سخنراني واسازي ساخت مكان-نيازها، فرصت ها ودارايي ها

سخنراني واسازي ساخت مكان-نيازها، فرصت ها ودارايي ها

معمارنت:به همت شركت عمران وبهسازي شهري ايران  مهيار عارفي تحت عنوان "واسازی ساخت مکان - نیازها، فرصت‌ها و دارایی‌ها" در روز یک‌شنبه مورخ 22/4/1393 در سالن همایش‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) واقع در تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 سخنرني خواهد داشت

 

معمارنت:به همت شركت عمران وبهسازي شهري ايران  مهيار عارفي تحت عنوان "واسازی ساخت مکان - نیازها، فرصت‌ها و دارایی‌ها" در روز یک‌شنبه مورخ 22/4/1393 در سالن همایش‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) واقع در تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 سخنرني خواهد داشت