بازخوانى روايت هاى شهرى در رمان"نيمه ى غايب"

بازخوانى روايت هاى شهرى در رمان"نيمه ى غايب"
نویسنده: 
حسین سناپور

معمارنت _ رمان «نیمه‌ی غایب»، رمانی درون‌گرا است و در فضای ذهنی شخصیت‌هایش سیر می‌کند. اما به‌هرحال، این فضای ذهنی به‌شدت با فضای بیرون از ذهن آن‌ها رابطه دارد. و حاصل کار، تصویری است که از زاویه‌ی دید آنان تجسم می‌یابد؛ گاه در فضاهای بسته همچون خانه، بیمارستان، کلاس درس، اداره، شرکت، فرودگاه و یا در فضاهای شهری همچون خیابان و پارک.
«دفتر روایت‌های شهری»، آن بخش‌هایی از این رمان را انتخاب کرده‌است که شخصیت‌ها درگیر با درون خود، پا به فضاهای شهری می‌گذارند. در این‌جا، شهر، نه فقط خیابان‌ها و ساختمان‌ها، که مناسبات اجتماعی عمیق و ماندگار یا گذرا و موقت، به درون ذهن کشیده می‌شود. این روایت‌ها، یادآور مفهوم شهر چونان زندگی است. انسان‌هایی که در خیابان‌ها رفت و آمد می‌کنند، به همراه خود، دنیایی از افکار، مناسبات، آرزو‌ها، عشق‌ها، دغدغه‌ها، گرفتاری‌ها، غم‌ها و شادمانی‌ها را حمل می‌کنند. بازخوانی این روایت‌ها فرصتی برای تحکیم نگاه انسانی به شهر است.
برای برقراری پیوند داستانی میان این روایت‌ها، لازم است که کل کتاب، خوانده شود.