انتشار کتاب‌های نُه‌گانه آموزش شهروندی در تهران

انتشار کتاب‌های نُه‌گانه آموزش شهروندی در تهران

معمارنت-مجموعه کتاب‌های نُه‌گانه آموزش شهروندی با عنوان آشنایی با شهر تهران به چاپ رسید. این مجموعه توسط معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با رویکرد بررسی و آموزش مفاهیم زیباسازی، تهیه و منتشر شده است.
هر جلد از کتاب‌های این مجموعه باعناوین مختلفی در حوزه زیباسازی و با رویکرد آموزش شهروندان برای کیفیت بخشی به زندگی شهرنشینی و همچنین برای استفاده کارشناسان، مدیران و شهرشناسان تدوین شده است.

 

 

معمارنت-مجموعه کتاب‌های نُه‌گانه آموزش شهروندی با عنوان آشنایی با شهر تهران به چاپ رسید. این مجموعه توسط معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با رویکرد بررسی و آموزش مفاهیم زیباسازی، تهیه و منتشر شده است.

 

هر جلد از کتاب‌های این مجموعه باعناوین مختلفی در حوزه زیباسازی و با رویکرد آموزش شهروندان برای کیفیت بخشی به زندگی شهرنشینی و همچنین برای استفاده کارشناسان، مدیران و شهرشناسان تدوین شده است.

 

بر پایه این گزارش، عناوینی چون آشنایی با شهر تهران (معرفی اجمالی شهر تهران)، کیفیت زندگی شهری(بررسی و آموزش مفاهیم کیفی مربوط به خوشبختی، شادی، شهرنشینی و زندگی)، هنرهای شهری(با بررسی تعاریف و آموزش مفاهیم کلی مربوط به هنرهای شهری)، کارکرد زیبایی در شهر(آموزش تخصصی زیباسازی شهری)، پروژه‌های شهری و راهکارهای مدیریتی(معرفی نظام مدیریت شهری)،سازمان زیباسازی شهر تهران و قوانین و مقررات زیباسازی(معرفی سازمان زیباسازی و حیطه فعالیت‌های آن)، کلیدواژه‌های زیباسازی(معرفی مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مفاهیم درک آموزش زیباسازی و حوزه‌های مرتبط)، مبلمان شهری(بررسی تعاریف و آموزش مفاهیم کلی مربوط به تجهیزات و امکانات شهری) و کتاب مطالبات شهری(بررسی حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی در شهر با تاکید بر حوزه زیباسازی) در این مجموعه  9گانه گنجانده شده است.

 

علاقه مندان می توانند برای استفاده از این مجموعه، به کتابخانه ملی، جهاد دانشگاهی فرهنگ و هنر و کتابخانه سازمان زیباسازی شهر تهران مراجعه کنند.