسيقي روح جامعه را تلطيف مي‌كند.» «گفتگو با اراز محمد شير محمدلي.» آنا دروي عنصري. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 139 – 140.

 

صاحب نسق، كياوش. «موسيقي جامد،‌ موسيقي كم تحرك.» «گفتگو با كياوش صاحب نسق آهنگساز و پژوهشگر موسيقي.» علي جعفري. فرهنگ و پژوهش. ش 91. (مرداد 1381): 19.

 

صالح، پروين. «هنرمندي از تبار وزيري تبار.» «گفتگو با خانم پروين صالح نوازنده ويلن و قيچك.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 26 – 27.

 

صبوحي، منصور. «پاي صحبت شاگردان نظرلي محبوبي.» «گفتگو با منصور صبوحي.» يعقوب رحيمي داشلي برون. ياپراق. ش 19. (پاييز 1381): 12 – 14.

 

صديق، رامبد. «براي موسيقي‌دان ايراني، رديف به منزله آب است براي ماهي.» «گفتگو با استاد رامبد صديق.» سروش يغمايي. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 149 – 155.

 

صراف، امير. «رسانه‌ها نقش مهمي دارند.» «گفتگو با امير صراف، پژوهشگر و موسيقيدان.» علي نجمي. فرهنگ و پژوهش. ش 108. (ارديبهشت 1382):

 

صفا، نواب. «درباره قمر، ني داوود،‌ خالقي، بهار،‌ گل گلاب و سرود اي ايران.» «گفتگو با نواب صفا شاعر و ترانه سرا.» محمد معلم. دنياي سخن. ش 37. (دي 1369): 40 – 43.

 

صفوت،‌ داريوش. «زمينه‌هاي شكل گيري مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني.» «گفتگو با داريوش صفوت» عين الله مسيب زاده. ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 195 – 208.

 

صهبايي، ايرج. «اركستر سمفونيك و سه حكايت.» «گفتگو با ايرج صهبايي، موسيقيدان و رهبر اركستر.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 10 – 11.

 

طاهرپور، محمد. «آخرين كاروان بانگ كهن.» «گفتگو با سيد محمد طاهرپور.» فروغ بهمن‌پور. مقام. ش 20. (تير 1382): 28 – 32.

 

طاهري، پژمان. «استاد بايد انعطاف پذير باشد.» «گفتگو با پژمان طاهري نوازنده سنتور.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 28 – 29.

 

طريك، دردي. «آفريننده سبكها ما نيستيم، مردم هستند.» «گفتگو با خليفه دردي طريك.» عيد محمد اونق. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 119 – 120.

 

طلايي، داريوش. «ما خيلي ملا نطقي شده‌ايم ! » «گفتگو با داريوش طلايي، رديف دان و نوازنده تار.» حميدرضا عاطفي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 22 – 25.

 

طلوعي، زيدالله. «گفتگو با زيدالله طلوعي، نوازنده و مدرس تار و سه تار و» حسين ساجدي. هنر موسيقي. ش 32. (آذر 1380): 10 – 12.

 

ظريف، هوشنگ. «هيچ سفر آسماني وجود ندارد.» «گفتگو با هوشنگ ظريف استاد و مدرس تار.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 20 – 23.

 

عبادي، احمد. دهلوي، حسين. «گفتگو با استاد احمد عبادي و استاد حسين دهلوي.» ادبستان. ش 7. (تير 1369): 24 – 29.

 

عسگري، حاتم. «دايره‌المعارف موسيقي سنتي ضبط و منتشر مي‌شود.» «گفتگو با حاتم عسگري.» محمود ميدزاده. ادبستان. ش 20. (مرداد 1370): 54 – 57.

 

عصار، عليرضا. «خوانندگي روياي من نبود.» «گفتگو با عليرضا عصار.» ايراني نژاد. مقام. ش 13. (آذر 1380): 34 – 35.

 

عظيمي، علي محمد. «عشق اين چوب‌هاي خوشخوان.» «گفتگو با علي محمد عظيمي سازنده سنتور.» مقام. ش 21. (مرداد 1382): 64 – 68.

 

علي اف، هابيل «هر ملتي را با موسيقي و ادبيات آن مي‌شناسند.» «گفتگو با هابيل علي اف نوازنده كمانچه.» دنياي سخن. ش 47. (بهمن 1370): 62-64.

 

عليزاده، حسين. «موسيقي ايراني در گفت و گو با حسن عليزاده.» «نقل از روزنامه همشهري.» مرضيه رسولي. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 195 – 210.

 

عليزاده، حسين. «الهام موسيقي غرب از ريتم‌هاي شرقي‌ها.» «گفتگو با حسين عليزاده نوازنده تار و سه تار.» سيروس جمالي. دنياي سخن. ش 78. (اسفند و فروردين 1377): 88-91.

 

عمومي، حسين. «گفتگو با دكتر حسين عمومي (1).» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 19 – 22.

 

عمومي، حسين. «گفتگويي با حسين عمومي (2).» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1380): 9 – 10.

 

عندليبي، جمشيد. «چرا بايد هنرمند در خانه بنشيند.» «گفتگو با جمشيد عندليبي نوازنده ني.» هنر موسيقي. ش 31. (آبان 1380): 3-7.

 

غروبي، بهزاد. «گفتگو با بهزاد غروبي، مدير مؤسسه بانك.» بخارا. ش 8. (مهر و آبان 1378): 310 – 313.

 

فاطمي، ساسان. «راز نو بر اساس گفت و گويي با حسين عليزاده. ماهور، ش 8. «تابستان 1379): 7 –23

 

فاطمي، ساسان. «نظر خواهي در موضوع تغيير نام رشته موسيقي.» «گفتگو با ساسان فاطمي.» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1380): 26 –30

 

فاطمي، ساسان «مصاحبه با ساسان فاطمي.» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 34 –35

 

فخر الديني، فرهاد. «جويبار نغمه‌ها مي‌غلتيد گفتي بر حرير» «گفتگو با فرهاد و فخرالديني». نادر صفاري. ادبستان. ش4. (فروردين 1369): 22 – 25

 

فخر الديني، فرهاد. «فرهاد فخرالديني و اركستر ملي ايران» «گفتگو با فرهاد فخرالديني.»  ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 237 –241

 

فخر الديني، فرهاد. «گفتگو با فرهاد فخرالديني.» هنر موسيقي. ش 9. (خرداد و تير 1378) 44 – 46.

 

فخرالدين، فرهاد «ناصري، ايثار گرانه كار كرد.» «گفتگو با فرهاد فخرالديني رهبر اركستر ملي» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 18

 

فخرالديني، فرهاد. «رخسارها و …. «گفتگو با فرهاد فخرالديني.» علي هاشمي. دنياي سخن. ش 72. (بهمن 1355): 28 – 30.

 

فخرالديني، فرهاد. «رنگ موسيقي سنتي براي مردم يكنواخت است.» «گفتگو با فرهاد فخرالديني.» قدرت الله حسن زاده.» دنياي سخن. ش 47. (بهمن 1370): 60 – 61.

 

فخرالديني، فرهاد. «گفتگو با استاد فرهاد فخرالديني (2).» هنر موسيقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 6 – 11.

 

فخرالديني، فرهاد «گفتگو با استاد فرهاد فخرالديني (1)» هنر موسيقي. ش 1. (ارديبهشت 1377): 18 – 24.

 

فرج پوري، سعيد. «شناخت، انتخاب، سرمايه گذاري  وحمايت … » «گفتگو با سعيد فرج پوري نوازنده و مدرس كمانچه.» هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1381): 7 – 10.

 

فرج پوري، سعيد. «نقش مثبت رقابت و عدم سكون در موسيقي.» «گفتگو با سعيد فرج پوري.» هنر موسيقي. ش 49. (آذر 1382): 29 – 32  

 

فرهت، شاهين. «هنر در دنيا بسيار هجور مانده است» «گفتگو با شاهين فرهت.» محمد موسوي. محسن شهرنازدار. ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 113 – 127.

 

فرهت، شاهين، «جاي اركستر سمفونيك تهران خالي است.» «گفتگو با شاهين فرهت، آهنگساز». مقام. ش 14. (بهمن 1380): 12-13

 

فرهودي، ناصر. «صدا برداري موسيقي هنر است» «گفتگو با ناصر فرهودي». ايوا صارميان.  مقام. ش13. (آذر 1380): 32 –33

 

فولادوند، منوچهر. «گفتگو در زمينه موسيقي سنتي و كلاسيك ايراني.» آوا. 1. ش2.(1370): 15-17

 

قرباني،‌عليرضا. «جاده شك به يقين عشق تو شد.» «گفتگو با عليرضا قرباني خواننده آواز.» هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382): 24 – 26.

 

قره باغي، امير حسين.«احياي سه تارهاي دوقلو.» «گفتگو با امير حسين قره باغي سازنده سه تار ملي دوقلو.»حسين ساجدي. هنر موسيقي. ش 45. (تير1382): 14.

 

قلمي، حسين. «ساز ايراني مهجوروبي تصوير.» «گفتگو با حسين قلمي سازنده ساز.» هدي اميني. هنر موسيقي. ش39. (مهر و آبان 1381): 38 –39

 

قنبري مهر. «مصاحبه اختصاصي با استاد قنبري مهر.» «درباره ساز شناسي موسيقي ايران.» هنر موسيقي. ش13. (آبان 1378): 4 –5

 

قنبري مهر، ابراهيم. «با كاشف راز ساز و صدا ….» «گفتگو با استاد ابراهيم قنبري مهر.» ادبستان. ش 8. (مرداد 1369): 24 – 29

 

قنبري مهر، ابراهيم. «گفتگو با استاد ابراهيم قنبري مهر (1).» عليزاده، حسين. ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 163 – 171.

 

قنبري مهر، ابراهيم. «گفتگو با استاد قنبري مهر (2).» حسين عليزاده. ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 191 – 205.

 

قورچايي، ايل محمد. «ني نواختن ثواب دارد.» «گفتگو با ايل محمد قورچايي نوازنده ني.» ايوب آقچلي. يا پراق. ش 20. (زمستان 1381): 134 – 136

 

كامكار، قشنگ. «هنرمندي از خطه كردستان.» «گفتگو با خانم قشنگ كامكار نوازنده سه تار.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 81 – 82.

 

كسايي، حسن. «كفتماني با حسن كسايي پس از سال‌ها (1) » هنر موسيقي. ش 23. (آذر 1379): 6 – 10.

 

كسايي، حسن. «گفتماني با حسن كسايي پس از سال‌ها (2) » هنر موسيقي. ش 24. (دي 1379): 10 – 14

 

كلند، ارازمحمد.«هر كس كه به عشق موسيقي گرفتار شود تا آخر عمر با آن زندگي مي‌كند.» «گفتگو با اراز محمد كلند نوازنده كمانچه.» نياز دردي قچقي – منصور مرادي. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 112 – 115.

 

كوثري، سعيد. «گفتگو با سعيد كوثري نوازنده سنتور.» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 47.

 

كياني، مجيد. «پوستر غربي براي جشنواره فجر پسنديده نيست.» «گفتگو با مجيد كياني.» مقام. ش 15. (اسفند 1380): 11.

 

كياني، مجيد. «تحريف يا تحول در موسيقي ايران» «گفتگو با مجيد كياني» هنرهاي زيبا. ش 2. (بهار 1376): 70 –74

 

كياني، مجيد. «مسئولان صدا و سيما اين نام را عوض نكنند !» «گفتگو با استاد مجيد كياني.» مريم خوش قدمي. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 178 – 183

 

كياني مجيد.«مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران.» «گفتگو با استاد مجيد كياني رئيس مركزحفظ و پژوهش موسيقي». عين الله مسيب زاده. ماهور ش22 (زمستان 1382): 149

 

كيايي، ميلاد. «يكبار هم نديدم مردم آهنگهاي جديد را از ما بخواهند.» «گفتگو با ميلاد كيايي نوازنده سنتور.» شكرالله رحيم خاني. مقام. ش 14. (بهمن 1380): 30 – 31.

 

كيج، جان. «حاج كيج، آهنگسازي كه هيچ كس موسيقي او را دوست نداشت.» «گفتگو با حاج كيج، آهنگساز هرج و مرج گرا.» ناصر شكرايي. دنياي سخن. ش 58. (دي و بهمن 1372):‌ 76.

 

گرچگلر، گرهارد. «گفتگو با گرهارد گرچگلرد.» سارا بني هاشمي. هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 38 – 39.

 

گلدي نژاد، محمد گلدي. «بچه‌ها، فرهنگ سازان آينده.» «گفتگو با باغشي خردسال، محمد گلدي گلدي نژاد.» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 155.

 

گلريزي، حاجي گلدي. «انگيزه‌هاي مادي و معنوي براي هنرمندان زمينه رشد و توسعه موسيقي تركمن را فراهم مي‌كند.» «گفتگو با حاجي گلدي گلريزي نوازنده كمانچه.» حاجي محمد حزري. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 130 – 131.

 

گلريزي، عاشور گلدي. «موسيقي تركمن نشانگر اصالت‌هاي فرهنگي و اجتماعي ملتي بزرگ است.» «گفتگو با عاشور گلدي كركزي.» حاجي محمد خدري. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 123 – 125.

 

گيلاني، ابوالفضل. «موسيقي نابينايان.» «گفتگو با آقاي ابوالفضل گيلاني.» سارا ناصرزاده. هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 43 – 44.

 

لاري شرقي، آزرم. «روزي روزگاري.» «گفتگو با خانم آزرم لاري شرقي همسر استاد فرهاد فخرالديني.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 39 – 40.

 

لشگري، بزرگ. « موسيقي، اساس حركت.» «گفتگو با بزرگ لشگري آهنگساز.» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 22 – 23.

 

مؤيد، مظفر. «پله پله تا ملاقات صدا.» «گفتگو با مظفر مؤيد، نوازنده و هنرآموز ني.» مقام. ش 16. (آذر 1381): 64 – 66.

 

متبسم، حميد. «رسيدن به نظام و درك زبان موسيقي.» «گفتگو با حميد متبسم نوازنده و تار و سه تار.» هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382): 16 – 19.

 

متخصص، حاتم. «ساز سازي (سازتراشي).» «گفتگو با آقاي كوثري سازنده سنتور و آقاي حاتم متخصص چوب شناسي.» هنر موسيقي. ش 31. (آبان 1380): 43 – 44.

 

مجلسي‌پور، رضوان. «هشت بهشت زنده رود.» «گفتگو با خانم رضوان مجلسي‌پور همسر استاد حسن كسائي.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 41 – 42.

 

محمد پرست، عثمان. «استاد عثمان محمد پرست نوازنده دردهاي كويري.» كيهان فرهنگي. ش 12. (اسفند 1367): 64 – 65.

 

محمد خانلو، رحمان. «20 سال كار و خاطراتي از استاد.» «گفتگو با رحمان محمد خانلو، سازنده سنتور و شاگرد حسين ملك.» هنر موسيقي. ش 32. (آذر 1380): 44 - 45.

 

محمدي، سيما. «سخني با سيما محمدي، نخستين بانوي سازنده سه تار در ايران زمين.» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 21 – 22.

 

محمدي، مهراج. «كارهايم را با عشق مي‌سازم.» «گفتگو با مهراج محمدي.» آزاده شهيدنوري. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 51 – 53.

 

مختاباد، عبدالحسين. « سيستم آموزش موسيقي بايد تغيير كند.» «گفتگو با عبدالحسين مختاباد.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 24 – 25.

 

مختاباد، عبدالحسين. «موسيقي فرهنگي ما خيلي گلخانه‌اي شده است.» «گفتگو با عبدالحسين مختاباد خواننده و آهنگساز.» ع. اديب تهراني. مقام. ش 20. (تير 1382): 33 – 41.

 

مرادخاني، علي. «گفتگو با علي مرادخاني.» هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 30 – 33.

 

مرادخاني، علي. «مختصات جايي كه نمي‌شناسم.» «گفتگو با علي مرادخاني رئيس مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.» چنگيز محمودزاده فرهنگ و پژوهش. ش 120. (شهريور 1382): 41.

 

مرادف(سيد). «گفتگو درباره موسيقي تاجيكستان.» سيمرغ ش7-9.(70-1369): 74-75

 

مرادي، فرمان. «تنبور، قديمي‌ترين ساز ايراني از جنس توت.» «گفتگو با فرمان مرادي.» هنر موسيقي. ش 32. (آذر 1380): 20.

 

مرداني، بابك. نيك بين، فريد. «طب جايگزين و موسيقي.» «گفتگو با دكتر فريد نيك بين و بابك مرداني.» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377):‌ 37 – 38.

 

مستاكيس، جرج. «كلام ميراث موسيقي شرقي.» «گفتگو با جرج مستاكيس.»  كيهان فرهنگي. ش 8. (آبان 1371): 74 – 75.

 

مسعود، حسين. «سازنده ساز بايد نوازندگي هم بداند.» «گفتگو با استاد حسين مسعود سازنده تار و سه تار.» ادبستان. ش 16. (فروردين 1370): 37 – 39.

 

مسعودي،‌ ناصر. «خواننده نغمه‌هاي گيله مردان شمال.» «گفتگو با ناصر مسعودي خواننده آواز.» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 23 – 24.

 

مسعودي بروجني، ملك محمد. «برحال ما چه شود اگر شيشه نو شود.» «گفتگو با ملك محمد مسعودي بروجني. » شبنم رضيئي. مقام. ش 15. (خرداد 1381): 47 – 48.

 

مسعوديه، محمدتقي. «موسيقي بنياد بي‌بديل حيات.» «گفتگو با دكتر محمد تقي مسعوديه.» م. بهاري. دنياي سخن. ش 55. (خرداد و تير 1372): 71 – 73.

 

مشايخي،‌ عليرضا. «تعويض رهبر اركستر مشكل را حل نمي‌كند.» «گفتگو با عليرضا مشايخي آهنگساز و رهبر اركستر.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 16.

 

مشايخي، عليرضا. «گنجينه وسيعي از اصوات دور مورد غفلت قرار گرفته است.» «گفتگو با عليرضا مشايخي.» اردوان طاهري – عليرضا فرهنگ. مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 104 – 111.

 

مشايخي، عليرضا. «موسيقي تداوم تفكر.» «گفتگو با عليرضا مشايخي.» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 6 – 8.

 

مشايخي، نادر. «... اين زباله‌داني موسيقي كجاست؟» «گفتگو با نادر مشايخي، آهنگساز.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 14-15.

 

مشكاتيان، پرويز. «با زورق شكسته به دريا.» «گفتگو با پرويز مشكاتيان پيرامون وضع موسيقي ملي در سال 1374.» دنياي سخن. ش 68. (بهمن و اسفند 1374): 46 – 47.

 

مشكاتيان، پرويز. «سخني با پرويز مشكاتيان.» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 5 – 8.

 

مشكاتيان، پرويز. «من از جهاني شدن موسيقي چيزي نمي‌فهمم !» «گفتگو با پرويز مشكاتيان.» ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 145 – 146.

 

معتمد هاشمي، عليرضا. «چند گانگي در موسيقي جوانان.» «گفتگو با عليرضا معتمد هاشمي نوازنده سه تار.» هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 52 – 55.

 

معروفي، جواد. «با پيانو قطعات موسيقي ايراني را به خوبي مي‌توان نواخت.» «گفتگو با استاد جواد معروفي.» فرمهر منجزي. ادبستان. ش 21. (شهريور 1370): 22 – 24.

 

معروفي، جواد. «مصاحبه.» ادبستان. ش21.(شهريور 1370): 22-24

 

مفتاح. «پيشرفت موسيقي ما در گرو همت جوان هاست.» «گفتگو با استاد مفتاح.» ادبستان. ش 10. (مهر 1369): 34 – 36.

 

مقيمي،‌ آي محمد. «بيست سال است كه دو تار مي‌سازم.» «گفتگو با آي محمد مقيمي سازنده دو تار و كمانچه.» عطا نظر برزين. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 146 – 148.

 

ملك، اسدالله. «گفتگو با اسدالله ملك.» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 10 – 12.

 

ملك، اسدالله. «موسيقي براي من مفهوم آزادي است.» «گفتگو با اسدالله ملك.» محمود ميرزاده. ماهور. ش 15. (بهار 1381): 151 – 165.

 

ملك، افسانه. «برآمده از مكتب كريمي.» «گفتگو با افسانه ملك خواننده آواز.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 43.

 

ملك، جهانگير. «در سوگ استاد جهانگير ملك.» «گفتگو با جهانگير ملك.» هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 7 – 8.

 

ملك، جهانگير. «نوازنده بايد به ساز شخصيت بدهد نه ساز به نوازنده.» «گفتگو با جهانگير ملك نوازنده تمبك.» فروغ بهمن پور. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 61 – 67.

 

ملك پور، فخري. «يادگاري از مرتضي خان محجوي.» «گفتگو. با بانو فخري ملك پور.» مژگان زرين نقش. هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 19 – 21.

 

ملك، افسانه. «گفتگو با افسانه ملك خواننده قديمي فرهنگ و هنر.» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 8-29.

 

ملكي، پري. «همه چيز به نفع موسيقي خواهد بود.» «گفتگو با پري ملكي سرپرست و خواننده گروه خنيا.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 40 – 41.

 

مليك اصلانيان، امانوئل. «گفتگو با امانوئل مليك اصلانيان.» هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 23 – 26.

 

منصوري، پرويز. «گفتگو با پرويز منصوري.» هنر موسيقي.  13. (آبان 1378): 28 – 29.

 

منظمي، درويش رضا. «مشكل، نداشتن استاد با مدرك است.» «گفتگو با درويش رضا منظمي نوازنده كمانچه.» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 36.

 

مهدوي، رضا. «گفتگو با رضا مهدوي، مدير گروه موسيقي دانشگاه سوره.» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 35 – 39.

