معرفی کتاب کفسازی بناهای تاریخی

معرفی کتاب کفسازی بناهای تاریخی

شناسنامه
عنوان: کفسازی در بناها و محوطه‌های تاریخی
پژوهش و تألیف: رضا شیرازیان، آرش بوستانی، هادی جهان آبادیان
انتشارات: دستان
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: 1392

 

شناسنامه
عنوان: کفسازی در بناها و محوطه‌های تاریخی
پژوهش و تألیف: رضا شیرازیان، آرش بوستانی، هادی جهان آبادیان
انتشارات: دستان
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: 1392
معمارنت- کتاب « کفسازی در بناها و محوطه های تاریخی» در 180 صفحه به صورت تمام رنگی و با جلد سخت در آبانماه امسال منتشر و در همایش ملی مصالح، شهر، معماری رونمایی شد.

 

این کتاب شامل سه مبحث اصلی: انواع، اجرا و نگهداری از کفسازی و حاصل پژوهش و مستندنگاری آثار دوران مختلف تاریخی است. مؤلفان سعی کرده اند با تعریفِ ساختار، به درک بهتر موضوعات مرتبط با کفسازی در هر سه مبحث عنوان شده کمک نمایند.

 

بهره گیری از عکس های با کیفیت، ترسیم های سه بعدی و دیاگرام‌های طبقه بندی به مخاطبان در شناخت بهتری از کفسازی یاری می‌رساند. در مبحث اجرا اغلب روش های مستند شده، روش هایی است که توسط مؤلفین طی 15 سال کار حرفه ای مرمت، آزموده شده و متن کتاب برای کارشناسان طراح و مجری مرمت، معمار، شهرساز و عمران به همراه مدرسین و دانشجویان این رشته‌ها نگاشته شده است.
فهرست طبقه بندی تخصصی مطالب را نشان می‌دهد:
 

 

برخی از صفحات کتاب را می‌توانید در فایل پیوست مشاهده نمایید.