نقد معماری سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران

نقد معماری سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران

معمارنت- جلسۀ نقد معماری معاصر ایران با تمرکز بر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی چهارشنبه 29 آبان برگزار می‌شود.
این نشست با هدف گرامیداشت مرحوم هادی میرمیران و حضور فرهاد احمدی، ایرج اعتصام، داراب دیبا، حسین شیخ زین الدین، علی اکبر صارمی، ایرج کلانتری و نیز سید محمد بهشتی ترتیب داده شده است.
جلسۀ نقد که از ساعت 10 تا 18 در ساختمان اصلی فرهنگستان هنر برپا است، توسط پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر با همکاری شرکت سوپرپایپ برنامه‌ریزی شده و ورود عموم در آن آزاد است.

 

 

معمارنت- جلسۀ نقد معماری معاصر ایران با تمرکز بر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی چهارشنبه 29 آبان برگزار می‌شود.
این نشست با هدف گرامیداشت مرحوم هادی میرمیران و حضور فرهاد احمدی، ایرج اعتصام، داراب دیبا، حسین شیخ زین الدین، علی اکبر صارمی، ایرج کلانتری و نیز سید محمد بهشتی ترتیب داده شده است.
جلسۀ نقد که از ساعت 10 تا 18 در ساختمان اصلی فرهنگستان هنر برپا است، توسط پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر با همکاری شرکت سوپرپایپ برنامه‌ریزی شده و ورود عموم در آن آزاد است.