برنامۀ چهارشنبه‎های آذرماه با انجمن مفاخر

معمارنت- دوازدهمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری در آذرماه 1392 برگزار می‎شود.
عناوین این نشست‌ها که در هر چهارشنبه از 16 تا 19 در موزۀ هنرهای امام علی (ع) پذیرای علاقه‌مندان است به این ترتیب اعلام شده است:

  92/9/6: شهرها و بندرها
 92/9/13: حدیثِ آرزومندی
 92/9/20: هنرِ عصرِ تیموری
 92/9/27: دالانِ بهشت
 

معمارنت- دوازدهمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری در آذرماه 1392 برگزار می‎شود.
عناوین این نشست‌ها که در هر چهارشنبه از 16 تا 19 در موزۀ هنرهای امام علی (ع) پذیرای علاقه‌مندان است به این ترتیب اعلام شده است:

  92/9/6: شهرها و بندرها
 92/9/13: حدیثِ آرزومندی
 92/9/20: هنرِ عصرِ تیموری
 92/9/27: دالانِ بهشت