هفته معماري اسپانيادرباغ موزه قصر

 

 اسپانیا در تهران با
همکاری "موسسه تهران، مطالعات كلانشهر" برگزار می کند:‏
"هفته معماری اسپانیا"

 
 
پنجشنبه 8 مرداد ماه 1394
 
15 الی 17 افتتاحیه: سخنرانی آقای ادوآردو مانسانو، پروفسور محقق موسسه تاریخ شورای عالی تحقیقات علمی اسپانیا و آقای فرهاد آزرمی، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
 
پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394
 
15 الی 17 اختتامیه: سخنرانی آقای آلبرتو کامپو بائزا، معمار برجسته معاصر اسپانیا و آقای فرهاد آزرمی،
استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی

نمایشگاه عکس "از قرطبه به کوردوبا" و آثار معماری معاصر آقای "آلبرتو کامپو بائزا" به مدت 1 هفته
 

آدرس: خیابان شریعتی، میدان پلیس، باغ موزه قصر