عكاسي معماري از تاريخچه تا اجرا در ايكوموس

معمارنت- به همت کمیته آموزش ایکوموس ایران

دو سخنراني در جلسه دوشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٣ اين كميته بر گزار مي شود سخنراني  اول با موضوع:

شناخت ساختار تاریخی شهر، امکانی برای حفاظت و بازآفرینی شهر امروز(نمونه موردی مطالعه شهر قم)
 

توسط خانم مهندس نیره سادات موسوی

و سخنرانی دوم با موضوع:عکاسی معماری از تاریخچه تا اجرابا سخنرانيآقای مهندس انوشه پیربادیان
 

برگزار مي شود
 

اين برنامه ازساعت ۱۵ الی ١٨درتالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی

 

نقش جهان اجرا مي شود