گزارش نحوۀ انتخاب آثار برتر مسابقه يونسكو

گزارش نحوۀ انتخاب آثار برتر مسابقه يونسكو

معمارنت- کمیته آموزش موسسه فرهنگي ایکوموس ایران برنامه‌اي شامل دو ارائه  برگزار می‌کند. موضوع يكي از اين  سخنراني‌ها «جذابیت و نقشِ نگرشِ اقتصادی در حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی» است كه توسط رضا شیرازیان ارائه خواهد شد.

 

نقشِ نگرشِ اقتصادی دراحیای بناهای تاریخی و نحوه انتخاب آثار برتر مسابقه يونسكو

 

معمارنت- کمیته آموزش موسسه فرهنگي ایکوموس ایران برنامه‌اي شامل دو ارائه  برگزار می‌کند. موضوع يكي از اين  سخنراني‌ها «جذابیت و نقشِ نگرشِ اقتصادی در حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی» است كه توسط رضا شیرازیان ارائه خواهد شد. در اين برنامه رضا بوستاني نيز گزارشي  از نحوه برگزاری و انتخاب آثار برترِ مسابقۀ حفاظت از بناهای تاریخی، آسیا- اقیانوسیۀ یونسکو ارائه خواهد كرد. اين برنامه در تاريخ 22 ديماه 92 از ساعت ۱۵ الی ۱8 در تالار دکتر شیرازی، فرهنگستان هنر برگزار می‎شود و حضور عموم در آن آزاد است.