جشن چهلمین سالگرد جامعه مهندسان مشاور ایران

جشن چهلمین سالگرد جامعه مهندسان مشاور ایران

18 دی ماه 1392
مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران