معماران زن ايراني در فيناليست هاي جايزه اقاخان

حضور معماران زن زير چهل سال ايرانى در ميان فيناليست هاى جايزه آقاخان

جايزه معمارى آقاخان يكي از معتبر ترين جوايز بين المللي معماري است كه در هر سه سال به انتخاب بهترين اثار معمارى ميپردازد. تمركز اين جايزه بيشتر بر پروژه هايي است كه به موضوعات اجتماعي ، ارزش هاي بومي و فرهنگي توجه خاصي نشان ميدهند. اين جايزه يكي از پر تعداد ترين شركت كننده ها را در قياس با ساير جوايز معماري دارد. امسال سه پروژه از ايران در ليست ١٩ پروژه فيناليست قرار گرفته اند كه باعث افتخار همه ايرانيان علاقمند به فرهنگ و هنر است. نكته جالب كه نظر جهانيان را به خود جلب كرده است اين است كه  براي اولين بار معماران زن زير چهل سال ايرانى، حبيبه مجد آبادى ، ليلا عراقيان و شهناز نادر اصفهاني  در اين ليست قرار گرفته اند.
پروژه هاى راه يافته به مرحله نهايى، خانه چهل گره كار حبيبه مجد آبادى و عليرضا مشهدى ميرزا، پل طبيعت كار خانم ليلا عراقيان و عليرضا بهزادى و خانه منوچهرى ها اثر اكبر حلى و شهناز نادر اصفهانى در كاشان است٠

عكاس: برزين بهارلويى