جستجوي هويت ايراني در معماري مدرن

جستجوي هويت ايراني در معماري مدرن

 جامعه مهندسان مشاور ايران در نظر دارد برگزاري سلسه جلسات بحث و گفتگو در حوزه معماري را آغاز نمايد. در اين جلسات كه به شكل مناظره برگزار مي شود، اعضاي پانل در چارچوب دو ديدگاه متفاوت، نظرات خود را در مورد موضوع جلسه مطرح مي كنند و سپس بحث به صورت عمومي و پرسش و پاسخ با مشاركت حاضران ادامه مي يابد.

 

 

جامعه مهندسان مشاور ايران در نظر دارد برگزاري سلسه جلسات بحث و گفتگو در حوزه معماري را آغاز نمايد. در اين جلسات كه به شكل مناظره برگزار مي شود، اعضاي پانل در چارچوب دو ديدگاه متفاوت، نظرات خود را در مورد موضوع جلسه مطرح مي كنند و سپس بحث به صورت عمومي و پرسش و پاسخ با مشاركت حاضران ادامه مي يابد.

 

در اولين جلسه اين برنامه كه به همت كميته فرهنگي شوراي گروه معماري جامعه مهندسان مشاور ايران با موضوع محوري "جستجوي هويت ايراني در معماري مدرن" برگزار مي گردد، اين سؤال مهم مطرح مي شود كه آيا عنوان "هويت ايراني يا الگوي ايراني معماري" اساساً در چارچوب معماري مدرن معنائي دارد يا خير؟

اعضاي پانل:
محمدرضا نيكبخت
بيژن شافعي

علي كرمانيان
بابك شكوفي

مجري برنامه: سيروس مهرانديش

زمان: چهارشنبه 4 تير ماه سال 1393   ساعت 17:00 الي 20:00
مكان: سالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ايران، ولنجك، خيابان 26، بلوار دانشجو، نبش خيابان سلامي، شماره 25