 

مهدوي، رضا. «موسيقي: ابزاري براي جهاني كردن انقلاب اسلامي و مفاهيم آن.» «گفتگو با رضا مهدوي.» هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 43 – 44.

 

مهدوي، رضا. «هنر،‌ اعتقاد، آيين و ارتقاء.» «گفتگو با رضا مهدوي رئيس مركز موسيقي حوزه هنري.» مقام. ش 16. (آذر 1381): 5 – 8.

 

مهرزا، ريحانه. «گوش موسيقي اكتسابي است.» «گفتگو با ريحانه مهرزا، مدرس و نوازنده پيانو.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 34.

 

مهروستي، فر خ. «ملاقات شرق و غرب.» «گفتگو با دكتر فرخ مهروستي.» هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 31 – 32.

 

موحد، آذين. «گفتگو با آذين موحد.» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 26 – 29.

 

موحد،‌ آذين. «گفتگو با دكتر آزين موحد (2).» هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 21 – 24.

 

موسوي، محمد. «فقط يك پيشنهاد بود ! همين !» «گفتگو با محمد موسوي مدير عامل مؤسسه فرهنگي هنري ماهور.» حميد رضا عاطفي. مقام. ش 13. (آذر 1380):‌ 13.

 

موسوي، محمد. «موسيقي ما، بداهه نوازي و خلاقيت است.» «گفتگو با محمد موسوي.» ادبستان. ش 15. (اسفند 1369):‌ 32 – 35.

 

موسوي، محمد. «ناي دشت.» «گفتگو با محمد موسوي نوازنده ني.» هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 10 – 14.

 

موسيسيان، گرگين. «گفتگو با گرگين موسيسيان.» هنر موسيقي. ش 9. (خرداد 1378): 47.

 

ميرجلالي، شهرام. «هنر و هنرمندي به عنوان يك شغل.» «گفتگو با شهرام ميرجلالي نوازنده و سازنده تار.» هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 17 – 18.

 

ميرزماني، محمد. «ندا و تصوير.» «گفتگو با سيد محمد ميرزماني آهنگساز و سازنده موسيقي فيلم.» كيهان فرهنگي. ش 10. (دي 1379): 61 – 63.

 

ميرطاووسي. «موسيقي ايران: تلاش در جهت تكامل.» «گفتگو با آقاي ميرطاووسي مسئول مركز سرود و آهنگهاي انقلابي.» ادبستان. ش 5. (ارديبهشت 1369):‌ 28 – 30.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «سالنامه موسيقي ايران.» «گفتگو با عليرضا ميرعلي نقي.» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 14 – 15.

 

ناظري، شهرام. «تغزل همچون روح جهان.» «گفتگو با شهرام ناظري پيرامون وضع موسيقي ملي در سال 1374.» دنياي سخن. ش 68. (بهمن و اسفند 1374): 47.

 

ناظري، شهرام. «موسيقي نيز مانند شعر نياز به تحول و آفرينش‌هاي تازه دارد.» «مصاحبه محمد معلم با شهرام ناظري.» دنياي سخن. ش 39. (اسفند 1369): 52 – 57.

 

ناهيد، حسن. «آينده نامعلوم هنري جوانان.» «گفتگو با حسن ناهيد.» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 53 – 55.

 

ناهيد، حسن. «بشنو از ني (1).» «گفتگو با حسن ناهيد.» هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 31 – 33.

 

ناهيد، حسن. «ناي سرافراز.» «گفتگو با استاد حسن ناهيد، نوازنده ني.» فروغ بهمن پور. مقام. ش 17. (دي 1381): 17 – 22.

 

نريمان، منصور. «گفتگو با منصور نريمان (2).» هنر موسيقي. ش 25. (بهمن 1379): 4 – 6.

 

نريمان، منصور. «گفتگو با منصور نريمان نوازنده عود (1).» هنر موسيقي. ش 24. (دي 1379): 27 – 29.

 

نوري‌زاده، ايل محمد. «گفتگو با باغشي ايل محمدنوري‌زاده.» محمد قربان ارازي عطاخاني. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 154.

 

نوشين، لادن. «ارتباط فرهنگها مقوله‌اي يك بعدي نيست.» «گفتگو با دكتر لادن نوشين،‌ اتنوموزيكولوك.»  مقام. ش 8. (پاييز 1379):‌ 116 – 119.

 

نيازي، ياشار. «اجدادم دو تار را نوعي ساز عرفاني مي‌دانسته‌اند.» «گفتگو با تويلي نيازي، باغشي تركمن.» ياشار نيازي. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 110 – 111.

 

هاشمي، آذر. «موسيقي چشم و هم چشمي شده است.» «گفتگو با آذر هاشمي نوازنده سنتور.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 18 – 19.

 

هاشمي، آذر. «يكي از مجريان رديف صبا به روي سنتور.» «گفتگو با آذر هاشمي نوازنده و مدرس سنتور.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 77 – 78.

 

هاشمي، گلريز. «نظم، پشتكار و حوصله مهم‌ترين اصل موفقيت.» «گفتگو با گلريز هاشمي نوازنده پيانو.» مژگان زرين نقش. هنر موسيقي.  37. (مرداد 1381): 15 – 18.

 

همايون پور، منوچهر. «مصاحبه.» ادبستان. ش24. (آذر 1370): 62- 67.

 

همايوني، صادق. «موسيقي و آيين و نقش آن در تعزيه.» «گفتگو با صادق همايوني.» كتاب ماه هنر. ش 53 و 54. صفحه 9 – 4.

 

همتي، بهروز. «هنرمندان در ديار غربتند يا در گوشه عزلت.» «گفتگو با بهروز همتي نوازنده تار.» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 32 – 33.

 

هيوه‌چي، سويول. «داستان‌هاي كوروغلي، نجف اوغلان و خسرو شاه را از حفظ مي‌خوانم !» «گفتگو با سويول هيوه‌چي.» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 106.

 

واعظي، پريسا (فاطمه). «صداي پريسا در پاييز.» «گفتگو با خانم فاطمه واعظي (پريسا).» فرشته مختاريان. دنياي سخن. ش 45. (آبان و آذر 1370): 20 – 25.

 

واعظي، پريسا (فاطمه). «فرا گرفتن موسيقي ايراني سه مرحله دارد ….» «گفتگو با خانم پريسا (فاطمه) واعظي.» ادبستان. ش 14. (بهمن 1369): 34 – 35.

 

وجداني، آنابردي. «حفظ موسيقي خدمت به فرهنگ تركمن است.» «گفتگو با آنابردي وجداني.» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 132 – 133.

 

وزيري تبار، گيتي. «هنرمندي از تبار وزيري تبار.» «گفتگو با خانم گيتي وزيري تبار نوزنده ويلن.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 28 – 29.

 

وهداني، رضا. «اگر كتابم چاپ نمي‌شد شهنازي فقط يك داستان بود.» «گفتگو با رضا وهداني نوازنده تار.» حميد رضا عاطفي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 7 – 10.

 

ويوير، سوفي. «آشنايي با استعدادهاي جوان ولي اين بار ….» «گفتگو با صوفي ويوير، مردم شناس. » مژگان زرين نقش. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 76 – 77.

 

يغمايي، ايرج. «انتشار كتاب اول به صلاح نبود.» «گفتگو با ايرج يغمايي، مدير عامل انجمن موسيقي ايران.» حميد رضا عاطفي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 14 – 15.

 

يغمايي، ايرج. «پاي صحبت مسئولين.» «گفتگو با ايرج يغمايي رئيس انجمن موسيقي ايران.» هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 17.

 

يغمايي، فرشته. «من و مسئوليت هفت پيكر.» «گفتگو با خانم فرشته يغمايي همسر استاد مصطفي كمال پور تراب.» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 35.

 

يمودي، رحمان قليچ. «مسئولين به خواسته‌هاي ما توجه كنند.» «گفتگو با استاد رحمان قليچ يمودي نوازنده كمانچه.» غفار بردي اصفهانياني. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381 ): 128 – 129.

 

 

 

اتنوموزيكولوژي

 

بهار، مهدي. «تأثير سنت‌هاي اسلامي بر موسيقي قبايل.» كتاب ماه هنر. ش 43 و 44. (فروردين و ارديبهشت 1381): 126 – 129.

 

بوستان، مهدي و درويشي محمدرضا. «موسيقي مقامي (برگرفته از كتاب هفت اورنگ) » ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 16 – 18

 

پور جوادي، اميرحسين و مينا، نيلوفر. «همايش اتنوموزيكولوژي در كُلُرادو » ماهور ش 17. (پاييز 81):‌ 193 – 196.

 

جعفرزاده، خسرو. «يار در خانه و ما گرد جهان مي‌گرديم » درباره اتنوموزيكولوژي و موسيقي در جهان و در ايران. ماهور ش 18. (زمستان 81): 11 – 23.

 

حاج اميني، بهمن. «درآمدي بر مطالعة تطبيقي موسيقي ايران و هند » ماهور ش 8. (تابستان 1379): 62 – 71.

 

دارور پناه، افشين. «نسخ شناسي موسيقي در فرهنگ بختياري » ماهور ش 21. (پاييز 1382): 79– 94.

 

درويشي، محمدرضا. «آخرين فريادهاي نسل منقرض » آدينه ش 73 و 74. (شهريور 1371): 56– 57.

 

درويشي، محمدرضا. «مفهوم مقام در موسيقي نواحي ايران » ماهور ش 13. (پاييز 1380):‌ 29 – 37.

 

فاطمي، ساسان. «اتنوموزيكولوژي » فصلنامه هنر ش 29. (بهار 1378): 138 – 151.

 

فاطمي، ساسان. «سفر به آخر دنيا ؛‌ جشنواره جهاني ترانه‌هاي شرق سمرقند » فصلنامه هنر ش 41. (پاييز 1378): 205 – 213.

 

فاطمي، ساسان. «شنود موسيقايي » ماهور ش 20. (تابستان 82): 141 – 165.

 

فاطمي، ساسان. «لوطي‌ها و موسيقي » ماهور ش 16. (تابستان 81): 84 – 118.

 

فاطمي،‌ ساسان. «موسيقي عامه و اقتصاد بازار » فصلنامه هنر ش 43. (بهار 1379): 118 – 113.

 

فاطمي، ساسان. «موسيقي مردمي، موسيقي كلاسيك » فصلنامه هنر ش 47. (بهار 1380): 145– 157.

 

فاطمي، ساسان. «موسيقي و ماوراءالطبيعه » فصلنامه هنر ش 46. (زمستان 1379): 144 – 154.

 

فاطمي، ساسان. «ورلد ميوزيك يا موسيقي ملل » ماهور ش 21. (پاييز 82): 139 – 142.

 

فاطمي، ساسان. «انتوموزيكولوژي و دموكراسي موسيقايي.» ماهور. ش 11. (بهار 1380): 47-57.

 

گازراني، آمنه. «نگاهي به نوشته‌هاي هنري جورج فارمر » ماهور ش 5. (پاييز 1378): 113–125.

 

گلشن فومني، محمدرضا. «مردم شناسي در هنر موسيقي آواز و ترانه‌هاي محلي (1)» هنر موسيقي ش 43. (ارديبهشت 1382): 19 – 22.

 

گلشن فومني، محمدرضا. «مردم شناسي در هنر موسيقي آواز و ترانه‌هاي محلي (2)» هنر موسيقي ش 47. (شهريور 382): 28 – 30.    

 

گلشن فومني، محمدرضا. «مردم شناسي در هنر موسيقي آواز و ترانه‌هاي محلي (3)» هنر موسيقي ش 48. (آبان 1382): 10 – 13.

 

گلشن فومني، محمدرضا. «مردم شناسي در هنر موسيقي آواز و ترانه‌هاي محلي (4)» هنر موسيقي ش 49. (آذر 1382): 15 – 17.

 

لطيف، شهاب. «پرستش ترانه » ماهور ش 5. (پاييز 1378): 91 – 112.

 

مجد، فوزيه. «از پيوند و يگانگي: طرحي براي فارابي و مسيان » ماهور ش 3. (بهار 1378): 35 – 68.

 

مجد، فوزيه. «اي گانالولا » ماهور ش 11. (بهار 1380): 6 – 34.

 

مسعوديه، محمدتقي. «تقسيم بياتي » ماهور ش 1. (پاييز 1377): 45 – 56.

 

ورزي، مرتضي. «موسيقي ملل (1) » هنر موسيقي ش 2. (خرداد و تير 1377): 16 – 19.

 

ورزي، مرتضي. «موسيقي ملل (2) » هنر موسيقي ش 3. (مرداد 1377): 19 – 21.

 

ورزي، مرتضي. «موسيقي ملل (3) » هنر موسيقي ش 4. (شهريور 1377): 12 – 13.

 

 

 

موسيقي آسياي ميانه، خاورميانه، افغانستان

 

پويان، آزاده. «موسيقي خاور ميانه و خاور نزديك » هنر موسيقي ش 22. (آبان 1379): 28 – 30.

 

ثابت زاده، منصوره. «مروگي ايراني از بخارا تا درواز (يادداشتهاي تحقيقي موسيقي آسياي ميانه) » ماهور ش 7. (بهار 1379): 53 – 64.

 

ثابت زاده، منصوره. «موسيقي شادي و سرور در تاجيكستان (بر اساس يادداشتهاي سفير آسياي ميانه در سال 1997) » ماهور ش 6. (زمستان 1378): 69 – 82.

 

ثابت زاده، منصوره. «موسيقي شش مقام در سده اخير با معرفي گروههاي شش مقام تاجيكستان» مقام شماره 7. (بهار و تابستان 1379): 130 – 135.

 

عزيزي، آرش. «موسيقي افغانستان تولدي دوباره » هنر موسيقي ش 32. (آذر 1380): 25 – 26.

 

فاطمي، ساسان. «گزارش از يك (توي) در آسياي ميانه » ماهور ش 7. (بهار 1379): 33 – 50.

 

نمايش و موسيقي در تاجيكستان.» چيستا. 7. (1368): 653- 657.

 

موسيقي بوشهر

 

احمدي ري شهري، عبدالحسين – ستبرزاده، سعيد. «مراسم نوحه خواني و سينه زني در بوشهر» مقام شماره 19. (بهار 1382): 16 – 20.

 

شريفيان، محسن. «موسيقي مذهبي بوشهر (نگاهي به مراسم سنج و دمّام (1) » هنر موسيقي ش 10. (تير و مرداد 1378): 28 – 30.

 

شريفياين، محسن. «موسيقي مذهبي بوشهر (2) » هنر موسيقي ش 11. (شهريور 1378): 19 – 21.

 

مجد، فوزيه. «موسيقي در نوبان و زار » ماهور ش 11. (پاييز 1382): 179 – 182.

 

موسيقي بختياري

 

صالح پور، اردشير. «كارگويو. سوگينه خواني در ايل بختياري.» آهنگ 2 ش 2و3. (1368): 209- 213.

 

مددي، حسين. «موسيقي در مراسم عزاي بختياري‌ها » هنر موسيقي ش 11. (شهريور 1378): 34 – 35.

 

نگرشي به موسيقي بختياري.» آهنگ 2. ش2و3. (1368): 209- 213.

 

موسيقي سيستان و بلوچستان

 

ميرزاپور، بيژن. «شيرمحمد اسپندار » هنر موسيقي ش 10. (تير و مرداد 1378): 31 –32.

 

موسيقي آذربايجان

 

عباس خاني، روح‌الله. «صداي عاشيقي، موسيقي عاشيقي (3)» مقام ش 21. (مرداد 1382): 36–37.

 

عباس خاني، روح‌الله. «صداي عاشيقي موسيقي عاشيقي (2)» مقام ش 20. (تير 1382): 52 –54.

 

عباس خاني، روح‌الله. «صداي عاشيقي موسيقي عاشيقي (نگاه معني شناختي، تاريخي، جامعه شناختي و هنري (1) » مقام ش 19. (بهار 1382): 27 – 29.

 

موسيقي لرستان

 

كاظمي، ايرج. «سيري در موسيقي لرستان» كيهان فرهنگي ش 5 (مرداد 1371): 23– 25.

 

كاظمي، هوشنگ. «لحظه‌هايي با موسيقي لري» هنر موسيقي ش33. (دي و بهمن 1380): 40 – 42.

 

محرر، ايرج. «موسيقي لرستان.» چيستا. 9. (71- 1370): 414-415

 

موسيقي تركمني

 

پقه، نازمحمد. «موسيقي تركمن از قطعه‌هاي يا رحيم تا چاپايف » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 69 – 70.

 

تكه، مجيد. «سبك‌هاي مختلف موسيقي تركمني» ماهور ش 18. (زمستان 1381): 135 – 137.

 

تكه، مجيد. «نگاهي به سبك‌هاي موسيقي تركمني» ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 60 – 62.

 

تكه، مجيد و غفاربردي اصفهانياني و نامي، منصور. «آهنگ‌هاي موسيقي تركمن » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 79 – 81.

 

درويشي، محمدرضا. «گِدن دارغا » ماهور ش 11 (بهار 1380): 179 – 186.

 

درويشي، محمدرضا. «موسيقي تركمن صحرا » ياپراق  ش 20. (زمستان 1381): 19 – 22.

 

رستمي، مسعود. «پژوهشي دربارة فواصل موسيقي تركمن » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 38– 46.

 

قوجقي. نياز دردي. «نگاهي گذارا به هنر موسيقي تركمن‌هاي ايراني » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 30 – 31.

 

مرادي، بهمن. «ترانه آوازي (لاله) » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 66 – 68.

 

مرادي، بهمن. «توفيقي براي آشنايي بيشتر با موسيقي تركمن واصطلاحات متداول آن » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 63 – 64.

 

مرادي، منصور. «بخشي‌ها، خنياگران تركمني » ماهور ش 8. (تابستان 1379): 74 – 88.

 

نديمي،‌ كمال‌الدين. «درآمدي بر مردم شناسي موسيقي تركمن » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 24 – 29.

 

موسيقي خراسان

 

اشراق، عبدالحميد. «موسيقي تربت جام در جشنواره پاريس » ماهور ش 19. (بهار 82): 191 – 194.

 

جاويد، هوشنگ. «موسيقي دشت اتك (موسيقي خراسان) » هنر موسيقي ش 32. (آذر 1380): 37 – 42.

 

رستمي، مهدي. «جلوه‌هاي داستاني در موسيقي شمال خراسان » فرهنگ خراسان ش 7 و 8. (پاييز و زمستان 1381): 133 – 140.

 

مجد، فوزيه. «مقام‌هاي سازي تربت جام به روايت نظر محمد سليماني » ماهور ش 16. (تابستان 1381): 51 – 66.

 

يوسف زاده، آمنه. «روايت در نقش مايه (رپرتوار) رامشگران خراسان » بخارا ش 6. (خرداد و تير 1378): 268 – 283.

 

موسيقي كردستان

 

جاويد، هوشنگ. «گنج موسيقي كردي (1) » هنر موسيقي ش 20. (شهريور و مهر 1379): 29 – 34.

 

جاويد، هوشنگ. «گنج موسيقي كردي (2) » هنر موسيقي ش 22. (آبان 1379): 38 – 39.

 

جاويد، هوشنگ. «گنج موسيقي كردي (3) » هنر موسيقي ش 23. (آذر 1379): 39 – 41.

 

حاج اميني، بهمن. «چهرة آواز در موسيقي كردستان (آوانويسي و تجزيه و تحليل) » ماهور ش 17. (پاييز 1382): 58 – 78.

 

موسيقي كرمان

 

ارجمند، سعادت. «موسيقي شهرستان (2) » هنر موسيقي ش 3. (مرداد 1377): 38 – 40.

 

ارجمند، سعادت. «موسيقي شهرستان. (موسيقي كرمان) «1» هنر موسيقي ش 2. (خرداد و تير 1377): 50 – 51.

 

ارجمند، سعادت. «نگاهي به موسيقي محلي كرمان » نيستان ش 24. (شهريور 1376): 54 – 56.

 

موسيقي گيلان

 

پوررضا، فريدون – بزرگ پور، كوروش. «يادداشتهاي پراكنده درباره موسيقي فولكوريك گيلان » هنر موسيقي ش 7. (بهمن 1377): 25 – 27.

 

پوررضا، فريدون.«موسيقي محلي گيلان.» كلك. ش11و12.(1369): 361-366.

 

پوررضا، فريدون.«يادداشتهايي پراكنده درباره موسيقي فولكوريك گيلان.» گيلان نامه.2(1369): 63-78

 

موسيقي لرستان

 

كاظمي (درويش)، هوشنگ. «لحظه‌هايي با موسيقي لري » هنر موسيقي ش 32. (آذر 1380): 40 – 42.

 

كاظمي، ايرج. «سيري در لرستان » كيهان فرهنگي ش 5. (مرداد 1371): 23 – 25.

 

موسيقي كردستان

 

جاويد، هوشنگ. «گنج موسيقي كردي (1)» هنر موسيقي ش 20. (شهريور ومهر 1379): 29–34.

 

جاويد، هوشنگ. «گنج موسيقي كردي (2) » هنر موسيقي ش 22. (آبان 1379): 38 – 39.

 

جاويد، هوشنگ. «گنج موسيقي كردي (3) » هنر موسيقي ش 23. (آذر 1379): 39 – 41.

 

حاج اميني، بهمن. «چهرة آواز در موسيقي كردستان (آواز نويسي و تجزيه و تحليل) » ماهور ش 17. (پاييز 1381): 58 – 78.

 

 

 

يادنامه بزرگان موسيقي نواحي

 

آق منصور. «قلب موسيقي تركمن از حركت ايستاد » به ياد استاد نظرلي محجوبي. ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 87 – 88.

 

جاويد، هوشنگ. «ساز غم » به ياد هنرمند بزرگ حسين يگانه. مقام ش 7. (بهار و تابستان 1379): 152 – 155.

 

جرجاني، موسي. «دو تار پشتوانه مقاومت در مقابل ناملايمات » به ياد خواجه سقلي (بخشي) استاد موسيقي تركمن. ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 93 – 96.

 

جرجاني، موسي. «گزارشي كوتاه از زندگي استاد باغشي قزاق پانگ » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 85.

 

درويشي، محمد رضا. «بدرود، خنياگر ! بدرود، عاشق !» به ياد «خليفه نظرلي مجموبي» و عاشق «رمضان علي عزيزي» ماهور ش 8 (تابستان 1379): 165 – 167

 

درويشي محمد رضا. «بمان اي جيران من، اي جدايي.» به ياد هفت استاد در گذشته موسيقي نواحي ايران.  ماهور ش 4 (تابستان 1378)‌: 155 – 166

 

درويشي محمد رضا. «مغني شاهد، خنياگر عشق و مهر و فرزانگي » براي سيد خليل عالي نژاد. ماهور ش 13. (پاييز 1380): 172 – 176.

 

ساز رفت. آواز رفت، يعني كه نظرلي رفت.» ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 89 – 90.

 

سميع زاده، مايا.«بلبلي ديدم در بيداري » يه ياد استاد نظرلي محجوبي. ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 86.

 

صدري، مهدي. «مولانا افضل دوتاري » ماهور ش 15 (بهار 1381):‌ 127 – 129.

 

مجد فر، مرتضي. «عشق: واژگان نخست هنر عاشقيقي» به ياد عاشيق عبدالعلي نوري مقام ش 23 (آذري 1382):‌ 41 – 42

 

معرفي كوتاه هنرمندان موسيقي تركمن » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 159 – 164.

 

نامي، منصور. «گوشه‌هايي از زندگي (بلبل تركمن) چودور باغشي » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 83 – 84.

 

 

 

موسيقي مازندران

 

بروجرديان، ساناز و سمندري، مرضيه و مشهدي اصل، هنگامه. «گام بالقوة دو تار دو نوازنده مازندران» ماهور ش 20. (تابستان 1382): 141 – 165.

 

فاطمي، ساسان. «بررسي دو آواز مازندراني، بحثي دربارة وزن فهلويات و اشعار غير فارسي در آوازهاي محلي» فصلنامه هنر ش 42. (زمستان 1378): 146 – 168.

 

فاطمي، ساسان. «دربارة فرهنگخانه مازندران » ماهور ش 15. (بهار 1381): 133 – 141.

 

نيكوكار، ابراهيم. «نوروز خواني در مازندران (2) » هنر موسيقي ش 24. (دي 1379): 15– 17.

 

نيكوكار، ابراهيم. «نوروزخاني در مازندران (1) » هنر موسيقي ش 22. (آبان 1379): 13–14.

 

يداللهي، علي. «نگاهي گذرا به موسيقي مازندران » هنر موسيقي ش 6. (آذر و دي 1377): 39 – 42.

 

موسيقي هند

 

بروجردي، علي رضا. «گذري بر موسيقي هندوستان » مقام ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 19.

 

سالاري، داريوش. «امير خسرو دهلوي و سازمان هندي آريايي (سيتار) » هنر موسيقي ش 30. (مهر 1380): 19 – 21.

 

ممتازي محمد. «موسيقي گانداروا نواهايي براي ايجاد تعاول » مقام ش 13. (آذر 1380): 84 – 85.

 

 

 

سازشناسي

 

احمدي ري شهري، عبدالحسين. «دمّام» مقام ش 19. (بهار 1382): 24 - 26.

 

بربت» هنر موسيقي ش 47. (شهريور و مهر 1382): 21 – 22.

 

پژوهشي درباره انواع دو تار در ايران.» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 16-18.

 

تكنيك در قانون». كيهان فرهنگي. ش 9. (1370): 36- 39

 

جلالي، منصور، «سازشناسي چنگ.» هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 17-20.

 

درويشي، محمدرضا. «دوتار خراسان » كتاب ماه هنر ش 15 – 16. (آذر و دي 1378): 14 – 21.

 

درويشي، محمدرضا. «سابقة رده بندي سازها در ايران » ماهور ش 3. (بهار 1378): 25 – 48.

 

ساز شناسي موسيقي ايراني.» آهنگ. ش4. (1368): 9- 47

 

سالاري، داريوش. «سارود (شهرود) » هنر موسيقي ش 31. (آبان 1380): 27.

 

سالاري، داريوش. «طبلاي هندي » هنر موسيقي ش 32. (آذر 1380): 8 – 9.

 

سيني‌چي، كامبيز. «نگاهي به ساختار و ساختمان ساز گيتار فلامنكو » مقام ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 26 – 27.

 

فرج نژاد، ميريا. «تار: يك نگاه سريع » مقام ش 22 (شهريور و مهر و آبان 1382): 48 – 50.

 

فياض، شهاب. «نگاهي به ساختمان و اگوستيك سازهاي بادي (1) » ماهور ش 13. (پاييز 1380): 77 – 92.

 

فياض، شهاب. «نگاهي به ساختمان و اگوستيك سازهاي بادي (2) » ماهور ش 14. (زمستان 1380): 117 – 132.

 

فياض، شهاب. «نگاهي به ساختمان و اگوستيك گيتار (1) » ماهور ش 11. (بهار 1380): 87 – 102.

 

فياض، شهاب. «نگاهي به ساختمان و اگوستيك گيتار (2) »ماهور ش 12. (تابستان 1380): 121 – 132.

 

الكائي بهجتي، مجيد. «تاريخچه گيتار، پيدايش و شكل گيري آن (2) » هنر موسيقي ش 41. (دي 1381):‌34 - 37.

 

الكائي بهجتي، مجيد. «تاريخچه گيتار پيدايش و شكل گيري آن (1) » هنر موسيقي ش 40. (آذر 1381): 53 – 55.

 

گنجه‌اي، داوود. «مقدمه‌اي برشناخت كمانچه.» آهنگ 2. ش2و3 (1368): 33- 44

 

منظمي، درويش رضا. «تاريخچة كمانچه » هنرهاي زيبا، ش 12. (زمستان 1381): 100 – 112.

 

مهاجري، شاهين. «جايگاه سازهاي پوستي و خودآوا در عالم سازها » هنر موسيقي ش 8. (اسفند 1377): 23 – 24.

 

مهاجري، شاهين. «خود آواها » هنر موسيقي ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 16 – 17.

 

مهدوي، رضا. «شناخت سازهاي موسيقي رديف (سنتور و يك نگاه كلي) » ادبستان ش 30. (خرداد 1371): 82 – 86.

 

موسوي، احمد. «آلات موسيقي بر اساس مفتاح العلوم و نفايس الفنون.» آهنگ 2. ش4. (1368): 265- 270

 

ناظم پور، مجيد. «بربط ايراني يا عود عربي » هنر موسيقي ش 35. (ارديبهشت 1381): 39 – 40.

 

ويسي، ا. «گهواره تنبور » ماهور ش 1. (پاييز 1377): 145 – 147.

 

يوسف‌زاده، آمنه. «دو تار، ساز رامشگران شمال خراسان » ماهور ش 7. (بهار 1379): 21 – 30.

 

يوسفي، زكريا. «دف و كاربرهاي گوناگون آن » مقام ش 18. (بهمن و اسفند 1381):19.

 

يوسفي، زكريا. «نگاهي به ساختمان دف » مقام ش 21. (مرداد 1382): 69 – 70.

 

 

 

ساز سازي

 

جليلوند، محمدرضا. «ساز هنري و ساز نجاري تفاوت از زمين تا آسمان » هنر موسيقي ش 32. (آذر 1380): 8 – 9.

 

جوشني، لاله. «چوب شناسي (2) » هنر موسيقي ش 5. (مهر و آبان 1377): 38 – 40.

 

جوشني، لاله. «چوب شناسي (معرفي و شناخت اجمالي چوب‌هاي مورد استفاده در سازهاي ايراني) (1) » هنر موسيقي ش 4. (شهريور 1377): 28 – 29.

 

حلمي، فريدون. «ساز سازي يا ساز تراشي» هنر موسيقي ش 18. (خرداد و تير 1379): 31 – 32.

 

شروين، يعقوب. «ساز سازي يا ساز تراشي. تنظيم صدا در ساز سنتور (رگلاژ) (3) » هنر موسيقي ش 13. (آبان 1378): 9 – 10.

 

شروين، يعقوب. «ساز سازي يا ساز تراشي در موسيقي (2) » هنر موسيقي ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1377): 14 – 15.

 

شروين، يعقوب. «ساز سازي يا ساز تراشي در موسيقي (4) » هنر موسيقي ش 10.  (تير و مرداد 1378): 13 – 15.

 

شروين، يعقوب. «ساز سازي يا ساز تراشي در موسيقي (5) » هنر موسيقي ش 11. (شهريور 1378): 11 – 12.

 

شروين، يعقوب. «ساز سازي يا سازتراشي در موسيقي (1) » هنر موسيقي ش 8. (اسفند 1377): 21 – 22.

 

قلمي، حسين. «ساخت رباب (2) »  هنر موسيقي ش 41. (آذر 1381): 11.

 

قلمي، حسين. «ساخت رباب » هنر موسيقي ش 39. (مهر و آبان 1381): 40.

 

مرادي، فرمان. «برش چوب براي تنبور يك تكه و تركه‌اي » هنر موسيقي ش 32. (آذر 1380): 37 – 38.

 

مرادي، فرمان. «تنبور (1) » هنر موسيقي ش 3. (مرداد 1377): 33 – 38.

 

مرادي، فرمان. «تنبور (توضيح مختصري درباره ساخت تنبور) » هنر موسيقي ش 4. (شهريور 1377): 26 – 27.

 

مرادي، فرمان. «ساخت قالب يا قالبي تنبور (1) » هنر موسيقي ش 34. (نوروز 1381): 27.

 

مرادي، فرمان. «ساخت قالب يا قالبي تنبور (2) » هنر موسيقي ش 35. (ارديبهشت 1381): 23 – 26.

 

مرادي، فرمان. «ساختار تار (2) » هنر موسيقي ش 43. (ارديبهشت 1382): 26 - 27.

 

مرادي، فرمان. «ساختار تار. برش چوب و كاسه (1) » هنر موسيقي ش 42. (نوروز 1382): 51 – 52.

 

مصطفائي، نظرمحمد. «پژوهشي پيرامون چگونگي ساخت دوتار » ياپراق ش 20. (زمستان 1381): 47 – 52.

 

مفتاح، مهدي. «تكنيك در قانون » كيهان فرهنگي ش 9. (اسفند 1370): 36 – 39.

 

واعظ تقوي، حامي. «دانش چوب شناسي و فناوري ساخت سازهاي سنتي (1) » هنر موسيقي ش 35. (ارديبهشت 1381): 50 – 55.

 

واعظ تقوي، حامي. «دانش چوب شناسي و فناوري ساخت سازهاي سنتي (2) » هنر موسيقي ش 36. (خرداد و تير 1381): 61 – 63.

 

واعظ تقوي، حامي. «دانش چوب شناسي و فناوري ساخت سازهاي سنتي (3) » هنر موسيقي ش 37. (مرداد 1381): 35 – 38.

 

 

 

موسيقي مدرن (پاپ، جاز، راك، بلوز)

 

اردلان، حميدرضا. «فلسفه مدرن غرب در صداها و موسيقي الكترونيك زندگي و آثار اشتكهاوزن» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 129 – 137.

 

آريا، ناهيد. «جرج هريسون و كنسرت بنگلادش» مقام. ش 11. (بهمن 1380): 69.

 

اسلامي، مازيار. «بلوز، پالايش دردها و خون‌ها» مقام. ش 8. (پاييز 79): 101 – 106.

 

الويس پريسلي» هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 40 – 44.

 

حكمي، آزاده. «كاشي‌هاي آبي گلهاي شمعداني موسيقي جاز» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 26 – 27.

 

ربيعيان، محمدرضا. «نگاهي به هوي متال» مقام. ش 12. (آبان 80): 54.

 

روشن‌روان، كامبيز. «موسيقي پاپ از آغاز تا امروز» ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 136 – 163.

 

زاده محمدي، علي. «موسيقي پاپ در ايران جايگاه علمي و واقعي خود را پيدا نكرده است» هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 8.

 

زيادلو، اديسه. «ديلن با خداحافظي مي‌آيد»  مقام. ش 12. (آبان 1380): 54.

 

زيادلو، اديسه. «شالتي، آميزه‌اي از سنت و مدرنيسم» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 78 – 81.

 

سعد، شفق. «يادداشتهايي درباره موسيقي مدرن جهان 1» بخارا، ش 5. (فروردين و ارديبهشت 1378): 332 – 338

 

سعد، شفق. «يادداشتهايي درباره موسيقي مدرن جهان 2» بخارا، ش 6. (خرداد و تير 1378): 262 – 267.

 

سعد، شفق. «يادداشتهايي درباره موسيقي مدرن جهان 3» بخارا، ش 7. (مرداد و شهريور 1378): 217 – 226.

 

سعد، شفق. «يادداشتهايي درباره موسيقي مدرن جهان 4» بخارا، ش 9 و 10. (آذر و اسفند 1378): 214 – 221.

 

سعد، شفق. «يادداشتهايي درباره موسيقي مدرن جهان 5» بخارا، ش 11. (فروردين و ارديبهشت 1379): 243 – 249.

 

سليماني پور، پيتر. «بداهه در دام تكنولوژي» فرهنگ و پژوهش. ش 119. (شهريور 1382): 19.

 

سيد رضي، مهدي. «درس‌هاي زندگي جرج هريسون» مقام. ش 14. (بهمن 1380): 66 – 68.

 

عبادي، مهوش. «راك آفريقا يعني زندگي روزمره» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 73.

 

فتحي، احسان. «دور مانترا با راك» مقام. ش 20. (تير 1382): 71 – 72.

 

گروه پان. «موسيقي جاز (2) و بادي ريچ» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 34 – 35.

 

نوراحمر، همايون. «بلوز،‌ موسيقي و آواز سياهان» مقام. ش 12. (آبان 1380): 75.

 

نوراحمر، همايون. «فرم‌هاي موسيقي آريا» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 24 – 25.

 

نوري‌زاده، اميررضا. «باب ديلن، سياسي‌ترين خواننده تمام دوران» مقام. ش 12. (آبان 1380): 62 – 63.

 

نيك اندام مقدم، نگار. «گذري بر تاريخچه (جز و بلوز) » مقام. ش 21. (مرداد 82): 46 – 48.

 

هدايت نوري، سورنا. «موسيقي راك» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 41 – 43.

 

هي‌مي، هومن. «ژان مشيل زار، آهنگساز فرانسوي» هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377):‌ 25.

 

 

 

موسيقي كلاسيك

 

آريان پور، اميراشرف. «به موسيقي اپرايي نياز داريم» فرهنگ و پژوهش. ش 96. (مهر 1381): 35.

 

آريان پور، اميراشرف. «بيست و پنج سال روي صحنه اپراهاي جهان» زندگي نامه هنري پري ثمر. هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 57 – 59.

 

آريان پور، اميراشرف. «پنجمين جشن هنر شيراز» هنر موسيقي. ش 49. (آذر 1382):14.

 

آريان پور اميراشرف. «چهارمين جشن هنر شيراز» هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382):

 

 4– 8.

 

آريان پور، اميراشرف. «داستان پر ماجراي اركستر سمفونيك در تهران (1)» ماهور. ش4. (تابستان 1378): 7 – 23.

 

آريان پور، اميراشرف. «داستان پرماجراي اركستر سمفونيك در تهران (2)» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 9 – 27.

 

آريان پور، اميراشرف. «دومين جشن هنر شيراز» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 38 – 41.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (1) » هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 44 – 45.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (10) » آن روي اپراي تهران. هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 21 – 23.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (2) » هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 31 – 32.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (3) » هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 23 – 26.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (4) » هنر موسيقي. ش 37. (مرداد 1381): 2 – 3.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (5) » هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 5 – 7.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (6) » هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1380): 12 – 15.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (7)  (اپراي آتوسا) » هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 23 – 26.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (8) » اپراهاي معروف جهان در تالار رودكي. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 39 – 41.

 

آريان پور، اميراشرف. «سرگذشت آواز و اپرا در ايران (9) » اپراهاي معروف جهان در تالار رودكي. هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 18 – 19.

 

آريان پور، اميراشرف. «سومين جشن هنر شيراز» هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 9.

 

آريان‌پور، اميراشرف. «انجمن فلارنوسيك تهران.» ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 85-105.

 

آقاجاني، محمود. «سرود نبرد» فصلنامه هنر. ش 12. (پاييز 1365): 190 – 193.

 

اسكندري، فربد. «موسيقي از باستان تا امروز – دوران باروك» زير نظر استاد مصطفي كمال پورتراب. هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 8 – 12.

 

اسكندري، فربد. «موسيقي از باستان تا امروز، (دوران انتقال از رنسانس به باروك) » هنر موسيقي. ش 9. (ارديبهشت و خرداد 1378): 10 – 13.

 

الياسي، اتابك. «شكل‌هاي جديد نگار در موسيقي قرن بيستم  (بررسي نت نگاري در آثار علي‌رضا مشايخي) » ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 108 – 123.

 

امير قاسمي، محمدرضا. «سمفوني پاتوتيك» مقام. ش 21. (خرداد 1382): 46 – 48.

 

بلابارتوك آهنگساز چند مليتي» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 100 – 102.

 

تقي‌پور، سعيده. «آشنايي با زولتاي كودامي بنيانگذار متد ارف» هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 36 – 37.

 

تنكابني، فريدون. «فرانتس سيت» هنر موسيقي. ش 18. (خرداد و تير 1379): 28 – 30.

 

حقيقتي بروجني محمد. «منوهين: صلح طلبي در خدمت موسيقي» به مناسبت دومين سالگرد در گذشت يهودي منوهين مامور ش 10 (پائيز 1379): 128 – 131

 

دادخواه، پروانه. «سمفوني‌هاي بقهون.» هنر موسيقي. ش 31. (آبان 1380): 37 – 42.

 

راستي، هنگامه. «ژزف هايدن» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 10 – 11.

 

رمضان، ليلا. «موسيقي باستان تا امروز – روكوكو.» زير نظر استاد مصطفي كمال پور تراب. هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 6 – 8.

 

رولان. «متن سخنراني رولان در جشن‌هاي صدمين سالگرد تولد بتهون، وين 1927 » «هنر براي بتهون نشانه‌اي از خداوند بود.» ادبستان. ش 27. (اسفند 1370): 50 – 53.

 

زرين نقش، مژگان. «اپراي لثونوز – فيدليوي بتهون تنها اپراي بزرگترين موسيقي‌دان جهان» هنر موسيقي. ش 30. (مهر 1380): 48 – 49.

 

زرين نقش، مژگان. «جرج گرشوين، منصف بزرگ آمريكايي» هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 31 – 32.

 

ساماكيان، وارطان. «گذر از تنالينه، سروري بر موسيقي قرن بيستم» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 82 – 87.

 

سپهريان، عاطفه. «هنوز موسيقي بسياري در مغز من نهفته است» «آشنايي با آهنگسازان امپرسونيست.» هنر موسيقي. ش 30. (مهر 1380): 14 – 16.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (دوره امپرسيونيسم) 1» هنر موسيقي. ش 23. (آذر 1379): 36 – 38.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (دوره امپرسيونيسم) 2» هنر موسيقي. ش 24. (دي 1379): 41 – 43.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (دوره امپرسيونيسم) 3» هنر موسيقي. ش 25. (بهمن 1379): 17 – 18.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (دوره امپرسيونيسم) 4» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1380): 15 – 16.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (دوره امپرسيونيسم) 5» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 43 – 45.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (دوره رنسانس) » هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 6 – 8.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز (موسيقي مذهبي دوران رنسانس)» هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377):‌ 12 – 15.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 14 – 17.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز» هنر موسيقي. ش 20. (شهريور و مهر 1379): 23 – 26.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. «موسيقي از باستان تا امروز» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 14 – 17.

 

سپهريان حيدرزاده، عاطفه. نصفت، شادي. «موسيقي از باستان تا امروز» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 15 – 19.

 

سليمي خليق، اديس. «موسيقي از باستان تا امروز» زير نظر استاد مصطفي كمال پورتراب. هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 8 – 10.

 

سيد احمديان، عليرضا. «كار مينابورانا: چالش مقدر انسان با سرنوشت» ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 95 – 108.

 

سير موسيقي معاصر در اتريش» نامه فرهنگ. ش 4. (زمستان 1374): 182 – 188.

 

شيرازي، عفت. «الكساندر لاكويا، مروري بر زندگي يك گيتاريست» هنر موسيقي. ش 49. (آذر 1382): 24 – 25.

 

طغياني، الياس. «گذشته و حال انجمن فيلارمونيك تهران» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 10 – 13.

 

ظهوري، حسن. «ضربان نبض آواهاي مسيحي در موسيقي قرن بيستم» معرفي «آروپات» آهنگساز استوني تبار. مقام. ش 20. (تير 1382): 42 – 46.

 

عباسي، سعيد. «آخرين نظرات امانوئل مليك اصلانيان» بخارا. ش 31. (مرداد و شهريور 1382): 243 – 247.

 

فاطمي، سامان. «يك شكل جهاني براي يك نوع جهاني» ماهور. ش 3. (بهار 1378): 69 – 82.

 

فرزاد، محمدرضا. «آدرنو نذير مرگ و توحش» مقام. ش 17. (دي 1381): 66 – 69.

 

فرزاد، محمدرضا. «فلامنكو: ضرباهنگ گذشته در نبض امروز» مقام. ش19. (بهار1382): 38– 39.

 

فرهت، شاهين. «دگرگوني موسيقي در جهان امروز» هنرهاي زيبا. ش 2. (بهار 1376): 68 – 69.

 

كاشاني، مجيد. «آندرس سكوريا، پدر فهنت گيتار كلاسيك» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 50 – 51.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «اصل و جاذبه و دافعه در اصوات موسيقايي» فصلنامه هنر. ش 54. (زمستان 1381): 190 – 196.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «اصوات فلاژوله يا هارمونيك در سازهاي زهي آرشه‌اي» فصلنامه هنر. ش 55. (بهار 1382): 92 – 99.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «رابطة ريتم و متريك موسيقاي با اركان عروضي» فصلنامه هنر. ش 51. (بهار 1381): 108 – 113.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «سلفژ، تاريخچه و آموزش آن» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 11 – 14.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «صداهاي مخفي (Hidden tones) در موسيقي» فصلنامه هنر. ش 52. (تابستان 1381): 158 – 162.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «كاربرد بعضي از عوامل رياضي در آهنگسازي» فصلنامه هنر. ش 53. (پاييز 1381): 92 – 97.

 

كمال پورتراب، مصطفي. «وجه تمايز در موسيقي مدال» فصلنامه هنر. ش 56. (تابستان 82): 122 – 130.

 

مجيدي، محمدرضا. «سمفوني فانتاستيك، جادوي برليوز» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت و خرداد 1380): 19 – 21.

 

مشايخي، عليرضا. «آكوردهاي ويژه در چند صدايي ملهم از ساختار ملودي» هنرهاي زيبا. ش 8. (زمستان 1379)

 

مشايخي، عليرضا. «آهنگسازي: نظم‌هاي از پيش ساخته» هنرهاي زيبا. ش 7. (تابستان 1379)

 

مشايخي، عليرضا. «شبيه سازي» فصلنامه هنر. ش 56. (تابستان 1382): 131 – 137.

 

مشايخي، عليرضا. «عبارت پردازي در موسيقي تنال» فصلنامه هنر. ش 49. (پاييز 1380): 158–172.

 

مشعوف، علي. «موسيقي از باستان تا امروز (دوران رناتينك) » هنر موسيقي. ش 18. (خرداد و تير 1379): 6 – 8.

 

مشعوف، علي. «موسيقي از باستان تا امروز» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 39 – 40.

 

مشيري، چنگيز. «تترالوژي واگنر (1) » هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 37 –39.

 

مشيري، چنگيز. «تترالوژي واگنر (2) » هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 36 – 39.

 

مصطفي پور كندلوس، نويد. «نيكولوپاگانيني، ابليس نوازنده» هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 30 – 32.

 

مظفري، محمدحسين. «موسيقي مقدس و آلات آن در كليساي ارتدوكسي اتيوپي» مقام. ش 19. (بهار 1382): 59 – 60.

 

مكاريان، هانيوش. «اهميت انگشت گذاري در نوازندگي پيانو» ماهور. ش 11. (بهار 1380): 104 – 106.

 

مه آبادي، بهمن. «حاجي بي و اپراي كوروغلو (1)» هنر موسيقي. ش 44. (خرداد1382): 26–28.

 

مه آبادي، بهمن. «حاجي بي و اپراي كوروغلو (2) » هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 25–28.

 

مه آبادي، بهمن. «حكيم شفايي، مهرشاد. «كارل فلش 1» هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1381): 35 – 37.

 

مه آبادي، بهمن. حكيم شفايي، مهرشاد. «كارل فلش 2» هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 40– 42.

 

مه‌آبادي، بهمن. «دگر انديشي و باروك» هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 64 – 67.

 

هدايت نوري، سورنا. «كودكي بتهون» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 44 – 46.

 

 

 

ترجمه

 

ال. رينگر، الكساندر. «اساس ساخت بداهه نوازي در تقسيم.» ترجمه خسرو جعفرزاده. ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 95 – 103.

 

ابر، لوان. «موسيقي ملل يا آخرين وسوسه غرب» ترجمه ساسان فاطمي.  ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 145 – 149.

 

احمدف، عظيم. «سبك‌هاي مختلف تركمني.» ترجمه رحمانقلي توفاج. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 56 – 59

 

ادگر، توماس. «دكتر محمدتقي مسعوديه، يك اتنوموزيكولوك جهاني.» ترجمه. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 173 – 175.

 

آدورنو، تئودور. با دستياري و همكاري جورج سيمپسن. «درباره موسيقي عامه پسند.» ترجمه عليرضا احمديان.ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 82 – 101.

 

آزنا دور، شار. «خيلي اتفاقي خواننده شدم.» گفتگو با شار آزنا دور.  ترجمه مهوش عبودي. مقام. ش 15. (اسفند 1380): 86 – 87.

 

اس ميجن، جان. «آگوستيك سالن كنسرت: علم يا هنر ؟» ترجمه غلام حسين اسماعيل زاده‌ها هنر موسيقي. ش 37. (مرداد 1381): 8 – 12

 

اسپند، رابرت. «قلمرو موسيقي» ترجمه نيما رازي.  مقام. ش 17. ( دي 1381): 70 – 71

 

اسپند، رابرت. «نمادر موسيقي فيلم. (ديدگاههاي ژان لاكان).» ترجمه نيما رازي. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 75 – 77

 

استرا وينسكي، ايگدر. «بوطيقاي موسيقي.»ترجمه ناتالي چوبينه. فصلنامه هنر. ش 49. (پاييز 1380): 184 – 192

 

استنيك. «موسيقي اين راز مقدس.» ترجمه بابك بوبان. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 129 – 131.

 

استينگ. «هميشه به دنبال تنوع هستم.» گفتگو با استينگ. ترجمه مهوش عبوري. مقام. ش 12. (آبان 1380): 46 – 50

 

اسرار يك نابغه.» (پيرامون زندگي آهنگساز اتريشي موتزارت (1).» ترجمه حميد رضا رضايي هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 22 – 24

 

اسرار يك نابغه.» (پيرامون زندگي آهنگساز اتريشي متزارت. (1)) ترجمه حميدرضا رضايي هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 20-22.

 

اسعدي، هومان. «بحثي درباره مفهوم و روش پژوهش (دوگانه دانشورانه / علمي).» ترجمه هومان اسعدي. ماهور. ش 16 (تابستان 1381): 159 – 171.

 

اسميت، جف. «آهنگسازي پس از كيج.» ترجمه روزبه افتخاري.  ماهور. ش 8 . (تابستان 1379):‌ 111 – 119.

 

اشكنازي، ولادمير. «گفتگو با ولادمير اشكنازي.» ترجمه مريم سعادت. بخارا. ش 3. (آذر و دي 1377): 311 – 314.

 

آشنايي با ديدگاههاي منوهين.» (ويولونيست و رهبر اركستر.) ترجمه هوشنگ فرزين. هنر موسيقي. ش 2. (خرداد 1377): 12 – 14.

 

آق اتاباي، شهروز. «قاويز، زنبورك تركمني.» ترجمه: شهروز آق اتاباي. ياپراق. ش 19. (پاييز 1381): 11 – 12.

 

آلات موسيقي در مينياتورهاي بهزاد.» ترجمه ساسان نوروززاده چگيني. كتاب ماه هنر. ش 53 و 54. (بهمن و اسفند 1381): 152 – 153.

 

التون جان.» ترجمه هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 32 – 33

 

آلن، جمير. «صدايي برخاسته از قبر.» ترجمه مهدي سيد رضي. مقام. ش 11. (مهر 1380): 74.

 

الينگسون، تر. «موسيقي دين (2).» ترجمه مهر انگيز اوحدي.  مقام. ش 17. (دي 1381): 62 – 66.

 

الينگسون، تر. «موسيقي و دين (1).» ترجمه مهر انگيز اوحدي. مقام. ش 16. (آذر 1381): 15 – 19

 

امر كريستين. «كنسرتر». ترجمه همايون نور احمد. مقام. ش 21. (مرداد 1382): 38 – 40

 

امينم. «موسيقي جسورانه» گفتگو با امينم. ترجمه مهوش عبوري. مقام. ش 14. (بهمن 1380): 60 – 61

 

آندر ژفسكي، پيونر. «جزيره خالي از سكنه.» مصاحبه با پيونر آندرژفسكي پيانيست لهستاني. ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 9 – 14.

 

آهنگسازي از برلن: درباره شارلوت زايتر.» ترجمه نهال نفيسي. بخارا. ش 2. (مهر و آبان 1377): 301 – 302.

 

اوگل، بهاء الدين. «انواع ني تركمني» ترجمه آنادردي عنصري.  ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 53 – 55

 

ايلز، آدريان. «مباني نوازندگي و آموزش ويلن.» ترجمه پيام روشن. ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 117 – 132.

 

آيلّو، ريتا. «موسيقي و زبان، شباهت‌ها و تفاوت‌ها.» ترجمه فرديس فيض بخش. ماهور. ش 19. (بهار 1382): 121 – 147.

 

ايود پرگورليچ، نوازنده‌اي غير قابل پيش بيني.» ترجمه ليلا خاني هنر موسيقي. ش 39. (مهر و آبان 1381): 18 – 19

 

باله، آميزه‌اي از، ظرافت، زيبايي و قدرت.» ترجمه و تلخيص: همايون نور احمد. مقام. ش 8. (پاييز 1379): 84 – 88.

 

بدبوي، ساموئل.«مشكلات حفظ شكل‌هاي سنتي.» ماهور ش22 (زمستان1382): 191-193

 

برايگ، ورنو. «حلقه نيبلونگ» ترجمه علي رضا سيد احمديان.  ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 66-85.

 

برس، جفري. «داستان موسيقي 6: نخستين اپراها در قرن هفدهم.» ترجمه مهدي جوانفر. هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 43 – 44.

 

بريدف، يوسف. «آهنگ «اوزوق لار» چگونه پديد آمد؟ » ترجمه شهروز آق اتاباي. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 76 – 78.

 

بريس، جفري. «داستان موسيقي 1: موسيقي عصر جديد.» ترجمه مهدي جوانفر. هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 45 – 47.

 

بريس، جفري. «داستان موسيقي 2: خنياگران قرون وسطي.» ترجمه مهدي جوانفر. هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 44 – 45.

 

بريس، جفري. «داستان موسيقي 3: موسيقي مردم.» ترجمه مهدي جوانفر. هنر موسيقي. ش 44 (خرداد 1382): 35 – 36.

 

بريس، جفري. «داستان موسيقي 5: توسعه اركسترهاي بزرگ.» ترجمه مهدي جوانفر. هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 48 – 49.

 

بريس، جفري. «داستان موسيقي 5: نمايش‌هاي موزيكال.» ترجمه مهدي جوانفر. هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 50 – 51.

 

بعضي از آهنگسازان بزرگ قبل از اينكه مشهور شوند، قصاب، ملوان و يا دانشمند بوده‌اند.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 10 – 11.

 

بكري، عادل.«پيوند طب و موسيقي در تمدن اسلامي.» ترجمه: حسين علينقيان. ماهور ش22 (زمستان 1382): 113-120

 

بلام، استيون. «مفهوم عاشق در فرهنگ موسيقايي شمال خراسان.» ترجمه هومان اسعدي. ماهور. ش 17. (پاييز 1381):9 – 29

 

بلام، استيون. پاورز، هدوله. سيد اكولي، واسو. «گفتمان اتنوموزيكولوژيك:‌پاسخ‌هايي از چند اتنو موزيكولوگ» ترجمه محمد ترابي.  ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 145 – 152

 

بلك وود، آلن. «موسيقي در شبه قاره هند» ترجمه فرهاد آذرين.» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 75 – 88

 

بود، المار. «گوته و موسيقي.» ترجمه شقايق پژهانفر. هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382): 37.

 

بود، الهار. «موسيقي گوته.» ترجمه شقايق پژهانفر. مقام. ش 22. (شهريور، مهر، آبان 1382): 64.

 

بور، اتين و نوگيرا، آلبرتو. «بلوز چگونه متولد شد.» ترجمه عليرضا فرهنگ. مقام. ش 8. (پاييز 1379): 98 – 100.

 

بيلي، جان. «سانسور موسيقي در افغانستان» «مصاحبه با جان بيلي.» ترجمه عليرضا احمديان. گفتگو كننده: لورا ميسي. ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 175 – 191.

 

بيلي، جان.«چشم اندازهاي چند فرهنگي در موسيقي مردم پسند: مورد افغانستان.» ترجمه: ناتالي چوبينه. ماهور ش22(زمستان 1382): 7-24

 

بيلي، درك. «آموزش بداهه نوازي.» ترجمه بابك بوبان. ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 120-124.

 

پاورز، هولد.«مد به عنوان يك مفهوم موسيقي شناختي، هتام(نغمه- گوشه- آواز).» ترجمه علي پاپلي يزدي. ماهور ش22(زمستان 1382): 121-143

 

پگ، كارل. ستكس، مارتين. «اتنوموزيكولوژي.» ترجمه عليرضا احمديان. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 139 – 144.

 

پوپ، جرج. «كلارا ويك شومن (از كتاب زنان بزرگ تاريخ) » ترجمه عفت شيرزادي.  هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 16.

 

«تاريخچه اتود.» ترجمه ليلا خاني.  هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 14 – 15.

 

تك، فيليپ. «به سوي ارائه تعريفي از موسيقي.» ترجمه ناتالي چوبينه. ماهور. ش 16. (تابستان 1381): 149 – 157.

 

توپين، برني. «بازگشت به ريشه‌هاي قديمي.» گفتگو با برني توپين شاعر و آهنگساز.  ترجمه مهوش عبودي. مقام. ش 12. (آبان 1380): 72 – 73.

 

تورپ، ادوارد. «رقص سياهان، مبارزه‌اي در راه آزادي.» ترجمه اديسه زيادلو. مقام. ش8. (پاييز 1379): 88 – 93.

 

جانّا تاسيو، فرانچسكو. «زيباشناسي و بازار يكي است: تعمقي بر تجارت موسيقي ملل.» ترجمه ساسان فاطمي. ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 151 – 157.

 

جاني زاده، تاميلا. «موسيقي آذربايجان.» ترجمه ناتالي چوبينه. ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 31 – 48.

 

جرج فارمر، هنري. «موسيقي بين‌النهرين باستان.» ترجمه م. ح. آريان. كتاب سال شيدا. ش 3. (ارديبهشت 1378): 117 – 156.

 

جورج فارمر، هنري. «موسيقي در ايران و سرزمين‌هاي اسلامي (1).» ترجمه دكتر علي محمد حق شناس. ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 9 – 43.

 

جورج فارمر، هنري. «موسيقي در ايران و سرزمين‌هاي اسلامي (2).» ترجمه دكتر علي محمد حق شناس.  ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 9 – 46.

 

جورج فارمر، هنري. «موسيقي در ايران و سرزمين‌هاي اسلامي (3).» ترجمه دكتر علي محمد حق شناس. ماهور. ش 3. (بهار 1378): 9 – 34.

 

جونگ، جوؤن. «ادگار وارز كه بود؟ » ترجمه عليرضا سيد احمديان. ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 88 – 95.

 

جي مك كلين، ارنست. «تئوري موسيقي و كيهان شناسي باستاني.» ترجمه ابوالفضل حري، مصطفي كمال پورتراب. فصلنامه هنر. ش 50. (زمستان 1380): 126 – 147.

 

چارلز، دنيل. كيج، جان. «من طرف پرندگان هستم، نه طرف قفس‌ها.» گفتگوي دنيل چارلز با جان كيج.  ترجه نادر مشايخي. ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 90 – 103.

 

چايكوفسكي.» ترجمه هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 4. (شهريور 1377): 14 – 15.

 

چند كتاب تحقيقاتي. انتخاب و ترجمه: م. ح. آريان. كتاب سال شيدا. ش2. (مهر 1376)

 

چنگ قايقي شكل.» «پژوهشي جديد پيرامون ساز بي‌همتاي «اور».» ترجمه نادره عابدي. ماهور. ش 3. (بهار 1378): 145 – 158.

 

حاجي بيكف و اپراي كور اغلي.»  ترجمه طوبي كيان بخت. آهنگ2. ش4. (1368): 185- 194

 

داريكو، فرانچسكو. ويلا، پاثولا. سي پنيتولونا، آنا. رويزايداراگا، روزا.» موسيقي دوران پالئوليتيك مياني، فلوت اريگناسين. ترجمه نادره عبادي. ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 89 – 90.

 

درافكورن كليمر، آنا. «موسيقي بين‌النهرين و سازهاي (اور).» ترجمه نادره عابدي. ماهور ش 3. (بهار 1378): 131 – 142.

 

دل. رينكر، الكساندر. «فرهنگ اسلامي و پيدايش موسيقي چند صدايي در اروپا.» ترجمه خسرو جعفرزاده.  ماهور. ش 7. (بهار 1379): 111 – 123.

 

دنيا هنوز به ما احتياج دارد.» «گفتگو با نوازندگان گروه مگادث.» ترجمه مهدي سيد رضي. مقام. ش 11. (مهر 1380): 70 – 81.

 

دورنيك، ژان. «مفهوم نسبت در موسيقي معاصر ايران.» ترجمه و تلخيص: ب. نادرزاده. ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 5 – 15.

 

دورينگ، ژان. «بادهاي آفريقايي و جن‌هاي مسلمان (وجد، درمان و عبادت در بلوچستان).» ترجمه ناتالي چوبينه. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 37 – 57.

 

دورينگ، ژان. «قدمت و موسيقي سنتي ايران.» ترجمه نيلوفر خوانساري. كتاب سال شيدا. ش 3. (ارديبهشت 1378): 37 – 58.

 

دولاموت، دتير. «زنان آهنگساز.» ترجمه ناتالي چوبينه.  فصلنامه هنر. ش 52. (تابستان 1381): 163 – 169.

 

ديويس، سركالين.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 17.

 

رابين، منو. «ريتم در موسيقي با روك.» ترجمه غلام حسين اسماعيل زاده‌ها. هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 4 – 9.

 

راموي، او. «ربتيكا: موسيقي زندان.» ترجمه محمد افتخاري. ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 65 – 84.

 

راينينگ هارس، فريدر. «كشف ميراث خاندان باخ در كي‌يف.» ترجمه صمد حقيقتي بروجني. ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 135 – 149.

 

ريچارد سون، برنارد. «نگاهي به ساختمان و اكوستيك پيانو (2).» ترجمه شهاب فياض. ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 106 – 114.

 

ريچاردسون، برنارد. «نگاهي به ساختمان و اكوستيك پيانو (1).» ترجمه شهاب فياض. ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 121 – 132.

 

ريچاردسون، برنارد. «نگاهي به ساختمان و اكوستيك ويلن.» ترجمه شهاب فياض. ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 98 – 117.

 

زيميانينا، ناتاليا. «ريختر:‌ پيانيست بزرگ قرن بيستم.» ترجمه فربد اسكندري. هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 18 – 19.

 

س. براون،‌ رويان. «كامل‌ترين بيان آهنگين.» برنارد و هرمن: آهنگسازي با قدرت ايجاد هيجان.» ترجمه فرشته دوتلو. كيهان فرهنگي. ش 129. (مهر و آبان 1375): 96 – 97.

 

ساچف، بنيامين. «يادي از بارتوك، مالكم گيليز و مقالات بارتوك.» ترجمه م. ح. آريان. كتاب سال شيدا. ش 3. (ارديبهشت 1378): 157 – 166.

 

ساوا، جرج. «تئوري‌هاي ريتم و متد در خاور ميانه قرون وسطي.» ترجمه نازلي تحويلداري. ماهور. ش 19. (بهار 1382): 67 – 76.

 

سرگئي راخمانيف (1943 – 1873).» ترجمه امير رضا مشير فلسفي. هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 23 – 24.

 

سويچ، جان. «گفتگوي گمشده.» گفتگو با گروه نيدوانا. ترجمه اميررضا نوري‌زاده. مقام. ش 11. (مهر 1380): 70 – 74.

 

شايه، ژاك.«موسيقي شرقي و هارموني اروپايي.» ماهور ش22(زمستان 1382): 187-189

 

شيلوا، امنن. «مقام در موسيقي خاور ميانه.» ترجمه پروين رهنورد. كتاب سال شيدا. ش 2. (مهر 1376): 167 – 194.

 

صديقي، حميلا. «نصرت فاتح علي‌خان پاواروتي پاكستان و موسيقي توالي.» ترجمه مهران جوادي نيا. هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 46 – 47.

 

ع. احمدف. «دو تار چيست ؟ » ترجمه عبدالحميد حق شناس. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381):‌ 32.

 

ع. احمدف. «موسيقي و سرچشمه آن.» ترجمه عبدالعظيم ممي زاده. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 13 – 15.

 

عنايت خان، صوفي. «جان موسيقي.» ترجمه شهاب لطيف. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 5 – 18.

 

فارگاس، رامون. «تنوري كه مي‌خواست سياستمدار شود.» گفتگو با رامون مارگاس. ترجمه الهه صرافي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 82 – 83.

 

فانتزي كلاسيك اثر ولفگانگ آمادئوس موتزارت.» ترجمه ليلا خاني.  هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 70.

 

فرانتس شوبرت، يك زندگي بسيار كوتاه.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1381): 67.

 

فرهت، هرمز. «مقوله دستگاه در موسيقي ايران.» ترجمه فرهاد افشاروند. كتاب سال شيدا. ش 2. (مهر 1376): 223 – 242.

 

فرهنگ و دين.» ترجمه مهرانگيز اوحدي. مقام. ش 19. (بهار 1382): 61 – 62.

 

فيلپورت، گر. «صداي مردم.» ترجمه عليرضا خسروي. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 133 – 135.

 

كراسلي پيتر هالند. «موسيقي نوع غربي نوشته شده توسط موسيقدان شرقي.» ماهور ش22( زمستان 1382):  195-200

 

كراوتيز، لني. «موسيقي شخصي.» گفتگو با لني كراوتيز.  ترجمه اودسيه زيادلو. مقام. ش 14. (بهمن 1380): 58 – 59.

