مرمت و بازسازی خانۀ لولاگر

مرمت و بازسازی خانۀ لولاگر
نویسنده: 
فرامرز پارسی

خانه آقای لولاگر اولین خانه از مجموعه ای شش تایی از بناهایی است که متعلق به دوره رضا شاهی است که در خیابان نوفل لوشاتو قرار دارد.
شاید بتوان گفت این کوچه اولین مجموعه سازی درون شهری در تهران است که طراح شش بلوک ساختمانی که دو به دو به شبیه هم هستند را طراحی کرده است و خوشبختانه امروز هر شش بنا به زندگی خود ادامه می دهند...
برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمائید.