دانلود مجله آرشيتكت شماره ٣ بهمن١٣٢٥

دانلود مجله آرشيتكت شماره ٣ بهمن١٣٢٥

شماره سوم مجله آرشیتکت مربوط به بهمن و اسفند سال 1325 است و در آن به مواردی چون "مسئله تقلید و ابتکار در صنایع هخامنشی"، "کاخ شاه صفی در بهشهر"، "تهویه مطبوع"، "تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا" و ... پرداخته است.