 

كريس دي برگ:‌براي پرنده صلح مي‌خوانم.» ترجمه مهوش عبودي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 80 – 81.

 

كريشلاگر، آنجليكا. «پيدا كردن معلم خوب آواز مثل شركت در لاتاري است.» ترجمه رضا طاهري. مقام. ش 10. (شهريور 1380): 42 – 43.

 

كلاپتن، اريك. «گيتار عشق من است.» مصاحبه با اريك كلاپتن.  ترجمه مهوش عبودي. مقام. ش 11. (مهر 1380): 46 – 47.

 

كلارا ژوزفين و يك شومان.» ترجمه فرخ خدابنده لو. هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 60 – 61.

 

كوپلند، آرون. «كورال.» ترجمه همايون نوراحمر. مقام. ش 19. (بهار 1382): 45.

 

كيتارو: موسيقي من براي تمامي زمين است.» ترجمه و تلخيص: ناصر شكرايي. دنياي سخن. ش 49. (ارديبهشت و خرداد 1371): 66 – 67.

 

كيلشلوفسكي، كريستف. «زندگي ياگانه پرايسر، آهنگساز.» «زندگي دوگانه ورونيكا.» ترجمه محمدرضا فرزاد. مقام. ش 19. (بهار 1382): 42 – 44.

 

كينان، جيمز. «در جستجوي مفهوم زندگي.» گفتگوي نشريه Vibe با جيمز كنيان خواننده گروه Tool.  ترجمه.- مقام. ش 12. (آبان 1380): 74.

 

گرمارت، چارلز. «سرگذشت جالب موسيقي فيلم.» ترجمه علي رضا فرهنگ.  مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1371): 76 – 81.

 

گريخته از نظام و پناه آورده به موسيقي. تانگوي آبي و يادي از لردي اندرسون.» ترجمه و تحقيق محمدرضا فرزاد. مقام. ش 21. (مرداد 1382)

 

گوتليب، جك. «لئوناردو برنشتاين يك مدرس نمونه موسيقي.» ترجمه مرتضي ملكي. مقام. ش 8. (پاييز 1379): 107 – 110.

 

لانا، جوريت هانيه. «فرهنگ و دين.» ترجمه مهرانگيز اوحدي. مقام. ش 22. (شهريور، مهر، آبان 1382): 67 – 68.

 

لبرشت، نورمن. «پرونده كارايان (1).» ترجمه عليرضا سيد احمديان. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 108 – 128.

 

لبرشت، نورمن. «پرونده كارايان (2).» ترجمه عليرضا سيد احمديان. ماهور. ش 12. (تابستان 1380): 135 – 147.

 

لبرشت، نورمن. «پرونده كارايان (3).» ترجمه عليرضا سيد احمديان. ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 103 – 111.

 

مارتا آرگريش.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 70 – 71.

 

ماركز، گابريل گارسيا. «موسيقي فرهنگي در نهايت از موسيقي عاميانه سرچشمه مي‌گيرد.» ترجمه فاضلي بيرجندي. ادبستان. ش 21. (شهريور 1369): 36 – 37.

 

ماريا كالاس.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382):‌ 43 – 44.

 

ماشر: موسيقي دانش خنديدن، آواز و رقصيدن.» ترجمه: - مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 18 – 23.

 

مايرز، هلن. «كار ميداني.» ترجمه فرديس فيض بخش. ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 104 – 139.

 

مبارك حسين خان.» «نفوذ ايرانيان در شعر و موسيقي بنگلادش.» ترجمه مرضيه دشتكي. نامه فرهنگ 1. ش 3. (1370): 70-75

 

مدريگاليست‌هاي انگلستان.» ترجمه مهدي حاجي سيد رضي. مقام. ش 9. (بهار 1380): 100 – 107.

 

مسعوديه، محمدتقي. «روضه خواني و رابطه آن با رديف موسيقي سنتي ايران.» ترجمه ساسان فاطمي. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 11 – 23.

 

مسعوديه، محمدتقي. «مفهوم مقام در رسالات و نسخ خطي فارسي موسيقي.» ترجمه ساسان فاطمي. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 25 – 34.

 

مظلومي، هديه. «مقدمه‌اي بر موسيقي قرون اوليه.» ترجمه: هديه مظلومي. مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 8 – 17.

 

مظلومي، هديه. «موسيقي و رقص دوران رنسانس.» ترجمه هديه مظلومي. مقام. ش 8. (پاييز 1379): 56 – 67.

 

معجزه شوبرت.» ترجمه مريم شاهسون.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 16 – 18.

 

معرفي سوزوكي و روش آموزشي او.» گردآوري و ترجمه: هاله خرسند. مقام. ش 9. (بهار 1380): 24 – 31.

 

مقدمه‌اي بر موسيقي پالسترنيا.» ترجمه و تلخيص عليرضا مشايخي. فصلنامه هنر. ش54. (زمستان 1381): 197 – 210.

 

منصوري پرويز. «عوامل …….صوت موسيقايي.» ترجمه پرويز منصوري. ادبستان. ش 6. (خرداد 1369): 41.

 

مورگن، رابرت. «موسيقي سده بيستم، آهنگسازان دوره‌گذار (1).» ترجمه حسين ياسيني. ماهور. ش 3. (بهار 1378): 85 – 97.

 

مورگن، رابرت. «موسيقي سده بيستم، آهنگسازان دوره‌گذار (2).» ترجمه حسين ياسيني. ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 65 – 74.

 

مورگن رابرت. «خاستگاه تاريخي موسيقي سده بيستم.» ترجمه حسين ياسيني. ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 119 – 127.

 

موسيقي پاپ.» ترجمه امير قزويني زاده. هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 36 – 37.

 

موسيقي پاپ.» ترجمه مهدي سودي. هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 12.

 

موسيقي درماني.» ترجمه علي‌زاده محمدي. هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 23 – 24.

 

موسيقي درماني.» ترجمه علي‌زاده محمدي. هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 25 - 27.

 

موسيقي دنيا را رهايي مي‌بخشد.» سرگذشت عزيزه مصطفي زاده موسيقيدان جاز آذربايجان.» ترجمه. فرهود صفرزاده. مقام. ش 8. (پاييز 1379): 146 – 150.

 

مولر، اولديش. «واگنر ويونان با ستان.» ترجمه عليرضا سيد احمديان. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 125 – 138.

 

ميگونل ايگليساس، نريكه. «پاپ واقعي همه را راضي مي‌كند.» گفتگو با نريكه ميگونل ايگليساس آهنگساز و خواننده. ترجمه مهوش عبودي. مقام. ش 10. (شهريور 1380): 50 – 51.

 

ميلو، للويد. «پيشينه تاريخي ايران و موسيقي ايراني.» ترجمه محمدحسين حميدي. فصلنامه هنر. ش 53. (پاييز 1381): 98 – 108.

 

نائيني، ادوارد. «ژان ميشل ژار (2) » ترجمه هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 26 – 27.

 

نائيني، ادوارد. «ژان ميشل ژار.» ترجمه هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 41.

 

نائيني، ادوارد. «ژان ميشل ژار.» قسمت آخر. ترجمه هنگامه راستي. هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 14 – 15.

 

ناصري، فريدون. «برآمدي از تطور موسيقي غرب در دوره‌هاي مختلف.» ترجمه فريدون ناصري. هنرهاي زيبا. ش 4. (آبان و آذر 1368): 77 – 79.

 

نافلر، مارك. «مارك نافلر به روايت مارك نافلر.» ترجمه آناهيتا حكمت. مقام. ش 15. (اسفند 1380): 78 – 81.

 

نت لا A.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382): 27.

 

نتل، برونو. «پژوهشي درباره موسيقي ايراني.» ترجمه دكتر علي مشايخي. كتاب سال شيدا. ش 2. (مهر 1376): 243 – 256.

 

نتل، برونو. «پيام پروفسور برونونتل استاد موسيقي شناس و مردم شناس دانشگاه ايليفوي آمريكا درباره شادروان استاد محمد تقي مسعوديه.» ترجمه حميد مرعشي. ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 225 – 227.

 

نتل، برونو. «تأثير غرب بر موسيقي ملل.» ترجمه حميدرضا ستار. ماهور. ش 19. (بهار 1382): 33 – 49.

 

نتل، برونو. «تو هرگز اين موسيقي را نخواهي فهميد.» ترجمه هومان اسعدي. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 153 – 166.

 

نتل، برونو. «درس‌هايي از استاد برومند.» ترجمه علي زرين. هنرهاي زيبا. ش 3. (بهار 1377): 105 – 109.

 

نتل، برونو. «موسيقي كلاسيك ايراني در تهران، فرايندهاي دگرگوني.» ترجمه حميدرضا ستار. ماهور. ش 16. (تابستان 1381): 9 – 49.

 

نتل، برونو. «نقش موسيقي در فرهنگ ايران، ملتي تازه توسعه يافته.» ترجمه ناتالي چوبينه. ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 9 – 40.

 

نتل، برونو. شناسا، داريوش. «چهار رديف امروزين ماهور.» ترجمه فرهود عنصرزاده. مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1371): 58 – 69.

 

نتيه، ژان ژاك. «نمادوري موسيقيايي.» ترجمه ساسان فاطمي. ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 126 – 150.

 

نصر، سيدحسن. «ابعاد شرعي و معنوي اسلام و موسيقي.» ترجمه دكتر فروزان سجودي. ماهور. ش 12. (تابستان 1380): 11 – 25.

 

نقشبندي، اسامه ناصر. «دست نوشته‌هاي موسيقاي در بغداد.» ترجمه حسين علينقيان. ماهور. ش 19. (بهار 1382): 195 – 209

 

نكاتي چند در نوازندگي گيتار.» ترجمه دكتر دل آرا فريديان. هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382):‌ 24 – 25.

 

نويك، ييلدا. «چايكوفسكي و ادبيات موسيقي كودكان.» ترجمه حسين دي پير. مقام. ش 9. (بهار 1380): 98 – 99.

 

نيرو، فرانك. «رگتاير پيچيده و شنيدني.» ترجمه مازيار اسلامي. مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1371): 88 – 91.

 

نيكولاس، جرمي. «تارخچه كوتاهي درباره چوب رهبري.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 49. (آذر 1382): 33.

 

نيكولسون، استيوان. «مكتب نيويورك.» ترجمه خاطره كرباسي. مقام. ش 19. (بهار 1382): 40 – 41.

 

هالفورد، باراب. «مصاحبه با باراب هالفورد يك مقال واقعي.» ترجمه شهرام فرهنگي. مقام. ش 10. (شهريور 1380): 52 – 53.

 

هدف از تمرين:‌ آيا انجام تمرينات واقعاً ضروري مي‌باشند ؟.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382): 47 – 50.

 

هريسون، جرج. «معنويت نغمه جاودانه جرج هريسون.» گفتگو با جرج هريسون.  ترجمه اديسه زيادلو. مقام. ش 14. (بهمن 1380):‌ 70 – 71.

 

هنر تمرين كردن.» ترجمه ليلا خاني. هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 11 – 13.

 

والتر، برونو. «تجسم زنده يك راهب: صحنه‌هايي از زندگي گوستاومالر.» ترجمه دكتر فرخ شادان. هنر موسيقي. ش 49 – (آذر 1382): 5 – 9.

 

والنر، بو. «موسيقي مدرن در كشورهاي اسكانديناوي (دانمارك – فنلاند).» ترجمه همايون نور احمر. مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1379): 92 – 99.

 

وان ديك، پاون.«تجربه‌اي متفاوت در موسيقي الكترونيك.» گفتگو با پاون وان ديك. ترجمه اميررضا نوري زاده. مقام. ش 13. (آذر 1380): 78 – 79.

 

وبستر،‌ پيترو. «خلاقيت يعني تفكر خلاق.» ترجمه بابك بويان. ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 143 – 155.

 

وتوبوف،‌ آندره. «معجزه شوبرت.» ترجمه مريم شاهسون. هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 23 – 25.

 

ويتال، آرنولد. «موسيقي سمفونيك پس از 1918.» ترجمه ناتالي چوبينه. فصلنامه هنر. ش 55. (بهار 1382): 100 – 120.

 

ياكوبسن، رومن. «موسيقي شناسي در زبان شناسي.» ترجمه هومان اسعدي. ماهور. ش9. (پاييز 1379): 57  - 61.

 

يانمير، رولت. «گوشه‌هايي از تاريخ موسيقي.» ترجمه عبدالعظيم ممي‌زاده. ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 64 – 66.

 

 

 

يادنامه‌ها

 

ابراهيمي، گلشن. «مرتضي ني داود.» آدينه. ش45. (شهريور 1369): 10

 

اديب خوانساري، شيرين. «زندگي در كنار پدري هنرمند» به مناسبت بيستمين سال درگذشت استاد اديب خوانساري. هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 15 – 19

 

اديب خوانساري،‌ شيرين. «فخري ملك پور ميراث هنري و حافظ مكتب شادروان محبوبي» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 51 – 53

 

آراسته، مهران. «يادماني از رضا ورزنده.» هنر موسيقي. ش 25. (بهمن 1379): 7 – 9

 

اسعدي. هومان. «ناگه شنوي خبر.» به مناسبت در گذشت استاد محمد تقي مسعوديه،‌پدر اتنوموزيكولوژي ايران.» بخارا. ش 4. (بهمن و اسفند 1377): 362 تا 364.

 

اسعدي، هومان. «آن جام شكست.» در سوگ استاد محمد تقي مسعوديه. ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 219 – 223

 

اسماعيلي، محمد. اكبري، مانا. دهلوي،‌ حسين. «استادمان پايور.» هنر موسيقي. ش 18. (خرداد و تير 1379): 12 – 16

 

اطرايي، ارفع. «آوازهاي ايراني را به نت درمي‌آورم تا هر طفلي در مدارس بخواند.» يادي از ميرزا حسين ساعت ساز (حضوعي) استاد آواز. ادبستان. ش 20. (مرداد 1370): 16 – 17

 

اطرايي، ارفع. «يادي از يك هنرمند.» به ياد حسين صبا. ادبستان. ش 10. (مهر 1369): 37

 

اطرايي، ارفع. «ابوالحسن صبا.» ادبستان. ش10. (مهر 1369): 37

 

افتاده، محسن. «حشمت سنجري هنرمند برجسته اركستر سمفونيك تهران.» هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 4 – 6

 

افتخاري، رابعه. «عشق بازان چنين مستحق هجرانند.» به ياد مسعود سالاري، هنرمند سازنده ساز و منبت‌كار. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 163 – 170

 

افتخاري، محمد. «صفاي اشك.» به ياد هنرمند تمبك نواز، داريوش زرگري. ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 205 – 207

 

آقايي پور، شهرام. «در فراق دوست» به مناسبت چهل و سومين سال درگذشت داريوش رفيعي. هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 15

 

اكبرزاده، پژمان. «يك سال پس از سنجري.» آدينه. ش 107. (بهمن 1374): 45

 

با ياد مهران قلعه‌اي.» دنياي سخن. ش 49. (ارديبهشت و خرداد 1371): 67.

 

بارانساز، حسن. «تاج اصفهاني.» آوا. ش3(71- 1370): 8- 14.

 

بانو كريمي، امير. «بيست و دومين سال درگذشت موسيقي شناس برجسته و محقق برجسته:‌ حسن مشحول.» هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 31 – 32.

 

برخوردار، ايرج. «ياد استاد.» به ياد استاد محمد تقي مسعوديه. ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 209 – 214.

 

بنايي، سيامك. «فرامرز پايور، استاد يگانه و پرتلاش» ماهور - ش 1. (پاييز 1377): 179 – 183

 

بنايي، سيامك. «از بسكتبال تا اركستر بزرگ مصرابي.» نگاهي به زندگي و آثار حسين دهلوي. ماهور. ش 3. (بهار 1378): 161-168.

 

به ياد او كه رفت.» به ياد مرحوم محمد دنيوي خواننده و نوازنده تمبك. هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 32 – 34.

 

به ياد مرتضي حنانه.» دنياي سخن. ش 38. (بهمن 1369): 10.

 

بهروزي، كيخسرو «مرتضي ني داود.» آينده. 14. (1376): 298- 301

 

بهروزي، كيخسرو. «تاج اصفهاني.» سيمرغ (امريكا). ش 20و19 (بهمن و اسفند 1365): 94-95

 

بهروزي، كيخسرو. «حسين طاهر زاده.» سيمرغ(امريكا). ش 15. (شهريور1369): 106- 108

 

بهروزي، كيخسرو. «حسين مهجوبي.» سيمرغ (امريكا)ش 17و 18. (دي 1369): 88- 90

 

بهروزي، كيخسرو. «رضا محجوبي.» سيمرغ(امريكا) ش13و 14. (مرداد 1369): 93- 96

 

بهروزي، كيخسرو. «روح الله خالقي.» سيمرغ(امريكا). ش17و 18(دي 1369): 101- 104

 

بوستان، بهمن. «در سوگ محقق بزرگ موسيقي معاصر ايران حسينعلي ملاح» دنياي سخن. ش 5. (تير و مرداد 1371): 88 – 92

 

بوستان، بهمن. «روح سلطاني زنداني بجست.» دنياي سخن. ش 64. (خرداد و تير 1374): 38– 39.

 

بوستان، بهمن. «مويه‌اي در سوگ استاد احمد عبادي» دنياي سخن. ش 54. (فروردين و ارديبهشت 1372): 74 – 79.

 

بويان، بابك. «استادمان امروز.» به ياد استاد پايور. ماهور. ش 11. (بهار 1380):‌ 155 – 158

 

پرنيان، مهسا. «سازي كه يك پرده بيشتر نداشت.» به ياد استاد حسين تهراني. ادبستان. ش 28. (فروردين 1371): 31 – 32.

 

پژوهان، مرضيه. «صبا، بدعت و نوآوري بر پايه سنت.» ادبستان. ش24. (آذر1370): 24- 25

 

تا سر انگشت بهاري راه چاووشي گرفت.» دنياي سخن. ش 64. (خرداد و تير 1374): 4.

 

تجريشي، حميد. «محمود خوانساري.» آهنگ. 2. ش2و 3(1368): 177-184

 

تجليل از استاد بهاري.» دنياي سخن. ش 58. (دي و بهمن 1372): 7.

 

تجويدي، علي. «بديعي در بداهه نوازي صاحب سبك بود.» دنياي سخن. ش 51. (مهر و آبان 1371): 92.

 

تجويدي، علي. «سازي كه خروش دريا بود.» در سوگ استاد حبيب الله بديعي.  آدينه. ش 75. (آبان 1371): 76.

 

تجويدي، علي. «فرهنگ سازها را نديد.» به مناسبت درگذشت حسينعلي ملاح. آدينه. ش 73. (شهريور 1371): 79.

 

تجويدي، علي. «كريمي، هنرمندي كه هنرش همواره در حال تحول و تكامل بود.» ادبستان. ش 23. (آبان 1370): 46.

 

تجويدي، علي. «هنرمندي كه من مي‌شناختم.» به ياد حسين قوامي.  ادبستان. ش 40. (فروردين 1369): 26 – 27.

 

تجويدي، علي. «و صدايش خاموش نشد.» به مناسبت سالگرد عبدالعلي وزيري. ادبستان. ش 7. (تير 1369): 45 – 46.

 

تجويدي، علي. «درباره استاد ابوالحسن صبا.» ادبستان. ش24. (آذر 1370): 29- 31

 

تجويدي، علي. «درباره محمود كريمي.» ادبستان. ش23.(آبان 1370): 48- 49

 

تعريف، صديق. «ماه بانوي ايران.» نگرشي كوتاه به شخصيت و آثار قمرالملوك وزيري. ماهور. ش 4. (تابستان 78): 49 – 63.

 

تعريف، صديق. «ماه تابان آسمان آواز ايران » به مناسبت سي و سومين سالگرد درگذشت قمر. آدينه. ش 73 و 74. (شهريور 1371): 74 – 78.

 

تفضلي، تقي. «سه تار صبا.» ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 143 – 150.

 

تفضلي، محمدرضا. «خاموش مباد استن حنانه.» نقش و جايگاه حنانه در موسيقي ايران. ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 103 – 109.

 

تهراني، عباس. «ويگن، سلطان جاز و اسوه اخلاق.» هنر موسيقي. ش 49. (آذر 1382): 38 – 39.

 

ثابت، سعيد. «درد تو به جان خسته‌مان باد.» درباره استاد فرامرز پايور. هنر موسيقي. ش 42. ( نوروز 1382): 37 – 38.

 

جاويد، هوشنگ. «عاشقي در ديار خاموشان.» به ياد هنرمند فقيد سيد خليل عالي نژاد. مقام. ش 23. (فروردين 1382): 45.

 

جعفرزاده، خسرو. «فرم در موسيقي ايراني.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 38 – 47.

 

جمالي، داريوش. «خاطره‌اي از حبيب سماعي.» هنر موسيقي. ش 18. (خرداد و تير 1379): 34.

 

جهانبگلو، منوچهر. «صداي فاخته‌اي خاموش شد.» دنياي سخن. ش 31. (فروردين و ارديبهشت 1369): 10.

 

جهانبگلو، منوچهر(و) ديگران. «صبا از نگاه ديگران.» ادبستان. ش24. (آذر 1370): 26- 28

 

حقيقي بروجني، محمد. «يادآر ز شمع مرده يادآر.» به مناسبت اولين سالگرد درگذشت استاد رضوي سروستاني. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 180 – 185.

 

خاطرات هنرمندان خاطره‌اي از بيژن ترقي.» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 40 – 41.

 

خالقي، روح الله. «حسينعلي وزيري تبار.» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 25– 26.

 

خالقي، زهره. «مرتضي ني داود.» آرمان. ش3و 4. (مهر 1369): 60- 62

 

خانلري، پرويزناتل. «دو موسيقيدان ايراني(ابراهيم ماهان و اسحاق موصلي).»هفتاد سخن 3. (1369): 70- 82

 

خسروي، ركن الدين. «يادي از استاد روح الله خالقي.» چيستا، 5. (7/ 1366): 101- 110

 

خواب هميشگي براي خالق خواب‌هاي طلايي.» دنياي سخن. ش 58. (دي و بهمن 1372): 7.

 

در هواي شيون ساز بي‌نصيب.»  يادنانه منصور كلاشيان. كيهان فرهنگي. ش 1. (فروردين 1369): 64 – 65.

 

درويش سلطان اقليم موسيقي.» دنياي سخن. ش 46. (دي 1370): 8.

 

درويشي، محمدرضا. «درود و شادي ورامش در انتظار اوست.» به ياد دكتر محمد تقي مسعوديه. ماهور. ش 3. (بهار 1378): 181 – 185.

 

دهلوي، حسين. «سنت شكني و آفرينش سنت‌ها.» مروري بر زندگي هنري و تلاش‌هاي حسين تهراني. ادبستان. ش 5. (ارديبهشت 1369): 36 – 37.

 

دهلوي،‌ حسين. «موسيقي ايراني بايد از قفس فرديت رها شود و به سوي كارهاي جمعي برود.» به ياد استاد محمود كريمي. ادبستان. ش 23. (آبان 1370): 50 – 52.

 

راز دوست در ترنم تنبور.» دنياي سخن. ش 59. (اسفند 1372): 26 – 27.

 

رحيم خاني، شكرالله. «عشق در دل ماند و يار از دست رفت.» به ياد حسين طاهرزاده. مقام. ش 8. (پاييز 1379): 135 – 137.

 

رسولي، عزيز. «نه نكته كوتاه از مراسم بزرگداشت استاد محمد ميرنقيبي.» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 12 – 13.

 

زمزمه كرد مرا ببوس و رفت.» دنياي سخن. ش 57. (آبان و آذر 1372): 43.

 

ژزف، ادوارد. «يادي از استاد حسين قوامي.» ره‌آورد. ش25. (بهار 1369): 305- 306

 

سالار زاده، علي. «يادي از استاد حسن كامكار.» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 49 – 50.

 

سالارزاده، علي. «به ياد استاد كامكار.» هنر موسيقي. ش 18. (خرداد و تير 1379): 17.

 

سپنتا، ساسان. «سيد حسين طاهرزاده.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 30 – 35.

 

سپنتا، ساسان. «صبا در كار و هنر خود يگانه دوران بود.» نگاهي به زندگي، شيوه كار و آثار استاد ابوالحسن صبا. ادبستان. ش 13. (دي 1369): 16 – 21.

 

سپنتا، ساسان. «مرغ سحر هنوز مي‌خواند.» ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 207 – 215.

 

سپنتا، ساسان. «ابوالحسن صبا.» ادبستان. ش13. (دي 1369): 16- 21

 

سپنتا، ساسان. «باربد و مختصات موسيقي او.» ادبستان. ش9. (شهريور1369): 41- 43

 

ستايشگر، مهدي. «از سوگي به سوگ ديگر.» در رثاي استاد حسين قوامي. هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 10 – 11.

 

ستايشگر، مهدي. «استاد منصور صارمي نوازنده سنتور درگذشت.» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 21 – 22.

 

ستايش‌گر، مهدي. «استادمان پايور.» هنر موسيقي. ش 19. (خرداد 1379): 6 – 9.

 

ستايشگر، مهدي. «به مناسبت يك سال خاموشي استاد مهدي فاطمي.» هنر موسيقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 36 – 40.

 

ستايشگر، مهدي. «دكتر تقي مسعوديه:‌من هم آخر كارم است.» به ياد دكتر محمد تقي مسعوديه. هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 49.

 

ستايشگر، مهدي. «يادي از گذشتگان، محمود تاجبخش، علي اصغر بهاري، مرتضي ني داوود.» هنر موسيقي. ش 10. (تير و مرداد 1378): 16 – 18.

 

سرير، محمد. «محمود تاجبخش از زبان محمد سرير.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 36 – 37.

 

سكوتي، حميد. «به ياد استاد كماليان.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 185 – 189.

 

سمعي، احمد. «معرفي و زندگي نامه هنري استاد علي تجويدي.» هنر موسيقي. ش 29. (خرداد 1380): 6 – 7.

 

سيفي اعلا، محمدامين. «به مناسبت سومين سالگرد درگذشت روحي سوء خواننده، نوازنده و آهنگساز معاصر تركيه.» دنياي سخن. ش 24. (بهمن 1367): 53.

 

شايگان، حسن. «بيست و پنجمين سال مرگ روح الله خالقي.» آينده. 17. (1370): 508- 523

 

شجريان، محمدرضا. «فرهنگ فراز زبان محمدرضا شجريان.» هنر موسيقي. ش 11. (شهريور 1378): 13 – 15.

 

شجريان، محمد رضا. «عبدالله دوامي.» كلك. ش22. (دي 1370): 156- 164

 

شجريان، محمدرضا. «تاج اصفهاني، بزرگمرد آواز ايران.» كلك. ش9. (1369): 141-148

 

شجريان، محمدرضا. «در كنار استاد دوامي.» آوا. ش1. (1370): 10- 13

 

شفيعيان، رضا. «سخني چند درباره استاد فرامرز پايور و سنتور (2) » هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 14 – 15.

 

شفيعيان، رضا. «سخني چند درباره فرامرز پايور و سنتور (1) » هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 14 – 16.

 

شكارچي، علي اكبر. «اي موسيقي ! تو چه عزيز هستي.» به ياد استاد محمد علي حداديان. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 3.

 

شكرايي، ناصر. «به ياد دكتر سعدي حسني.» كلك. ش21. (آذر 1370): 193- 196

 

شهاب، علي. «يادي از ابوالحسن صبا.» كلك. ش9. (1369): 134- 140

 

شهباز، حسن. «حسين قوامي.» ره آورد. ش25.(بهار 1369): 302- 304

 

شهباز، حسن. «درباره داود پيرنيا.» ره‌آورد. ش 18 و 19. (بهار 1367): 284-291

 

شهباز، حسن، «دكتر مهدي بركشلي درگذشت.» ره‌آورد. ش 18 و 19. (بهار 1367): 294-297

 

شهرنازدار، محسن. «صدايي برخاسته از سكوت.» به بهانه سالروز درگذشت سيد خليل عالي نژاد نوازنده تنبور و محقق موسيقي.

 

شهنازي، اسحاق. «يعقوب شهنازي استاد موسيقي.» گيلان‌نامه. 2. (1369): 195-204

 

صارمي، جهانشاه. «يادي از استاد بيگجه خواني.» آدينه. ش 34. (ارديبهشت 1368): 49.

 

صارمي، جهانشاه. «برومند، حافظ و استاد موسيقي.» آدينه. ش43 و 44. (نوروز 1369): 50- 52

 

صانعي، منوچهر. «يادي از استاد بزرگ موسيقي ايراني.» ره‌آورد. ش24. (1368): 234- 236

 

صدري افشار، غلام حسين. «يادي از عبد القادر مراغي، موسيقيدان بزرگ ايراني.» چيستا. 3. (1364): 14- 22

 

صدمين سالگي تولد استاد عبدالله دوامي.» آوا. ش1. (1370). 6- 97

 

صفا، نواب. «بناني كه من مي‌شناختم.» آدينه. ش 18. (اسفند 1364): 19.

 

صفا، نواب. «به ياد آن دل سودايي.» در سوگ استاد حبيب الله بديعي نوازنده ويلن. دنياي سخن. ش 51. (مهر و آبان 1371): 91 – 92.

 

صفرزاده، فرهود. «در وطن خويش غريب.» به مناسبت اولين سالگرد درگذشت دكتر محمد تقي مسعوديه. ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 149 – 160.

 

صفوت، داريوش. «رابطه شاگرد و استاد، ويژگي زيبا و الهي فرهنگ مشرق زمين.» به ياد محمود كريمي. ادبستان. ش 23. (آبان 1370): 48 – 49.

 

صنوت، داريوش. «درباره محمود كريمي.» ادبستان. ش23. (آبان 1370): 48-49

 

عبادي، احمد. «ياد وزيري، از زبان استاد عبادي.» دنياي سخن. ش 41. (خرداد 1370): 16.

 

عبدالرسولي، مرتضي. «حسين قوامي (فاخته).» ره آورد. ش 25. (بهمن 1369): 210- 213

 

علي زاده. حسين. «به ياد داريوش زرگري.» ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 203 – 204.

 

علي‌زاده، حسين. «پند استاد، به ياد استاد پايور.» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 9 – 10.

 

فاني، كامران. «به ياد بهزاد باشي.» ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 163 – 167.

 

فردي، اصغر. «آشفته هجراني ما.» به ياد استاد علي سليمي و گلريز نغمه‌هايش. ماهور. ش 12. (تابستان 1380): 165 – 178.

 

فردي، اصغر. «بولود كيمي شاقيلدا ياردي …(همانند ابرها مي‌غريد.) » يادي از ابوالحسن خان اقبال السلطان، سلطان آواز ايران. ماهور. ش 16. (تابستان 381): 173 – 198.

 

فردي، اصغر. «تو ساز مني، من ساختمت، چونت نزنم ؟» به ياد فسون ساز نغمه پرداز. ماهور. ش 11. (بهار 1380): 170 – 177.

 

قانع نصيري، محسن. «صدايي ميان فرياد و غم.» يك سال بعد از فريدون فروغي. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 80.

 

كريمي، حسن. «يادنامه استاد محمود كريمي.» ادبستان. ش 23. (آبان 1370): 46.

 

كسائي، محمد جواد. «بر بلنداي آواز ايران»  به ياد استاد محمد طاهر پور.  هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 28 – 30.

 

كسايي، حسن. «رقص آن دستمال.» ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 163 – 171.

 

كسايي،‌ حسن. «نسيم تو بوي صبا مي‌دهد.» به ياد استاد فرامرز پايور. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 8.

 

كسايي، محمدجواد. «استاد علي تجويدي، يك جهان عشق، يك جهان شور و نوا.» هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 6 – 10.

 

كسايي، محمدجواد. «تو خود يك چيزي و چندين هزاري.» به ياد استاد جليل شهناز. هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 4 – 7.

 

كسايي، محمدجواد. «ما با كه نشستيم كه ياران همه رفتند.» يادي از استاد چايچي سازنده ساز. هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 61 – 63.

 

كسايي، محمدجواد. «ما را به مستي افسانه كردند.» يادي از اكبرخان نوروزي. هنر موسيقي. ش 48. (آبان 1382): 19 – 21.

 

كسايي، محمدجواد. «ورنه بسيار مجويي و نيابي بازم.» به ياد استاد جلال تاج اصفهاني. هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 4 – 9.

 

كسايي،محمد جواد. «حال دلم يكان يكان مي‌گويد.» به ياد استاد حسن كسائي  هنر موسيقي. ش 47. (شهريور و مهر 1382):‌ 4 – 8

 

كسمايي، علي‌اكبر. «عبدالوهاب، نابغه موسيقي مصر » بخش اول  ادبستان. ش 19. (تير 1370): 20 – 23.

 

كسمايي، علي‌اكبر. «عبدالوهاب نابغه موسيقي مصر » بخش دوم ادبستان. ش 20. (مرداد 1370): 32 – 34.

 

كسمايي، علي‌اكبر. «عبدالوهاب نابغه موسيقي مصر » بخش سوم  ادبستان. ش 21. (شهريور 1370): 48 – 51.

 

كسمايي، محمدجواد. «شراره‌اي در موسيقي ايران.» يادي از منوچهر سلطاني نوازنده ويلن. هنر موسيقي. ش 4. (آذر 1381): 16 – 17.

 

كياني، مجيد. «به مناسبت يكصدمين سال تولد استاد عبدالله دوامي. » آهنگ. ش2. (بهمن 1369): 6- 11.

 

لطفي، محمدرضا. «وصفي از احوال شخصي و هنري استاد علي اكبرخان شهنازي.» هنرهاي زيبا. ش 3. (شهريور و مهر 1368): 78 – 85.

 

لطفي، محمدرضا. «يادها و خاطره‌ها.» به مناسبت بزرگداشت استاد مهدي كماليان. كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 42 – 49.

 

لطفي، محمد رضا. «نورعلي برومند.» چيستا. 2. (1361): 588- 592.

 

مبصري، بهروز. «بانوي آواز ايران.» به ياد قمرالملوك وزيري. هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 3 – 4.

 

مبصري، بهروز. «حاج حسينعلي نكيساي تفرشي.» هنر موسيقي. ش 27. (ارديبهشت 1379): 17.

 

مبصري، بهروز. «روح انگيز (بتول عباسي).» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 34 – 35.

 

مبصري، بهروز. «مرتضي ني داود نوازنده تار، نواساز و مدرس.» هنر موسيقي. ش 37. (مرداد 1381): 33 – 34.

 

مبصري،‌ بهروز. «ملوك ضرابي كاشاني از پيشگامان ضربي خواني.» هنر موسيقي.ش 38. (شهريور 1381): 90.

 

مبصري، بهروز. «يادي از حبيب سماعي.» هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 30 – 31.

 

محمدي، عباس. «دو ستاره روي ساز مهران.» به ياد مهران قلعه‌اي. آدينه. ش 78 و 79. (نوروز 1372): 95.

 

مرحوم دكتر مهدي بركشلي.» كيهان فرهنگي. ش11. (1366): 60- 61

 

مرغ سحر خاموش شد.» دنياي سخن. ش 33. (مرداد و شهريور 1369): 4

 

مشكاتيان، پرويز. «ساز در كف و كالبد در خاك.» يادمان استاد احمد عبادي. دنياي سخن. ش 62. (آبان و آذر 1373): 72 – 75.

 

مشكاتيان، پرويز. «موج تطهير.» دنياي سخن. ش 54. (فروردين و ارديبهشت 1372): 11.

 

ملاج، حسينعلي. «تنها صداست كه مي‌ماند.» آدينه. ش 8. (اسفند 1364): 19.

 

ملاح، حسينعلي. «دكتر سعدي حسني.» آينده. 13. (1366): 347- 348

 

ملك، اسدالله. «در هواي ساز نغمه پرداز دوست.» زنده ياد حبيب الله بديعي به روايت اسدالله ملك.  ادبستان. ش 35. (آبان 1371): 54 – 56.

 

منصوري، پرويز. «به ياد مرحوم روح الله خالقي.» فصلنامه كرمان. ش3. (زمستان 1370): 42-47

 

مه‌آبادي،‌ بهمن. «بزرگداشت زاون پريقاريانس در تبريز.» هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 28 – 30.

 

مهدوي، رضا. «بزرگ مردي از تبار موسيقي.» گراميداشت استاد داريوش صفوت. هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 28 – 29.

 

مهدوي، رضا. «پريسا خواننده و مدرس آواز ايراني.» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 28 – 29.

 

مهدوي، رضا. «داريوش ثقفي تكنواز سنتور.» هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 33.

 

مير علي نقي، عليرضا. «بسيار بجويي و نيابي بازم.» به ياد محمد حسين ياحقي. مقام. ش 16. (آذر 1380): 37 – 41.

 

مير علي نقي، عليرضا. «ورزنده يگانه سنتور.» مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 68.

 

مير علينقي، عليرضا. «استاد علي اكبر شهنازي.» آهنگ. ش2. (بهمن 1369): 30- 34

 

مير علينقي، عليرضا. «مرتضي حنانه.» آينه. 15. (1368): 621- 622

 

مير علينقي، عليرضا. «معرفي نوار ضربيهاي حبيب سماعي.» آهنگ. ش1. (بهمن 1369): 28- 32

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «اسمش را نمي‌گويم، ممنوع است.» به ياد مرگ فريدون فروغي و براي پلاكارد. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381):‌ 79.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «به مناسبت بزرگداشت رجب علي اميري فلاح.» هنر موسيقي. ش 33. (دي و بهمن 1380): 8 – 9.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «به مناسبت درگذشت روبيك گريگوريان، آهنگساز و استاد كنسرواتور تهران.» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 177 – 179.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «به ياد آن يگانه پر احساس و بيست و پنج سال پس از او (مرتضي محجوبي)»  كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 236 – 239.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «درگذشت محسن بي‌آزار، قناعت پيشه‌اي بي‌آزار از نسل مطربان قناعت پيشه.» كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 257 – 258.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «دلتنگي براي آن طاق امن.» شش سال دوري از استاد كماليان. مقام. ش 20. (تير 1382): 68.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «سالشمار زندگي استاد ابوالحسن صبا و آثار منتشر نشده.» مقام. ش 17. (دي 1380): 34 – 40.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «سالشمار زندگي مرتضي محجوبي.» مقام. ش 19. (بهار 1382): 49.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «گاهي صدا هم نمي‌ماند.» به ياد استاد سيد تقي بينش. كتاب ماه هنر. ش 15 و 16. (آذر و دي 1378): 10 – 13.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «هنوز هم مديون او هستيم.» به ياد استاد روح الله خالقي. مقام. ش 23. (آذر و دي 1382): 66 – 67.

 

ميرعلي نقي، عليرضا. «يادي از موسيقيدانان يهود ايران زمين.» سر پنجه‌اي كه زود خاك شد. كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 140 – 146.

 

ميرعلينقي. عليرضا. «ني داود.» آينده، 15. (1368): 815- 816

 

ميرعلينقي، عليرضا. «ابوالحسن صبا.» آهنگ. ش2 (بهمن 1369): 18- 23

 

ميرعلينقي، عليرضا. «حسين قوامي.» آينده. 16. (1369): 604- 605

 

ميرعلينقي، عليرضا. «ني داود، مهدي خالدي، منوچهر جهانبگلو، ملكه برومند.» آينده. 16. (1369): 869- 873

 

ناصري، فريدون. «حنانه، ستاره‌اي كه واجهيد.» آدينه. ش 38. «آبان 1368): 6 – 7.

 

ناظمي، احمد. مرادي، فرمان. «يادمان دو سه تار ساز بزرگ، استاد محمد نوايي (عشقي – محمود هاشمي) » هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 12 – 14.

 

نوري، محمد. «صدايي در سكوت.» به ياد بنان. بخارا. ش 21 و 22. (آذر و اسفند 1380): 232 – 239.

 

نوري، محمد. «موسيقي ايراني و زمزمه ماتم.» به بهانه درگذشت اكبر محسني، آهنگساز و نوازنده تار و بربط. آدينه. ش 134. (آبان 1377): 80 – 81.

 

نيازمند، رضا. «يادي از حاج آقا محمد.» ماهور. ش 3. (بهار 1378): 169 – 179.

 

نيازمند، رضا. «حاجي آقا محمد.» ره‌آورد. ش 25. (بهار 1369): 222- 227

 

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق.» به ياد شادروان دكتر احمد بهجت. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 157 – 158.

 

همايون، رامتين. «رفتگان هميشه جاويد موسيقي ايران از 1357 تا 1375.» كتاب سال شيدا. ش 2. (مهر 1376): 273 – 278.

 

همايون پور، منوچهر. «شبي در محضر دو استاد.» ابوالحسن خان و حسين خان. مقام. ش 16. (آذر 1381): 56 – 57.

 

هنر با به ما داده‌اند تا زندگي را زيبا ببينيم.» به ياد شادروان سيد نورالدين رضوي سروستاني. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 159 – 161.

 

واعظي، پريسا (فاطمه). «شيوه تدريس استاد كريمي.» به ياد استاد محمود كريمي. ادبستان. ش 23. (آبان 1370): 53 – 54.

 

واعظي، فاطمه (پريسا). «شيوه تدريس استاد كريمي.» ادبستان. ش23.(آبان 1370): 53- 54.

 

وجداني، بهروز. «شرح زندگي و خدمات شادروان تقي بنيش.» ميراث فرهنگي. ش 15. (تابستان 1375): 60 – 63.

 

وزري، مرتضي. «يادي از استاد بزرگ مرتضي ني داوود.» ره آورد. ش26. (زمستان 1369): 211

 

وهداني، رضا. «قمر ملكه آواز ايران.» آدينه. ش 129. (مرداد 1377): 19.

 

يادبود استاد حنانه.» دنياي سخن. ش 35. (آبان 1369): 7.

 

يادي از استاد ابوالحسن صبا.» چيستا. 4. (1366): 645- 647

 

يادي از رضوي سروستاني.» بخارا. ش 12. (خرداد و تير 1379): 292 – 294.

 

يادي ازميرزا حسين ساعت ساز(خضوعي)، استاد آواز.» ادبستان. ش20. (مرداد 1370): 16-17.

 

يوسفي، غلام حسين. «آواز بنان.» ادبستان. ش24. (آذر 1370): 12

 

يوسفي، غلامحسين. «آواز بنان.» كلك. ش11و 12. (1369): 43- 47

 

 

 

رقص

 

آزادي، مريم. «نواي گمشده» گزارش از نمايشگاه موسيقي و رقص‌هاي آييني پيش از اسلام. كيهان فرهنگي. ش 15. (اسفند 1377): 50 – 52.

 

اسعدي، احمدرضا. «رقص جان» مقام. ش 8. (پاييز 1379):‌ 144 – 145.

 

جاويد، هوشنگ. «سماع، سيري در حركات آييني مذهبي دراويش» مقام. ش 8. (پاييز 1379): 44 – 56.

 

شريعت زاده، حسن. «سخني در سماع» مقام. ش 8. (پاييز 1379): 140 – 143.

 

شريف پور، شهريار. «رقص شينتو» هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 48 – 49.

 

طاهري، رضا. «رقص و موسيقي» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1376): 68 – 73.

 

عامري، آذردخت. «رقص عاميانه شهري و رقص موسوم به كلاسيك ايراني» بررسي تطبيقي در حوزه تهران.  ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 51 – 74.

 

كامه، كامبيز. «رقص در موزيكال كلاسيك هاليوودي» مقام. ش 8. (پاييز 1379): 112 – 114.

 

گل صباحي، گلناز. «هندوستان، سرزمين اساطير، افسانه و رقص» مقام. ش 8. (پاييز 1379): 74 – 84.

 

نصراشراقي، جهانگير. «نگاهي به تاريخچه رقص در ايران» مقام. ش 8. (پاييز 1379): 8 – 44.

 

 

 

موسيقي و كامپيوتر

 

جمالي، بهروز. «موسيقي، كامپيوتر و اينترنت» ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 142.

 

عسگري، ناصر. «آشنايي با نرم افزار موسيقي Encore » هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 31.

 

ناصح پور، پيمان. «اينترنت و موسيقي» هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 57 – 60.

 

معماري و موسيقي

 

گلجين، حجت. «معماري موسيقي و موسيقي معماري» هنر موسيقي. ش 44. (خرداد 1382): 34.

 

موسيقي درماني

 

پياب، آق اويلي. «موسيقي درماني» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 23.

 

تحويلداري، نازلي. «موسيقي درماني در فرهنگ كهن ايران» هنر موسيقي. ش 8. (شهريور 1381): 83 – 84.

 

حقيقتي بروجني، صمد. «موسيقي درماني» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 71 – 76.

 

دروديان، احمد. «موسيقي درماني، شيوه‌اي جذاب و مؤثر» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 49 – 51.

 

درويشي، محمدرضا. «كدام موسيقي ؟ كدام درمان ؟ » ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 39 – 47.

 

راه نجات، اميرحسين. «موسيقي درماني و اهداف آن» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 36 – 38.

 

زاده محمدي، علي. «تاثير بيشتر موسيقي درماني بر زنان» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 48 – 49.

 

غياثي رضوي، حامي. «رويكرد تحليلي بر موسيقي درماني و روان شناسي درك موسيقي ايراني» هنر موسيقي. ش 31. (آبان 1380): 29 – 33.

 

گروسي، م. «موسيقي مشكلات روحي و رواني را حل مي‌كند ؟» 13 سؤال و جواب در مورد موسيقي درماني. مقام. ش 13. (آذر 1380): 42 – 43.

 

گل صباحي، گلناز. «موسيقي عامل اعتلاي مهارت‌هاي كودكان» مقام. ش 7. (تابستان و بهار 1379): 50 – 57.

 

مقتصدآذر، سولمان. «هيجاني كه موسيقي ايجاد مي‌كند» نگاهي به موسيقي درماني و چند روش كاربردي آن. ماهور. ش 7. (بهار 1379): 185 – 189.

 

ممتازي، محمد. «موسيقي الهي شفا بخش است» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 24 – 25.

 

آموزش و موسيقي

 

امين ثويد، اسماعيل. «از چه زماني به كودكان خود موسيقي بياموزيم (1) » هنرموسيقي. ش 22. (آبان 1379): 24 – 27.

 

امين ثويد، اسماعيل. «از چه زماني به كودكان خود موسيقي بياموزيم (2) » هنر موسيقي. ش 23. (آذر 1379): 28 – 30.

 

عاطفي. حميدرضا. «دست نگهداريد آموزش موسيقي را عقب بيندازيد» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 6 – 7.

 

قلعه‌اي، مهران. «موسيقي سنتي ايران و آموزش» مقام. ش 22. (شهريور و مهر و آبان 1382): 56 – 58.

 

گل صباحي، گلناز. «آموزش موسيقي به روش سوئيسي‌ها در مدرسه» مقام. ش 9. (بهار 1380): 54 – 57.

 

گل صباحي، گلناز. «وضعيت آموزش موسيقي در مدارس ايران» مقام. ش 9. (بهار 1380): 58 – 63.

 

لطفي، شريف. «تقليد در روند فراگيري.» هنر. ش 50. (زمستان 1381): 148 – 150

 

مير علي نقي، عليرضا. «نه دستور نو، نه دستور كهنه» «به بهانه انتشار پي در پي دستورهاي آموزش موسيقي» كتاب ماه هنر. ش 19. (فروردين 1379): 3 – 4

 

نراقي، عبدالرضا. «در آمدي بر آموزش اثر بخش موسيقي اصيل ايراني» مقام. ش 22. (شهريور و مهر و آبان 1382): 51 – 55

 

موسيقي فيلم

 

بردبار، فريبا. «فيليپ گلاس و چهار دهه موسيقي فيلم» مقام. ش 13. (آذر 1380): 57

 

بيضايي، سياوش. «موسيقي و پيام. (از كجا مي‌آيد اين آواي دوست ؟) » هنر. ش 49. (پاييز 1380): 173 – 183.

 

روشن روان، كامبيز. «موسيقي سينماي ايران در مقابل سه گرايش» ادبستان. ش 66. (دي 1370): 66 – 67.

 

شكوهمند، مهرزاد. «موسيقي فيلم» ادبستان. ش 29. «ارديبهشت 1371): 69.

 

عطايي، فرهاد. «موسيقي تركمن در سينماي ايران» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 71.

 

كيواني، فرزانه. «لسينگ و موسيقي تأتر» فصلنامه هنر. ش 52. (تابستان 1381): 170 – 174.

 

موسيقي و مذهب

 

اسماعيلي، حسين. «درآمدي به نمون شناسايي تعذيه.» ايران نامه. 9. (1370): 222-253

 

ايران، اكبر. «ديدگاه جمعي در باب غنا و موسيقي» مقام. ش 16. (آذر و دي 1381): 20 – 31.

 

ايران، اكبر. «نغمه‌هاي عصر غنا» بررسي موسيقي در دوران جاهليت و ظهور اسلام و عصر بني اميه و بني عباس.

 

بديعي، نادر «مجالس تعزيه تكيه دولت.» فصلنامه تاتر. ش2و 3.(تابستان و پاييز 1367): 60- 79

 

بهشتي، محمد. «موسيقي و ديدگاه اسلام» كتاب ماه هنر. ش 15 و 16. (آذر و دي 1378): 33–34.

 

جنايي، محمد ابراهيم. «بررسي مسئله موسيقي غنايي (1) » مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 71 – 72.

 

جنايي، محمد ابراهيم. «بررسي موسيقي غنايي (3) » مقام. ش 20. (تير 1382): 49 – 51

 

جنايي، محمد ابراهيم. «بررسي موسيقي غنايي (4) » مقام. ش 21. (مرداد 1382): 56 – 57.

 

جنايي، محمد ابراهيم. «بررسي موسيقي غنايي بر اساس ادله با شيوه نوين اجتهادي» مقام. ش 19. (بهار 1382): 63 – 64.

 

جنايي، محمد ابراهيم. «سخني در موسيقي غنايي» كيهان فرهنگي. ش 3. (خرداد 1372): 21–23.

 

جنايي، محمد ابراهيم. «غناي حرام» كيهان فرهنگي. ش 6. (شهريور 1367): 18 – 21.

 

جنايي، محمد ابراهيم. «غناي مرام در فقه اسلامي» كيهان فرهنگي. ش 4. (تير 1367): 49 –53.

 

شهيدي، عنايت‌الله. «موسيقي مذهبي ايران.» «موسيقي تعذيه از محمد تقي مسعوديه.» فصلنامه تأتر. ش6-8. (زمستان 1368): 181-218

 

صفوت، داريوش. «درباره موسيقي عرفاني» سخنراني دكتر داريوش صفوت در تالار انديشه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي. ادبستان. ش 42. (خرداد 1372): 75 – 80.

 

عابدي، نادره. «اشاراتي در باب موسيقي و مذهب» ماهور. ش 7. (بهار 1379): 139 – 146.

 

گراهام، تري. «تصوف و نقش آن در موسيقي كشورهاي اسلامي.» صوفي 1. ش1.(1368): 28- 34

 

گفتاري در باب حلال بودن غنا در موسيقي» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 32.

 

مشحون، حسن. «موسيقي مذهبي ايران.» آهنگ 2. ش 2 و 3. (1368): 222- 228

 

مطهري الهامي، مجتبي. «هنر، عرفان، موسيقي» هنرهاي زيبا. ش 15. (پاييز 1382): 96 –105.

 

مهدوي، رضا. «مذهب، قلب تپندة موسيقي ايران» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1376): 144–149.

 

مير منتهايي، مجيد. «موسيقي روزگار اسلام» نامه فرهنگ. ش 3. (بهار 1370)

 

ميرمنتهايي، مجيد. «موسيقي روزگار اسلامي.» نامه فرهنگ. ش1. (1370): 84-91

 

نعيماني، ايرج. «مدخلي به بحث موسيقي در جامعه اسلامي» كتاب ماه هنر. ش 45 و 46. (خرداد و تير 1381): 18 – 23.

 

موسيقي كودك

 

اميري، نزهت. «تحول يك مربي، تحول يك جامعه» مقام. ش 9. (بهار 1380): 48 – 53.

 

پورمندان، مهران. «تاريخ روش شناسي موسيقي كودك» مقام. ش 9. (بهار 1380): 120 – 129.

 

توحيدي، كليم‌الله. «سرودهاي مكتب خانه‌اي» مقام. ش 9. (بهار 1380): 18 – 24.

 

چوبينه، ناتالي. «تجربه‌هاي يك مربي موسيقي مهد كودك» مقام. ش 9. (بهار 1380): 70 – 73.

 

حداديان، محمدعلي. «كاربرد موسيقي در تعليم و تربيت و آموزش كودكان» مقام. ش 15. (خرداد 1381): 23.

 

داستان يك ملت موفق (ژاپن) در شعر و موسيقي كودك» مقام. ش 9. (بهار 1380): 112 – 118.

 

زاده‌محمدي، علي. «نكات روانشناختي در آموزش موسيقي كودكان» مقام. ش 9. (بهار 1380):

 

صادق‌كار، مرتضي. «روانكاوي اضطراب در كلاس‌هاي موسيقي كودكان» مقام. ش 9. (بهار 1380): 74 – 76.

 

طاهري، رضا. «شومان و آهنگ‌هاي كودكانه او» مقام. ش 9. (بهار 1380): 33 – 39.

 

طراوتي، كمال. «چگونگي تشكيل و اداره گروه موسيقي كودك» مقام. ش 9. (بهار 1380): 64 – 66.

 

فياض، محمدرضا. «موسيقي، كودك، ما» ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 35 – 48.

 

قاثمي، پروين. «موسيقي زمينه‌اي براي تقويت روحيه جمعي در كودكان» مقام. ش 9. (بهار 1380): 67 – 70.

 

كاظمي، بهمن. «هويت قومي و موسيقي كودك» مقام. ش 9. (بهار 1380): 14 – 17.

 

ميرهادي، توران. «كودكان با موسيقي مي‌توانند احساس و انديشه خود را صيقل دهند» مقام. ش 9. (بهار 1380): 43 – 47.

 

طنز و موسيقي

 

داداشي، سهيل. «هنر از گوهر آمد پديد» مقام. ش 19. (بهار 1382): 73 – 74.

 

فريدوني، نيما. «اندر قضاياي موزيك مدني» ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 181 – 185.

 

فريدوني، نيما. «شرح احوالات يك موسيقي جو» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 180 – 182.

 

فيزيك و موسيقي

 

سرمدي، سارا. «نقش‌ هارمونيك‌ها در فواصل موسيقي و بررسي پرده‌بندي سازهاي سنتي از ديدگاه فيزيك نوين» ماهور. ش 21. ( پاييز 1382): 97 – 109.

 

شهميدي، امين. «اصلاح اكوستيك تالارهاي موسيقي و نمايشي در ايران» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 24 – 26.

 

مرتضويان، امير. «ارائه شيوه‌اي نو براي جمع و تفريق فواصل» هنر موسيقي. ش 25. (بهمن 1379): 31 – 32.

 

معنايي، علي. «فيزيك و موسيقي» هنر موسيقي. ش 24. (دي 1379): 35 – 37.

 

همامي، هومن. هوشمندي، هاجر. «موسيقي، فضا، نور» هنر موسيقي. ش 25. (بهمن 1379): 19 – 23.

 

موسيقي و فلسفه

 

آريان پور، اميرحسين. «منشاء موسيقي» ياپراق. ش 20. (زمستان 1381): 8 – 12.

 

فرهنگ، عليرضا. «نگاهي به تزهاي عليرضا مشايخي در زمينه فلسفه هنر» مقام. ش 7. (تابستان و بهار 1379): 40 – 49.

 

منظمي، عباس. «هنر، علم، فلسفه» ادبستان. ش 15. (اسفند 1369): 46 – 48.

 

نقد كتاب موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني اثر استاد محمدتقي جعفري» كتاب ماه و هنر. ش 15 – 16. (آذر و دي 1378): 8.

 

موسيقي و ادبيات

 

اخوان ثالث، مهدي. «موسيقي ما.» آوا. ش2.(1370):45-47

 

بكاء. «سعدي و موسيقي» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 13 – 14.

 

بوستان، بهمن.«خدمت و خيانت غزل خوانان به فرهنگ و ادب ايران زمين.» دنياي سخن. ش40 (ارديبهشت 1370): 48-53

 

تذكار درباره تهيه و تدوين واژگان موسيقي.» نشر دانش4. ش3.(1363): 84-86

 

توفيق، مهربانو. «به يكتاي او، سه تايي بزن» سه تار در شعر بعضي شعراي فارسي. ادبستان. ش 6. (خرداد 1369): 40 – 41.

 

توفيق، مهربانو.«سه تار در شعر بعضي شعراي فارسي.» ادبستان. ش6.(خرداد 1369): 40-41

 

دشتي نژاد، عبدالباقي. «شاعران موسيقيدان و موسيقيدانان شاعر» «بي‌بي حياتي كرماني.» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 13 – 14.

 

راستي، همگامه. «مطرب در شعر فارسي (2) » هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 36.

 

راستي، هنگامه. «مطرب در شعر فارسي (1) » هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377):‌ 28 – 30.

 

رشيدي، علي محمد. «ترانه سرايي در ايران.» كتاب ماهور.ش1.(1370): 31-38

 

ستايشگر، مهدي. «دف در آثار و از ديدگاه مولانا» هنر موسيقي. ش 33. (دي و بهمن 1380): 16 – 20.

 

ستايشگر، مهدي. «رباب از ديدگاه و آثار مولانا (2) » هنر موسيقي. ش 35. (ارديبهشت 1381): 36  - 38.

 

ستايشگر، مهدي. «رباب از ديدگاه و در آثار مولانا (1) » هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 30 – 33.

 

ستايشگر، مهدي. «شاعران موسيقي‌دان و موسيقيدانان شاعر (1) » هنر موسيقي. ش 10. (ارديبهشت 1377): 27 – 29.

 

ستايشگر، مهدي. «شاعران موسيقيدان و موسيقيدانان شاعر (3) » «صائب تبريزي.» هنر موسيقي. ش 3. (مرداد 1377):‌ 22 – 25.

 

ستايشگر، مهدي. «شاعران موسيقيدان و موسيقيدانان شاعر (4) » «خاقاني شرواني.» هنر موسيقي. ش 3. (شهريور 1377): 16 – 19.

 

ستايشگر، مهدي. «شاعران موسيقيدان و موسيقيدانان شاعر (5) » «رهي معيري.» هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 28 – 30.

 

ستايشگر، مهدي. «شاعران موسيقيدان و موسيقيدانان شاعر (6) » «فرصت شيرازي.» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 32 – 33.

 

ستايشگر، مهدي. «شاعران و موسيقيدان و موسيقيدان شاعر (2) » «شهريار و موسيقي.» هنر موسيقي. ش 2. (خرداد و تير 1377): 20 – 23.

 

ستايشگر، مهدي. «مطرب از ديدگاه مولانا در غزل و مثنوي (1) » هنر موسيقي. ش 42. (نوروز 1382): 32 – 36.

 

ستايشگر، مهدي. «مطرب از ديدگاه مولانا در غزل و مثنوي (2) » هنر موسيقي. ش 43. (ارديبهشت 1382): 22 – 25.

 

ستايشگر، مهدي. «مطرب از ديدگاه مولانا در غزل و مثنوي (بخش پاياني) » هنر موسيقي. ش 45. (تير 1382): 19 – 22.

 

شفيعي كدكني، محمدرضا. «يك اصطلاح موسيقايي در شعر حافظ» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 9 – 14.

 

عابدي، امير حسن. «حديث موسيقي در ادبيات فارسي هند.» مجله تحقيقات فارسي. شماره سال1990: 142-177

 

فاضل، سهراب. «شعر فارسي بعد از اسلام از ديدگاه موسيقي» هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1381): 40 – 42.

 

فخرالديني، فرهاد. «شهريار و موسيقي» ماهور. ش 15. (بهار 1381): 143 – 148 0

 

فردي. اصغر. «شهريار و موسيقي.» ماهور ش22(زمستان 1382): 77-111

 

منطقي،عباس. «رابطه شعر وموسيقي ايراني.» ادبستان. ش11(آبان 1369): 56-57

 

موسيقي و رياضيات

 

وجداني. بهروز. «اعداد نمادين در موسيقي ايراني» كتاب ماه هنر. ش 35 و 36. (مرداد و شهريور 1380): 115 – 117.

 

موسيقي و تلويزيون

 

فراهاني، فريدون. «پيرامون پخش موسيقي از صدا و سيما» ادبستان. ش 22. (مهر 1370): 74 – 75.

 

 

 

نقد

 

ارجمند، جمشيد. «نقد هنري را مردمي بنويسيم، مخصوصاً نقد موسيقي را» آدينه. ش 13. (خرداد 1366): 64 – 65.

 

آريان. م. ح. (محسن حجاريان). «مستند بدون اظهار نظر شخصي.» نقد كتاب موسيقيدانان ايران تأليف پژمان اكبرزاده. ماهور. ش 17. (پاييز 1381):‌ 209 – 214.

 

آريان. م. ح. «نگاهي به بازسازي قطعه «حسيني». ساخته فرهاد فخرالديني.  ماهور. ش 1. (پاييز 1377): 191 – 206.

 

آريان. م. ح. «نگاهي به هنر موسيقي ايراني.» نقد كتاب «هنر موسيقي ايراني» تأليف ژان دورينگ،‌ ضياء ميرعبدالباقي. كتاب سال شيدا. ش 1. (پاييز 1371): 211 – 218

 

اسعدي، هومان. «نكاتي درباره ذيلي بر مقاله از مقام تا دستگاه» ماهور. ش 12. (تابستان 1380): 64 – 79

 

اصفهانيان، وحيد. «كتابي قابل اعتنا و فارغ از داوري‌هاي شتاب زده. » نقد كتاب بنيان‌هاي نظري موسيقي ايران نوشته نريمان حجتي. ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 101 – 111

 

افسانه سرزميني پدري». دنياي سخن. ش 34. (مهر 1369): 6

 

باشي، بهزاد. «موقعيت دشوار آهنگسازان جوان» دنياي سخن، ش 23. (آذر 1367): 55

 

بدري، محسن. «آشفته بازار موسيقي.» نقد كتاب رستاخيز تمبك.  هنر موسيقي. ش 41. (دي 1381): 38 – 39

 

بلايي، محمد رضا. «نقد موسيقي بوشهر.»  هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 30 – 31

 

بوستان، بهمن. «يك حادثه: عشق اتفاق افتاده است» دنياي سخن. ش 64. (خرداد و تير 1374): 40 – 42

 

بيرتي، علي. «نگاهي به كتاب‌هاي تار و سه تار» هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 16 – 17.

 

پاپلي يزدي، علي. «معرفي كتاب سلفژ (نت خواني) اثر عليرضا مشايخي.» ماهور. ش 16. (تابستان 1381): 203 – 206

 

پير نياكان، داريوش. «از تراژدي گذشته و به فاجعه رسيده‌ايم.» مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 49 – 50.

 

تاريخ موسيقي خاور زمين.» دنياي سخن. ش 20. (شهريور 1367): 56.

 

تهراني، رامين. «آشنايي تازه با يك متن قديمي.» نقد كتاب موسيقي سنتي ايران نوشته هرمز فرهت. كتاب ماه هنر. ش 19. (فروردين 1379): 10 – 11.

 

تهماسبي، ارشد. «مجموعه‌اي ناب و غني» نقد كتاب رديف تكنوازي استاد دوامي اثر استاد پايور.  آدينه. ش 119. (تير 1376): 33 – 34

 

جعفرزاده، خسرو. «درباره چند مقاله از فصلنامه ماهور.» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 133 – 144.

 

جعفرزاده، خسرو. «نقد تاريخ نگاري موسيقي ايراني.» ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 17 – 33.

 

جناتي، محمد ابراهيم. «نقد اجماع» بررسي ادله با شيوه نوين اجتهادي درباره موسيقي غنايي (5).» مقام. ش 23. (آذر و دي) 1382: 14 – 16.

 

چگونه خوب بشنويم» (دعوت به شنيدن) دنياي سخن. ش 20. (شهريور 1367): 56.

 

خوشنام، محمود. «در پيوند شعر و موسيقي» نقد كتاب شعر و موسيقي استاد دهلوي. ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 145 – 148.

 

خوشنام، محمود. «موسيقي علمي در ايران» به بهانه انتشار كتاب «موسيقي‌دانان ايراني» نوشته پژمان اكبري. هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1381): 4 – 5.

 

خيام. مسعود. «واژه نامه موسيقي.» نقد كتاب«واژه نامه موسيقي» تاليف مهدي ستايشگر زمان. ش 6.  (دي 1374): 80

 

دادخواه، پروانه. «بررسي وضعيت چاپ و نشر كتاب‌هاي موسيقي پس از انقلاب اسلامي ايران» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 29 – 36.

 

دانش، محمد تقي. «معرفي شرح ادوار تأليف عبدالقادر مراغي» كيهان فرهنگي. ش 19. (اسفند 1370): 46.

 

درويشي، محمدرضا. «كنسرت شجريان در تالار حنانه» دنياي سخن. ش 40. (فروردين و ارديبهشت 1370): 22.

 

درويشي، محمدرضا، «مسائل را مخدوش نكنيم» دنياي سخن. ش 41. (خرداد 1370): 68 – 69.

 

ديباجي، سيدناصرالدين. «معرفي كتاب «نظري به موسيقي» تأليف روح‌الله خالقي» كيهان فرهنگي. ش 19. (اسفند 1370): 45 – 46.

 

رسولي، مرضيه. «تكرارهاي رازگونه موسيقي ايران» نقد كنسرت پژوهشي استاد مجيد كياني. مقام. ش 18. (بهمن و اسفند 1381): 16 – 18.

 

رضايي، حميدرضا. «نقدي بر تئوري بنيادي موسيقي» هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 30-31.

 

ساكت، كيوان. «نقدي بر مقاله لغزش از كجا شروع شد (2) » هنر موسيقي. ش 24. (آذر 1379): 25 – 26.

 

ساكت، كيوان. «نقدي بر مقاله لغزش از كجا شروع شد؟ (1) » هنر موسيقي. ش 23. (آذر 1379): 25 – 27.

 

ساكت، كيوان. «نقدي بر مقاله لغزش از كجا شروع شد» هنر موسيقي. ش 22. (آبان 1379): 16 – 18.

 

ساكمي،‌ آرش. «نقدي بر نوار خنده بارون با صداي عليرضا افتخاري» هنر موسيقي. ش 33. (دي و بهمن 1380):‌ 21.

 

ستايشگر، مهدي. «نقد كتاب دايره‌المعارف سازهاي ايراني كاري كارستان (1) » هنر موسيقي. ش 36. (خرداد و تير 1381): 27 – 29.

 

ستايشگر، مهدي. «نقد كتاب دايره‌المعارف سازهاي ايراني كاري كارستان (2) » هنر موسيقي. ش 37. (مرداد 1381): 20 – 21

 

ستوده،‌ نعمت الله. «نقد مقاله جايگاه حقيقي تار در موسيقي ايران» كيهان فرهنگي. ش 8. (بهمن 1370): 45 – 46.

 

سركوهي، فرج. «گامي ديگر در موسيقي اصيل ايراني» گزارشي از كنسرت شورانگيز. آدينه. ش 29. (آبان 1367): 44 – 45.

 

سماواتي، محمدجمال. «كوهسار سايه‌اي محو از موسيقي بختياري» نقد نوار كوهسار ساخته علي اكبر شكارچي. آدينه. ش 14. (تير 1366): 32 – 35.

 

سماواتي، محمدجمال. «يكنواختي در تحريرها و حالت‌هاي صدا» نقدي بر نوار گل صد برگ. آدينه. ش 11. (ارديبهشت 1366): 35 – 37.

 

سماواتي، محمدجمال. «موسيقي اصيل ايراني بازگشت به گذشته» نقد نوار «نوا». آدينه. ش 12. (خرداد 1366): 36 – 39.

 

سماواتي، محمدجواد. «درباره تجربه دوگانه جنگوك» نقد نوار «موسيقي محلي فارس» و «مال كنون» آدينه. ش 13. (خرداد 1366): 34 – 37.

 

شايسته، محمد صادق. «گفتم كه ماه من شو» نگاهي احجالي به نوار ماه بانو.  بخارا. ش 7. (مرداد و شهريور 1378): 227 – 229

 

شيدا، گوهر. «نواي درياي ديده عاشقان.» نقد نوار گنبد مينا.  آدينه. ش 108 و 109. (نوروز 1375): 57

 

صدري،مهدي. «نكاتي چند در باب رساله كيفيات يوسفي» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 97 – 100

 

طاهري، عليرضا. «نقدي بر مقاله فرم در موسيقي ايران» ماهور. ش 8 . (تابستان 1379): 62 – 71.

 

عظيمي، علي. «نقد صدا و آثار بنان» هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 17 – 19.

 

عظيمي نژاد،‌ شبنم و علي. «تنها صداست كه مي‌ماند» نقد صدا و آثار بنان. دنياي سخن. ش 79. (ارديبهشت و خرداد 1377): 44 – 45.

 

فاطمي، ساسان. «تغيير نام رشته موسيقي» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380):‌ 26 – 27.

 

فاطمي، ساسان. «نقد و بررسي سي دي رهاورد» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 212 – 214.

 

فخرالديني، فرهاد. «با ديد منفي مي‌شود از همه اجراها ايراد گرفت» پاسخ به مطلب آقاي شاهين فرهت. ماهور. ش 5. (پاييز 1378): 197 – 200.

 

فخرالديني، فرهاد. «نقدي بر نقد» نقد مقاله نگاهي به بازسازي‌هاي قطعه حسيني به قلم م. ح. آريان. ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 169 – 182.

 

فرزاد، معين. «رديف موسيقي سنتي ايران ويژه ني نوازان» نقد كتاب استاد كياني نژاد. هنر موسيقي. ش 49. (آذر 1382): 26 – 28.

 

فرهت، هرمز. «نقدي بر كتاب پيوند شعر و موسيقي آوازي» ماهور. ش 12. (تابستان 1380):‌ 149 – 158.

 

فرهت، هرمز. «نقدي بر نگرشي نو به تئوري موسيقي ايراني تأليف داريوش طلايي» ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 205 – 211.

 

فياض، محمدرضا. «تكه تكه‌هاي يك تلفيق، (نقد كنسرت گروه آوشيه) » ماهور. ش13. (پاييز 1380): 189 – 194.

 

فياض، محمدرضا. «خاطر عاشقان را ميازار» درباره ويژگي‌هاي دروني و شرايط پيراموني موسم گل (1). ماهور. ش 8. (تابستان 1379): 49 – 57.

 

فياض، محمدرضا. «خاطر عاشقان را ميازار» درباره ويژگي‌هاي دروني و شرايط پيراموني موسم گل (2). ماهور. ش 9. (پاييز 1379):‌ 23 – 37.

 

فياض، محمدرضا. «رمز گشايي رازنو» ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 145 – 167.

 

فياض، محمدرضا. «نگاه فلج از پشت دريچه قربت» نقد كتاب نگاه به غرب نوشته محمدرضا درويشي. آدينه. ش 111. (مرداد 1375): 23 – 26.

 

قادري، آرشام. «نقدي بر ملاحظاتي درباره سه تار» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 122 – 132.

 

قرباني، اصغر. «گروه يا لحن» به بهانه انتشار آلبوم موسيقي مقامي بوشهر. هنر موسيقي. ش 5. (مهر و آبان 1377): 41 – 42.

 

قهرمانلو، سروش. «نقدي بر كتاب سه تار و تار انديشي» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 41 – 42.

 

كوهستاني، فردك. «نقدي بر كتاب ريتم آهنگ» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380):40.

 

گوهربار، داوود. «مونتاژ ناشيانه نور و لبخند با هيچستان» نقدي بر نوار گلستانه. آدينه. ش 30. (آذر 1367): 46 – 47.

 

محمدي، محسن. «زيلي بر مقاله از مقام تا دستگاه» ماهور. ش 12. (تابستان 1380): 41 – 60.

 

مشفق، مهيار. «حفظ حرمت چهره‌هاي بزرگ موسيقي، اعتبار و حرمت موسيقي ماست» نقد مطلب موسيقي شبه سنتي. هنر موسيقي. ش 40. (آذر 1381): 45 – 46.

 

مشكاتيان، پرويز. «هم شكر هم شكايت» دنياي سخن. ش 57. (آبان و آذر 1372): 42 – 43.

 

مشكاتيان، پرويز. «واژه نامه مقبول» نقد كتاب واژه نامه موسيقي ايران تأليف مهدي ستايشگر. آدينه. ش 107. (بهمن 1374): 16 – 17.

 

معرفي كتاب هنر موسيقي. ش 13. (آبان 1378): 42 – 44.

 

منصور، امير. «ملاحظاتي بر كتاب تاريخ تحول ضبط موسيقي در ايران در زمينه‌ي ديسكوگرافي.» ماهور ش22 (زمستان 82): 201-211

 

منصوري، پرويز. «پاسخي بر نقد آقاي رضا رضايي بر كتاب تئوري بنيادي موسيقي» هنر موسيقي. ش 28. (تير 1380): 17 – 20.

 

مهدوي، رضا. «يك كتاب همراه با نوار «سه شيوه تكنوازي» نوشته مجيد كياني.» ادبستان. ش 34. (مهر 1371): 74 – 75.

 

موسوي، سيدجواد. «فاصله بعيد بين نظر و عمل» نقد كتاب تئوري موسيقي گيتار نوشته مهرداد پاينده. كتاب ماه هنر. ش 19. (فروردين 1379): 24 – 26.

 

ميرزاده، محمد. «تانگردي آشنا» به بهانه كنسرت كريم صالح عظيمي و گروه اقبال آذر در تالار وحدت. ماهور. ش 4. (تابستان 1378):‌ 185 – 189.

 

ميرزاده، محمود. «از صداي سخن عشق» به انگيزه برگذاري كنسرت كريم صالح عظيمي و داوود آزاد. ادبستان. ش 19. (تير 1370): 74 – 77.

 

ميرشكرايي، محمد. «نوروز خواني» نقد كتاب نوروز خواني تأليف محمدرضا درويشي. كتاب ماه هنر. ش 5. (بهمن 1377): 16 – 17.

 

نامه اعتراض آميز شجريان به صدا و سيما» كيان. ش 34.:‌ 58

 

نظرات اساتيد و دانشجويان درباره تغيير نام رشته موسيقي» هنر موسيقي. ش 26. (اسفند 1379): 40 – 42.

 

نغمه‌هاي داوودي. «تحليلي از سبك و آثار مرتضي ني داود.» كتاب ماهور. ش1. (1370): 39- 46

 

نقد كتاب موسيقي مقامي آذربايجان، (موقام) » كتاب ماه هنر. ش 15 و 16 و (آذر و دي 1378): 9.

 

نقد نوار موسيقي محلي فارس و حال كنون.» آدينه. ش 13. (خرداد 1366): 34- 37

 

نقدي بر كتاب تاريخ فشرده موسيقي آكسفورد» هنر موسيقي. ش 46. (مرداد 1382): 4 – 9.

 

نكيسا، داوود. «چند نكته پيرامون كتاب آموزش مقدماتي سنتور تأليف دكتر منوچهر جهانبگلو» ادبستان ش 8. (مرداد 1369): 3.

 

نيري، صفورا. «پاكيزه و استادانه» نقد كتاب شعر و موسيقي استاد دهلوي. ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 148 – 149.

 

هاشمي،‌ گلريز. «نقدي بر فضاي آموزشي موسيقي در كشور» هنر موسيقي. ش 38. (شهريور 1381): 44 – 46.

 

همايون پور، منوچهر. «نقدي بر بحورالالحان (1) » هنر موسيقي. ش 18 و (خرداد و تير 1379): 36 – 38.

 

همايون پور، منوچهر. «نقدي بر بحورالالحان (2) » هنر موسيقي. ش 19. (مرداد 1379): 25 – 27.

 

همايوني، منوچهر. «چهره‌هاي موسيقي ايران» نقد كتاب «چهره‌هاي موسيقي ايران» دنياي سخن. ش 26. (ارديبهشت 1368): 44.

 

وجداني، بهروز. «معرفي و نقد كتاب شناخت موسيقي ايران تأليف استاد تقي بينش» كتاب ماه هنر. ش 8. (ارديبهشت 78): 8 – 9.

 

وجداني، بهروز. «موسيقي ايراني و هويت فرهنگي» نقد كتاب از ميان سرودها و سكوت‌ها تأليف محمدرضا درويشي. كتاب ماه هنر. ش 43 – 44. (فروردين و ارديبهشت 1381): 78 – 81.

 

وجداني، بهروز «سيري در فرهنگ، تاريخ و موسيقي ايراني» نقد كتاب موسيقي كلاسيك ايراني تأليف الازونيس. كتاب ماه هنر. ش 45 و 46. (خرداد و تير 1381):‌ 46 – 50.

 

وهابي تهراني، نسيم. «همكاري دل پذير خلاقيت هنرمند با تخيل شنونده» نقد كنسرت عليزاده و شجريان در پاريس. ماهور. ش 10. (زمستان 1379):‌ 163 – 165.

 

ياران با وفاي جاز» دنياي سخن. ش 26 (ارديبهشت 1368): 6.

 

 

 

متفرقه

 

آزاده. آرش. «گام‌ها و فواصل در موسيقي با نگرشي به پرسپكتيو» ماهور. ش 17. (پاييز 1381): 111 – 122.

 

آزاده، آرش. «لزوم ايجاد تغييرات در طراحي و ساخت تار» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 79 – 96.

 

اشراق، عبدالحميد. «چهل و دو سال از اولين كنگره بين‌المللي موسيقي در تهران گذشت» بخارا. ش 31. (مرداد و شهريور 1382): 240 – 242.

 

اطمينان، مريم. «در جستجوي محل دفن يحيي» ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 200 – 203.

 

افتخاري، رابعه. «اولين نمايشگاه تخصصي سه تار» ماهور. ش 9. (پاييز 1379): 153 – 159.

 

افتخاري، محمد. «كيج و موسيقي» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 5 – 9.

 

بهنود، مسعود. «شهزاده هنر:‌ فرهاد معتمد» بخارا. ش 9 و 10. (آذر و اسفند 1378): 205 – 214.

 

پاكروان، مهسا. «نقش امير خسرو دهلوي در تحول فرهنگ موسيقيايي هند» ماهور. ش 19. (بهار 1382): 99 – 118.

 

پور تراب، مصطفي كمال. «حافظه صوتي و اهميت آن در به خاطر سپردن نت‌هاي موسيقي» فصلنامه هنر. ش 49. (پاييز 1380): 154 – 157.

 

تحويلي، اميد. «نامه به يك هنرمند….» از سر دلتنگي، درباره موسيقي ايران و هنرمندانش. ادبستان. ش 26. (بهمن 1370): 84 – 86.

 

جبل عاملي، اشرف. «مراقبه و موسيقي» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 195 – 197.

 

جمالي،‌ سيروس. «معيارهاي طراحي در تالارهاي موسيقي (1) » ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 103 – 118.

 

جمالي، سيروس. «معيارهاي طراحي در تالارهاي موسيقي (2) » ماهور. ش 3. (بهار 1378): 101 – 119.

 

حاج اميني، بهمن. «بررسي تطبيقي ويژگي‌هاي مشترك موسيقي و معماري سنتي ايران» ماهور، ش 12. (تابستان 1380): 95 – 108.

 

حكيم رابط، آزاد. «خانم حكم آوا، شنودگان را محرم بدانيد» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 191 – 193.

 

خالقي، روح‌الله. «فعاليت‌هاي فرهنگي در هند» ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 173 – 177.

 

خالقي، روح‌الله. «گزارش سفر روماني» ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 163 – 172.

 

درويشي، محمدرضا. «شب روشن» آدينه. ش 78 و 79. (نوروز 1372): 17.

 

دهلوي، حسين. طوسي، علي‌محمد. «فضل تقدم مرحوم ملاح يا استاد دهلوي» ماهور. ش 14. (زمستان 1380): 181 – 184.

 

رهنما، صمد. «يك نامه» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 71 – 76.

 

روشن روان، كامبيز. «نكاتي پيرامون اجراي موسيقي در ايران» ادبستان. ش 5. (ارديبهشت 1369): 26 – 27.

 

زاهدي، تورج. «سلوك و آداب حضور در مجلس موسيقي» كيهان فرهنگي، ش 8. (بهمن 1370): 51 – 53.

 

زاهدي، تورج. «فهرست عناوين كتب منتشره موسيقي در دوره انقلاب» كيهاو فرهنگي. ش: ويژه انديشه و ادبيات و هنر انقلاب. (بهمن 1371): 141 – 143.

 

زرين نقش، مژگان. «استعداد موسيقي» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 53.

 

سپنتا، ساسان. «تارخچه مختصر و خاطراتي درباره بازيافت آثار صوتي» يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند. ادبستان. ش 34. (مهر 1371): 14 – 19.

 

سپنتا، ساسان. «زبان و موسيقي» ماهور. ش 11. (بهار 1380): 38 – 45.

 

ستايشگر، مهدي. «تأثير متقابل سياست و موسيقي» هنر موسيقي. ش 29. (مرداد 1380): 2 – 3.

 

سلطاني، پيمان. «معنا شناسي موسيقي» هنر. ش 54. (زمستان 1381): 218 – 222.

 

سميعي، بهمن. «صلح و مسئوليت موسيقي» مقام. ش 19. (بهار 1382): 66 – 67.

 

شهامي، مريم. «جايگاه موسيقي در برنامه چهارم توسعه» فرهنگ و پژوهش. ش 120. (شهريور 1382): 38 – 40.

 

شهلايي، عطاالله. «روز جهاني موسيقي برگزار شد» ماهنامه مقام. ش 10. (شهريور 1380): 14.

 

صارميان , ايوا. «ريجيتال، آنالوگ، موافقين، مخالفين» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 18 – 19.

 

عاطفي، حميدرضا. «نقش شخصيت اجتماعي موسيقيدانان در هنر موسيقي» مقام. ش 10. (شهريور 1380): 20 – 21.

 

عباس نژاد، غلامرضا. «نرم افزارهاي موسيقايي» هنر موسيقي. ش 34. (نوروز 1381): 73 – 74.

 

عطوفت، رضا. «اين خانه چه خانه است» تأملي كوتاه به فعاليت دو ساله خانه موسيقي. مقام. ش 13. (آذر 1380): 21.

 

عليزاده، حسين. «بيان مستقل در موسيقي» آدينه. ش 78 و 79. (نوروز 1372): 21.

 

فخرالديني، فرهاد. «همبستگي هنر در زير گنبد مينا» هنرهاي زيبا. ش 1. (بهار 1374): 67 – 74.

 

فياض، محمدرضا. «هم مكاني نا هم زباني» مقام. ش 17. (دي 1381): 23 – 24.

 

قاضي‌زاده، علي‌اكبر. «ما و موسيقي اسلامبولي» مقام. ش 20. (تير 1382): 55 – 56.

 

كاظمي، بهمن. «تأثير محيط جغرافيايي بر موسيقي» مقام. ش 7. (بهار و تابستان 1376): 158 – 160.

 

كاوياني، شيوا. «رنسانس، فلسفه و موسيقي» كيهان فرهنگي. ش 11. (بهمن 1368): 42 – 44.

 

كتاب شناسي موسيقي از 1357 – 1377» كتاب ماه هنر. ش 15 و 16. (آذر و دي 1378): 36 – 43.

 

كسمايي، علي‌اكبر. «ويژگي‌هاي موسيقي معاصر مصر» ادبستان. ش 28. (فروردين 1371): 60 – 62.

 

لطيف، شهاب. «مديتيشن و موسيقي» ماهور. ش 3. (بهار 1378): 121 – 129.

 

مجد، فوزيه. «از يادداشت‌هاي در جستجو» ماهور. ش 21. (پاييز 1382): 183 – 186.

 

محبوب، منوچهر. «لوتر مطربي» ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 97 – 101.

 

محمدي، مجيد. «نقض حقوق مؤلفان و منصفان در تلويزيون» ماهور. ش 2. (زمستان 1377): 243 – 245.

 

محمودي، فرشاد. «چگونگي موسيقي گوش كنيم» ماهور. ش 10. (زمستان 1379): 171 – 173.

 

مصطفوي، محمدتقي. «صحنه‌هايي از رامشگران دوره ساساني، بر ظروف نقره ايران باستان» ماهور. ش 13. (پاييز 1380): 13 – 27.

 

مقتدر، مژگان. «نياز جامعه به موسيقي (نتايج يك نظر سنجي) » ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 157 – 167.

 

منصور، امير. «ديسكوگرافي رضا قلي خان تجريشي» ماهور. ش 16. (تابستان 1381): 207 – 212.

 

منصوري، پرويز. «دعوت عام (1). گفتگويي دوستانه با هم صنفان» هنر موسيقي. ش 6. (آذر و دي 1377): 46.

 

منصوري، پرويز. «دعوت عام (2). آيا كم معلوماتي جرم است ؟ آيا ندانستن گناه است ؟» هنر موسيقي. ش 7. (بهمن 1377): 42 – 43.

 

منصوري، پرويز. «دعوت عام (3) » هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 30.

 

منصوري، پرويز. «دعوت عام (4): اعتلاي هنر موسيقي و شخصيت موسيقيدان اصلي‌ترين هدف» هنر موسيقي. ش 9. (خرداد و تير 1378): 25 – 28.

 

موسيقي و آغاز هزاره سوم» ماهور. ش 6. (زمستان 1378): 193 – 197.

 

مولانا، خسرو. «نمودار احساسي فواصل» ماهور. ش 18. (زمستان 1381): 59 – 67.

 

مي‌خواهيد فرزند شما نوازنده شود؟ » (پدران و مادران بخوانند) مقام. ش 7. (تابستان و بهار 1379): 36 – 39.

 

نخستين همايش موسيقي درماني» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 130 – 133.

 

نعيميان، مسعود. «جايگاه، كاركرد و روشهاي موسيقي درماني» ماهور. ش 4. (تابستان 1378): 134 – 145.

 

نفوذ ايرانيان در شعر و موسيقي بنگلادش» نامه فرهنگ. ش 3. (بهار 1370): 70 – 75.

 

نورخواه، ميترا. «گله‌هاي دانشجويي» هنر موسيقي. ش 8. (اسفند 1377): 20.

 

نوري‌زاده، اميررضا. «شركت‌هاي موسيقي به دنبال تجارت (آن لاين) » مقام. ش 10. (شهريور 1380): 48 – 49.

 

واژه‌هاي تاره فرهنگستان زبان و ادب فارسي» ماهور. ش 20. (تابستان 1382): 185 – 197.