عکس‌های پاسکال مونیر

پاسکال مونیر(Meunier) عکاس مستند فرانسوی و کارشناس ارشد در رشته علوم سیاسی است.

آخرین آثار او عمدتا مربوط به فرهنگ مسلمانان عرب است، که امروزه بدفهمی‌های بسیاری در مورد آنها وجود دارد. کار حرفه‌‌ای پاسکال مونیر از حلب سوریه آغاز شده و طی نه سال، از ایران، لیبی، یمن و مصرعکس گرفته است و سنت‌های فرهنگی از موریتانی تا مالزی را از طریق عکس‌هایش گزارش کرده است.

پاسکال مونیر(Pascal Meunier) عکاس مستند فرانسوی و کارشناس ارشد در رشته علوم سیاسی است.

آخرین آثار او عمدتا مربوط به فرهنگ مسلمانان عرب است، که امروزه بدفهمی‌های بسیاری در مورد آنها وجود دارد. کار حرفه‌‌ای پاسکال مونیر از حلب سوریه آغاز شده و طی نه سال، از ایران، لیبی، یمن و مصرعکس گرفته است و سنت‌های فرهنگی از موریتانی تا مالزی را از طریق عکس‌هایش گزارش کرده است. با اين حال تمرکز او در کارهایش بر رویدادهای سیاسی این کشورها نبوده و تلاش کرده است تا به فرهنگ و عناصرفرهنگی در این کشورها بپردازد.

از اهداف او ثبت میراث و سنت‌هایی است که به سرعت در حال محو شدن هستند. حمام عمومی قاهره، جزیره لامو، واحه ولاته و شهر قدیمی حرار، از مکانهایی هستند که موضوع کار او بوده‌اند. پاسکال مونیر تلاش می کند این امر را نشان دهد که جهان اسلام درحال تغییراست، جهانی که به شدت از مدرنیته متأثر است و حضور مدرنیته در آن به شدت دیده می شود، اما در عین حال نگران از دست دادن ارزش‌هایش است.