فراخوان هفتمين جايزه معماري داخلي ايران

فراخوان هفتمين جايزه معماري داخلي ايران

معمارنت:هفتمین جایزه معماری داخلی ایران با دعوت از شرکت کنندگان پروژه های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان در مهر ماه امسال  برگزار می گردد.
فراخوان،شرايط مدارك مورد نياز جهت شركت در مسابقه ،هيئت داوران ومعيارهاي جايزه را در زير مي خوانيد:

 

 

معمارنت:هفتمین جایزه معماری داخلی ایران با دعوت از شرکت کنندگان پروژه های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان در مهر ماه امسال  برگزار می گردد.
فراخوان،شرايط مدارك مورد نياز جهت شركت در مسابقه ،هيئت داوران ومعيارهاي جايزه را در زير مي خوانيد:

 

معیارها:
خلاقیت و نگاهی نو.
توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیتها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.
چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن.
میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح.

 

دبیرخانه جایزه معماری داخلی ایران، واژه معماری داخلی را به شرح زیر تعریف می نماید:
کیفیت فضا (مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیتها، همنشینی فعالیتها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی)تکنیک (انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوه ی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای داخلی) عناصر داخلی (خلاقیت، مصالح، نور پردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر) طراحی داخلی (چیدمان و دکوراسیون) عبارت از خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطه ی اوج و ترکیب.

 

اصول و مبانی داوری:
معماری: کاربری، کالبد، حجم، استراکچر کل بنا، روح، حس، زیبایی.
معماری داخلی: استراکچر داخلی، بدنه های داخلی و سقف ها – عناصر تشکیل دهنده کالبدی معماری داخلی(ستون، در پنجره،...) تقسیم کاربری به فعالیت ها: فعالیت هایی که امکان تحقق کاربری را فراهم می کنند.
توزیع فعالیت ها: تعیین عرصه و حریم (قلمرو) فعالیتها و همنشینی  آنها.
چیدمان: امکانات، تجهیزات، مبلمان، اکسسوری
کیفیت فضا: ادراک فضا براساس متریال، بافت، رنگ، نور و ایجاد حس مواجهه  حرکت ذهن و بدن، درک و آگاهی: معنا  پدید آمدن انس و خاطره (احساس تعلق)

 

جایزه در سه گروه زیر تقسیم و به شرکت کنندگان تعلق می گیرد:
الف  ساختمانهای مسکونی
رتبه اول: تندیس +2A نشان تقدیر و مبلغ  30،000،000(سی میلیون) ریال
رتبه دوم (منتخب): نشان تقدیر و مبلغ 15،000،000 (پانزده میلیون) ریال

 

ب  ساختما نهای اداری
رتبه اول: تندیس 2A + نشان تقدیر و مبلغ 20،000،000 (بیست میلیون )ریال
رتبه دوم (منتخب): نشان تقدیر و مبلغ 10،000،000 ، (ده میلیون) ریال

 

ج  ساختمان های تجاری
رتبه اول: تندیس 2A + نشان تقدیر و مبلغ 20،000،000 ، (بیست میلیون) ریال
رتبه دوم (منتخب): نشان تقدیر و مبلغ 10،000،000 ، (ده میلیون) ریال

 

د  ساختمان های عمومی
رتبه اول: تندیس 2A + نشان تقدیر و مبلغ 30،000،000 ، (سی میلیون) ریال
رتبه دوم (منتخب): نشان تقدیر و مبلغ15،000،000، (پانزده میلیون) ریال

 

مهلت ارسال آثار:
ارسال مدارک پروژه به دبیرخانه جایزه از ۵ مهر ماه تا پایان وقت اداری شنبه ۱۲ مهر ماه 1393تعیین گردیده است. جلسات داوری ۱۴ و ۱۵ مهرماه و مراسم اهداء جوایز ۱۷ مهرماه برگزار می گردد.
در روند داوری در صورت صلاحدید از طراح محترم جهت توضیح در مورد پروژه، دعوت به عمل آمده و یا بازدید از پروژه توسط هیئت داوران انجام خواهد گرفت.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه:
معرفی ساختمان اصلی و زمان ساخت که طرح داخلی مورد نظر در داخل آن اجرا شده است با ارائه نشانی دقیق سایت و در صورت امکان نقشه یک پلان و یک نما از ساختمان اصلی با ذکر مقیاس یا تصاویری از هر یک از نماهای اصلی و محوطه باز ساختمان. پلا نها و برشها یا تصاویر گرافیکی و سه بعدی طرح با ذکر مقیاس و نام فضا (در صورت موجود بودن). نقشه های مربوط به هر یک از عناصر خاص و پیچیده ساخته شده درداخل فضا (اعم از جداکننده سقف ها و مبلمان) در مقیاس مناسب (درصورت موجود بودن) معرفی طرح اجرا شده در قالب عکس های بزرگ و گویا از پروژه کهنمایانگر جزئیات طرح و نورپردازی در شب باشند با شرح هر عکس. توضیحات لازم در مورد زیر بنا و پیشینه بنا، ایده اصلی طراح، اهداف دنبالشده در طراحی، مزایای گزینه انتخاب شده برای اجرا، موانع و محدودیت های طرح و اجرا، نقش کارفرما در شکل گیری طرح و... همراه با نمودارهای لازم، تصاویر قبل و بعد بنا و هر آنچه که داوران را در قضاوت طرح یاری کند.

 

کلیه نقشه ها و عکسها باید روی صفحات فرم به ابعاد 50x70 سانتیمتر (حداکثر در ۴ شیت)و در یک صفحه توضیحات ارائه گردد. ارائه مدارک ارسالی بر روی لوح فشرده (تنها جهت چاپ در فصلنامه شماره ویژه جایزه) برای کلیه شرک تکنندگان اجباری است. ضمناً نام پروژه، محل اجرا، نام کارفرما، نام طراح اصلی یا گروه طراحی که با عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد، نشانی و شماره های تماس لازم، همکاران اجرایی و تاریخ شروع و خاتمه ی طرح و ساخت باید به صورت جداگانه در یک برگه A4 همراه مدارک توسط شرکت کننده به دبیرخانه ارائه می گردد و کد چهار رقمی به عنوان رسید به شرکت کنندگان تحویل داده می شود.

 

نام پروژه، نام صاحب اثر، نشانی، شماره تلفن و فکس روی پاکت نوشته شود.

 

محدودیتی برای ارائه پروژ ههای متعدد متعلق به یک شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد ولی هر یک از آثار بایستی در پاکتهای جداگانه ارسال شوند. تمامی پروژه های شرکت کننده در هفتمین جایزه معماری داخلی ایران در شماره ۳۹ مجله معماری و ساختمان (شماره ویژه هفتمین جایزه معماری داخلی ایران) منتشر می گردد.

 

مراسم اهدای جوایز روز هفدهم مهر ماه سال 1393برگزار می گردد.

 

مراسم تقدیر از معمار معاصر طبق برنامه هر ساله همزمان با مراسم اهداء جوایز در همان روز هفدهم مهرماه برگزار می گردد.