زیبایی‌شناسی خط در مسجد جامع اصفهانی

زیبایی‌شناسی خط در مسجد جامع اصفهانی

معمارنت-  یکشنبه 24 آذر ۱۳۹۲، سی‌امین شماره از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر دانشکدۀ معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی، با حضور دکتر «محمدحسین حلیمی» برگزار می‎شود.

 

در این نشست که به همت هستۀ پژوهشی نظریه‌پژوهی در معماری و هنر (تاریخ و تئوری) ترتیب داده شده این استاد دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم به موضوع  خط و خوشنویسی در مسجد جامع اصفهان می پردازد. هنری که در تمامی هنرهای اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.
در این جلسه کتاب «زیبایی‌شناسی خط در مسجد جامع اصفهان» معرفی می‌شود. شرح و تحلیل تاریخی و توصیف زیبایی‌شناسی در تمام کتاب یکدیگر را همراهی می‌کنند و تحلیل و طراحی‌های دقیق  و عکاسی کامل مسجد، ظرایف و ارزش‌های هنری خط و خوشنویسی و طراحی حروف را به مخاطبان و علاقه‌مندان هنر اسلامی ایران، هنرمندان و طراحان هنرهای تجسمی می‌شناساند.

 

 

معمارنت-  یکشنبه 24 آذر ۱۳۹۲، سی‌امین شماره از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر دانشکدۀ معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی، با حضور دکتر «محمدحسین حلیمی» برگزار می‎شود.

 

در این نشست که به همت هستۀ پژوهشی نظریه‌پژوهی در معماری و هنر (تاریخ و تئوری) ترتیب داده شده این استاد دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم به موضوع  خط و خوشنویسی در مسجد جامع اصفهان می پردازد. هنری که در تمامی هنرهای اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.
در این جلسه کتاب «زیبایی‌شناسی خط در مسجد جامع اصفهان» معرفی می‌شود. شرح و تحلیل تاریخی و توصیف زیبایی‌شناسی در تمام کتاب یکدیگر را همراهی می‌کنند و تحلیل و طراحی‌های دقیق  و عکاسی کامل مسجد، ظرایف و ارزش‌های هنری خط و خوشنویسی و طراحی حروف را به مخاطبان و علاقه‌مندان هنر اسلامی ایران، هنرمندان و طراحان هنرهای تجسمی می‌شناساند.

 

این جلسه در دانشکدۀ معماری و شهرسازی شهید بهشتی، گروه دکتری، از ساعت 12:30 تا 14 پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.