فراخوان جایزۀ معماری میرمیران 93

فراخوان جایزۀ معماری میرمیران 93

معمارنت- بنیاد معماری میرمیران با تعیین تیتر «معماری و سینما»، به عنوان موضوع هشتمین دوره مسابقه معماری میرمیران، فراخوان سال 93 خود را اعلام کرده است.

 

در این فراخوان مهلت تحویل طرح‌ها به دبیرخانه بنیاد حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه 13 بهمن ماه آمده و زمان داوری طرح‌ها روز شنبه و یکشنبه سوم و چهارم اسفندماه تعیین شده است. اعلام نتایج داوری و اهدا جوایز نیز به روال گذشته سوم اردیبشهت مقارن با روز معمار، در خانۀ هنرمندان برگزار خواهد شد.

 

معمارنت- بنیاد معماری میرمیران با تعیین تیتر «معماری و سینما»، به عنوان موضوع هشتمین دوره مسابقه معماری میرمیران، فراخوان سال 93 خود را اعلام کرده است.

 

در این فراخوان مهلت تحویل طرح‌ها به دبیرخانه بنیاد حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه 13 بهمن ماه آمده و زمان داوری طرح‌ها روز شنبه و یکشنبه سوم و چهارم اسفندماه تعیین شده است. اعلام نتایج داوری و اهدا جوایز نیز به روال گذشته سوم اردیبشهت مقارن با روز معمار، در خانۀ هنرمندان برگزار خواهد شد.

 

برای اطلاع بیشتر از مدارک مورد نیاز برای شرکت در مسابقه و جوایز می‌توانید متن پوستر این فراخوان را مطالعه کنید: