موزه‌ها در جهان در حال تغيير

پيرو سلسله هم اندیشی های ماهیانه انجمن مفاخر معماری ایران، برنامه هم‌انديشي با موضوع «موزه‌ها در جهان در حال تغيير» چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه جاري برگزار مي شود. اين برنامه از ساعت 16 تا ساعت 19 در موزه امام علي واقع در خيابان وليعصر بلوار اسفنديار با حضور علاقه‌مندان ادامه خواهد داشت.

پيرو سلسله هم اندیشی های ماهیانه انجمن مفاخر معماری ایران، برنامه هم‌انديشي با موضوع «موزه‌ها در جهان در حال تغيير» چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه جاري برگزار مي شود. اين برنامه از ساعت 16 تا ساعت 19 در موزه امام علي واقع در خيابان وليعصر بلوار اسفنديار با حضور علاقه‌مندان ادامه خواهد داشت.

منبع: تارنماي انجمن مفاخر معماري ايران