سيزدهمين دوره هم انديشي انجمن مفاخر معماري در تير ماه

سيزدهمين دوره هم انديشي انجمن مفاخر معماري در تير ماه

معمارنت- سيزدهمين دوره هم انديشي انجمن مفاخر معماري ايران در تيرماه ١٣٩٣برگزار مي شود.
عناوين اين نشست ها كه در چهارشنبه هر هفته از ساعت ١٦ الي ١٩ در باغ موزه قصر پذيراي علاقمندان است به ترتيب ذيل
اعلام شده است :

 

 

معمارنت- سيزدهمين دوره هم انديشي انجمن مفاخر معماري ايران در تيرماه ١٣٩٣برگزار مي شود.
عناوين اين نشست ها كه در چهارشنبه هر هفته از ساعت ١٦ الي ١٩ در باغ موزه قصر پذيراي علاقمندان است به ترتيب ذيل
اعلام شده است :

 

چهارشنبه 93/4/4: مدارس فردا
ساعت 6 تا 8:30 بعد از ظهر

 

چهارشنبه 93/4/11: معماری و فرهنگی آشوری
ساعت 6 تا 8:30 بعد از ظهر

 

چهارشنبه 93/4/18: کوچ روان تالش
ساعت 6 تا 8:30 بعد از ظهر

 

چهارشنبه 93/4/25: مهاجرت و فقر شهری
ساعت 6 تا 8:30 بعد از ظهر

 

علاقمندان آخرین تغییرات برنامه ها را مي توانند از طریق تارنماي زير پیگیری نمايند.
www.ammi.ir
 

محل برگزاری: باغ موزه قصر
دکتر شریعتی – مطهری شرقی (پلیس)
تلفن دبیرخانه انجمن: 88430222 - 88430313