هشتمین سالگرد درگذشت استاد دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی

معمارنت -هشتمین سالگرد درگذشت استاد دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی روزدوشنبه 26 مرداد 1394از ساعت 15 الی 18
در مركز هنر پژوهي نقش جهان برگزار مى شود.

1.    سخنرانی آقای دکتر مهدی حجت با عنوان "دکتر شیرازی"
2.    پخش فیلمی از زندگی و آثار دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی
3.    سخنرانی آقای ناصر نوروز زاده چگینی، با موضوع: کاو شهای باستان شناختی در مسجد - مدرسه حیدریه قزوین
4.    تقدیر از استادکار سنتی آقای سلطانعلی محمدی با حضور استاد ابراهیم حیدری
5.    سخنرانی خانم مهندس مهنام نجفی، با موضوع: میدان توپخانه: ذهنیت ایرانی و ره آورد دیگری

 
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان