بازخوانی همکاری بنیاد رایت و معماران ایرانی

بازخوانی همکاری بنیاد رایت و معماران ایرانی

معمارنت- بازخوانی همکاری مشترک بنیاد فرانک لوید رایت و گروه مهندسان مشاور معماری «نظام عامری، کمونه و خسروی» موضوع نشست این هفتۀ انجمن مفاخر معماری است.
آخرین چهارشنبۀ آبان یعنی بیست و نهمین روز از این ماه در موزۀ هنرهای امام علی (ع) پنلی با حضور افراد مشارکت کننده در این همکاری و با مدیریت مهندس بهروز مرباغی برگزار می‎شود. این نشست از ساعت 16 تا 19 پذیرای علاقه مندان بوده و برنامه با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.

 

 

معمارنت- بازخوانی همکاری مشترک بنیاد فرانک لوید رایت و گروه مهندسان مشاور معماری «نظام عامری، کمونه و خسروی» موضوع نشست این هفتۀ انجمن مفاخر معماری است.

 

آخرین چهارشنبۀ آبان یعنی بیست و نهمین روز از این ماه در موزۀ هنرهای امام علی (ع) پنلی با حضور افراد مشارکت کننده در این همکاری و با مدیریت مهندس بهروز مرباغی برگزار می‎شود. این نشست از ساعت 16 تا 19 پذیرای علاقه مندان بوده و برنامه با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.

 

 

«رایت و معماران ایرانی»
سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، تک و توک،‌ شاهد حضور معماران جهانی در ایران بودیم. از آرامگاهِ حافظ (اثر آندره گودار) تا بانک‌ملی خیابان انقلاب (اثر یورن اوتسن)، ‌از خانه‌های کنار زاینده‌رود فیلیپ جانسون تا پروژه بزرگ تپه‌های عباس‌آباد از «گروئن».

 

در سال‌های بعد از انقلاب،‌ معماری ایران شانس همکاری با معماران خارجی را نداشت و هنوز معلوم نیست تا چه زمانی این گسستِ همکاری ادامه خواهد داشت. درست است که در سال‌های اخیر چند شرکت مشاورِ خارجی یا چند معمار خارجی در مسابقات معماری ایران شرکت کرده‌اند و گاه عنوان‌هایی هم کسب کرده‌اند، ولی این یک جریان رایج و عادی نیست. استثناهایی است در قاعده‌ی مسلّم. از این رده است حضور «ذاها حدید»  در مسابقه مرحله دوم توسعه برج میلاد و حضور «بیگ» در مسابقه مجتمع بزرگ نرگس مشهد و غیره.

 

در آن سال‌های ماضی، یکی از بزرگانی که در معماری ایران حضور پیدا کرد و نقشی بازی کرد، «فرانک لوید رایت» بود. تداوم حضورِ او در این معماری، ‌پس از مرگ او، در قالبِ همکاری‌های «بنیاد رایت» انجام گرفت. گروه مهندسین مشاوری که پای او را به ایران باز کرد، «مهندسین مشاورِ نظامِ عامری- کمونه- خسروی» نام داشت. مهندس نظام عامری، خود، شاگرد و دانشجوی رایت بود و همین ارتباط سبب شد تا او پایش به ایران باز شود. البته، حتماً، باید بپذیریم نظام عامری شاگردِ تیز و هوشمند او بود وگرنه صرفِ دانشجوی رایت بودن انگیزه‌ای برای کشانده‌شدن او به سرزمینی دور نمی‌شد. معروف است که رایت بسیار سخت‌گیر و تا حدی لجوج بود و کارکردن زیر دستِ او دل شیر می‌خواست.

 

نظامِ عامری، 88 ساله، از بزرگان معماری ماست. او چگونگی ورود به جرگه و محفل فرانک لوید رایت را بازخوانی می‌کند و از پروژه‌هایی می‌گوید که با او و بنیاد رایت در ایران اجرا کردند. در این بازخوانیِ رابطه معماران ایرانی با رایت، آقایان مهندسین کمال کمونه و خسروی هم حضور دارند. مهندس بهروز مرباغی میزبانی و مدیریت پنل را بر عهده دارد.