تحول سیاست ها و اقدامات در بهره برداری مجدد از ساختمان های ارزشمند

تحول سیاست ها و اقدامات در بهره برداری مجدد از ساختمان های ارزشمند

معمارنت -اولین نشست از دفتر اول سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ( مادر تخصصی )

در سال 1394 در خصوص بهره برداری مجدد از ساختمان های ارزشمند با عنوان « سیر تحول سیاست ها و اقدامات در بهره برداری مجدد از ساختمان های ارزشمند در ایران» روز دوشنبه مورخ 7 اردیبهشت ماه 94 از ساعت 14 با سخنرانی محمد سعید ایزدی و با حضور آقایان سید محمد بهشتی،  اسکندر مختاری و علی اصغر بدری به عنوان اعضای پنل در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 برگزار می گردد . دبیر علمی نشستهای دفتر اول، آقای دکتر محمد سعید ایزدی می باشد.