نخستین همایش ملی روش تحقیق در معماری و شهرسازی

نخستین همایش ملی روش تحقیق در معماری و شهرسازی

 معمارنت- مبنا و پایه اساسی تولید علم در رشته‌های علمی مختلف مجهز بودن به روش‌های کارآمد پژوهش می‌باشد. در واقع بدون تسلط پژوهشگر به روش تحقیق، تولید علمی نظام‌مند و ساختاریافته، ناممکن به نظر می‌رسد. از این لحاظ در ایران خصوصاً در برخی از رشته‌ها، تولیدات علمی از نظر کمی و کیفی وضعیت نامطلوبی دارند که یکی از این رشته‌ها، معماری و شهرسازی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمارنت- مبنا و پایه اساسی تولید علم در رشته‌های علمی مختلف مجهز بودن به روش‌های کارآمد پژوهش می‌باشد. در واقع بدون تسلط پژوهشگر به روش تحقیق، تولید علمی نظام‌مند و ساختاریافته، ناممکن به نظر می‌رسد. از این لحاظ در ایران خصوصاً در برخی از رشته‌ها، تولیدات علمی از نظر کمی و کیفی وضعیت نامطلوبی دارند که یکی از این رشته‌ها، معماری و شهرسازی می‌باشد.

 

به همین منظور نخستین همایش ملی روش تحقیق در معماری و شهرسازی که قرار است اردیبهشت‌ماه 1393 در دانشگاه یزد برگزار گردد به این مسئله خواهد پرداخت.

 

محورهای عمده این همایش برای تدوین و ارسال مقالات به شرح ذیل می‌باشد:

 

مباحث پایه روش‌های پژوهش

-         مفهوم شناسی در روش‌های پژوهش (موضوع، هدف، مساله، ضرورت، اهمیت، و ...)

-         فرایند و ساختار پژوهش

 

آسیب‌شناسی و ارتقاء کیفی روش‌های پژوهش در شهرسازی و معماری

-         آسیب‌شناسی در حوزه آموزش

-         آسیب‌شناسی در حوزه پژوهش

-         راهبردها و راهکارهای تخصصی کردن روش‌های پژوهش در شهرسازی و معماری

 

کاربرد روش‌ها و فنون پژوهش

-         روش‌های نوین پژوهش

-         روش‌های پژوهش و نیازهای معاصر

-         ابزارها، تکنیک‌ها و فنون نوین پژوهش

--         پارادایم‌شناسی پژوهش در شهرسازی و معماری

-         روش‌های پژوهش در شهرسازی و معماری اسلامی

-          روش‌های پژوهش در حرفه شهرسازی و معماری

 

نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در شهرسازی و معماری

-         نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در حوزه دانشگاهی

-         نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در حوزه حرفه‌ای

 

آموزش روش تحقیق

-         آموزش روش تحقیق در دوره کارشناسی

-         آموزش روش تحقیق در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری

 

علاقه‌مندان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به تارنمای زیر مراجعه نمایند.

www.iscconferences.ir/505