گزارش اولین نشست پژوهش شهری در جامعه مهندسان مشاور

گزارش اولین نشست پژوهش شهری در جامعه مهندسان مشاور

 معمارنت- در راستای "سلسله نشست‌های پژوهش شهری" نخستین نشست در چارچوب موافقنامه همکاری میان سه نهاد جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و جامعه مهندسان شهرساز ایران با موضوع "پژوهش شهری، وضعیت و چشم‌اندازها" روز سه‌شنبه 93/01/26 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار گردید.

 

 

 معمارنت- در راستای "سلسله نشست‌های پژوهش شهری" نخستین نشست در چارچوب موافقنامه همکاری میان سه نهاد جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و جامعه مهندسان شهرساز ایران با موضوع "پژوهش شهری، وضعیت و چشم‌اندازها" روز سه‌شنبه 93/01/26 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار گردید.

 

در ابتدای این نشست خانم دکتر اعتماد (نماینده گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران) ضمن تشریح کلیات "موافقتنامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری" فی مابین سه نهاد مدنی و حرفه ای فوق، شمه‌ای از فعالیت‌های کمیته پژوهش توسعه شهری که بانی اولیه این رویداد و همکاری سه نهاد است را ارائه داد و از روسای سه نهاد فوق درخواست نمود نقطه‌نظرات خود پیرامون این همکاری را اظهار نمایند. در ادامه آقایان دکتر قانعی‌راد (رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران)، مهندس رامینه (رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران) و دکتر مشهدی‌زاده (نماینده جامعه مهندسان شهرساز ایران) به‌ترتیب نظرات خود پیرامون ضرورت همکاری نهادهای مدنی برای شناسایی و کمک به حل مشکلات شهری را بیان نمودند. به‌دنبال آن آقای مهندس ملکی (دبیر موافقنامه همکاری) پیرامون نحوه شکل‌گیری، اهداف و برنامه موافقنامه همکاری در سال 1393 سخنانی ایراد نمود. در ادامه دکتر مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن استقبال این وزارت از همکاری نهادهای حرفه‌ای و مدنی در زمینه نقد پژوهش‌ها و سیاست‌های شهری بر ضرورت گسترش این گونه همکاری‌ها و تشریک مساعی نهادهای مدنی، عمومی و دولتی تاکید کردند. 

 

در ادامه نشست دو پژوهش " آسیب‌شناسی پیوند آموزش، پژوهش و اجرا" توسط آقایان مهندس احمد سعیدنیا و "آسیب‌شناسی و معرفی ساختار بهینه پژوهش شهرسازی" توسط دکتر محمد شیخی به‌صورت فشرده ارائه شدند. سپس اعضای پانل آقایان مهندس سید رضا هاشمی و جواد مهدی‌زاده و خانم دکتر مریم شریعت‌زاده به بررسی و نقد کلی پژوهش‌های ارائه‌شده و نیز وضعیت پژوهش شهری در ایران پرداختند. در پایان، پرسش‌هایی از ارائه‌دهندگان مطرح شد که به دلیل ذیق وقت پاسخ تفصیلی به آنها به نشست های آتی موکول شد. هدف اولین نشست نه نقد پژوهش‌های ارائه‌شده، بلکه گفتگو و اظهار نظرهای اولیه پیرامون وضعیت و چشم اندازهخای پژوهشهای شهری بود که در ادامه این نشست ها بتواند به درک تصویری مشترک از مشکلات پژوهش‌های شهری و راه حل‌های ارتقاء آنها منجر شود. 

 

شایان ذکر است "سلسله نشست‌های پژوهش شهری" در سه‌شنبه پایانی هر ماه برگزار خواهد شد. نشست بعدی نیز در روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه با عنوان "نقد در دنیای امروز" با ارائه مقاله و سخنرانی دکتر مجتبی صدریا و ارائه نظرات نقدکنندگان برگزار خواهد شد.