برنامه تير ماه هم انديشي هاي انجمن مفاخر

نویسنده: 
مترجم: 
مشخصات کتاب: 
گفتگو از: 

معمارنت -پانزدهمین دوره هم‌اندیشی هاي انجمن مفاخر معماري درتیر 1394

به شرح زير مي باشد: 

چهارشنبه 94/4/3: منم، آپادانا

ساعت 4 تا 6:30  بعد از ظهر

چهارشنبه 94/4/10: وعدۀ خوبان!

ساعت 4 تا 6:30  بعد از ظهر

چهارشنبه 94/4/24 : همسایۀ آسمان

ساعت 4 تا 6:30  بعد از ظهر

چهارشنبه 94/4/31 : شهرِ ایمن

ساعت 4 تا 6:30  بعد از ظهر

 

 

لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید

www.ammi.ir

 

محل برگزاری: باغ موزه قصر

دکتر شریعتی – مطهری شرقی

تلفن دبیرخانه انجمن: 88430222 - 88430313

 

 

متن ویژه اعضاء: 
پانوشت: 
منابع: