سخنرانى داريوش شايگان در جامعه مهندسان مشاور ايران

عصر دوشنبه 21 دی ماه 1394 دکتر داریوش شایگان با موضوع «نگاه تطبیقی به دو فضای شهری: پاریس قرن نوزدهم و اصفهان عصر صفوی» در جامعه مهندسان مشاور ایران سخن گفت.
در ابتدای این جلسه که با همکاری جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و مجله بخارا برگزار می شد، مهندس سعید سادات نیا گزارشی از انجمن صنفی مهندسان مشاور ارائه دارد و سپس علی دهباشی طی سخنانی کوتاه درباره دکتر داریوش شایگان چنین گفت:
«قریب به نیم قرن از تالیف کتاب دوجلدی ادیان و مکتب های فلسفی هند، به قلم دکتر شایگان، می گذرد. با اینکه نگارش آن از دوران دانشجویی شایگان در دانشگاه تهران آغاز شد و در دوران تدریس ایشان به اتمام رسید، این کتاب همچنان تنها ماخذ معتبر فارسی در حوزه مطالعات ادیان و مکتب های فلسفی هند است.

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمائید.

منابع: 

سايت بخارا