ستاره صالحی

تجربیات کاری و نمایشگاه ها:

1390، شرکت در پرفورمنس "From Morning Till Night" از هنرمند اهل چک "Katerina Seda"، گالری TATE، لندن.

1389، نمایشگاه گروهی نقاشی، کافه گالری ایرانشهر، خانه هنرمندان.

1389، کاندید جایزه طراحی صحنه در جشنواره تئاتر تجربه برای نمایش "عالیجناب کرم" به کارگردانی میلاد ملك‌پور.

1389، تصویرسازی کتاب "فیه مافیه"، انتشارات پارسه.

1387، تالیف برای هفته نامه تندیس، شماره های 132  تا 141.

 

آدرس ایمیل: s.salehi87@yahoo.com

تولد: 19/10/1366، تهران.

تحصیلات:

1389، لیسانس نقاشی، هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

1384، دیپلم ریاضی، دبیرستان خرد. 

تجربیات کاری و نمایشگاه ها:

1390، شرکت در پرفورمنس "From Morning Till Night" از هنرمند اهل چک "Katerina Seda"، گالری TATE، لندن.

1389، نمایشگاه گروهی نقاشی، کافه گالری ایرانشهر، خانه هنرمندان.

1389، کاندید جایزه طراحی صحنه در جشنواره تئاتر تجربه برای نمایش "عالیجناب کرم" به کارگردانی میلاد ملک پور.

1389، تصویرسازی کتاب "فیه مافیه"، انتشارات پارسه.

1387، تألیف برای هفته نامه تندیس، شماره های 132  تا 141.